Oversættelser til tysk:

  • deine   
  • ihr           
  • ihre   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (65)

anlæg, der kræver godkendelsegenehmigungsbedürftige Anlage
arter, der tilpasser siganpassungsfähige Art
data, der skal hentes eller afspilles som buffervorlaufen; Vorlauf
database, der refereres tilreferenzierte Datenbank
den derdie; jener; jenes; -es etc.; der; derjenige etc.; das; -e; etc.
den, der graver en grav for andre, falder tit selv i denwer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
derder; was; es gibt; welches; dort; dabei; wer; welche; da; es; welcher
der erist; es gibt
der er noget råddent i Danmarketwas ist faul im Staate Dänemark
Der Ewige JudeDer ewige Jude
Der JudenstaatDer Judenstaat
der kan startes frastartbar
Der Untergang des AbendlandesDer Untergang des Abendlandes
der var enganges war einmal
DeresIhr; eurige; euer; deinig; dein
Deres MajestætIhre Majestät
Deres SensommerAm goldenen See
det derdas; -es etc.; etc.; derjenige etc.; jenes; der; jener; -e; die
driver, der ikke leveres med Windowsseparater Treiber
egenskab, der er defineret i skemaschemaeigene Eigenschaft
Egnet for ældre børn - fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenDirected to Older Children - Fantasy Violence
Ekstra software, der fulgte med et andet program (bundle)Softwarebundler
environmentalisme (teori, der betragter miljøet som den afgørende faktor foEnvironmentalismus
er der nogen her, der taler engelskspricht hier jemand Englisch
fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenFantasy Violence
fil, der skal udeladesauszuschließende Dateien
forurening, der stammer fra landbrugetlandwirtschaftliche Verschmutzung
funktion, der ikke understøttesnicht unterstützte Funktion
hvad der kommer let, går letwie gewonnen, so zerronnen
kilde, der er tillid tilvertrauenswürdige Quelle
komponent, der ikke kan tilpassesnicht anpassbare Komponente
komponent, der kan tilpassesanpassbare Komponente
kontakt, der er medlem af organisationsnetværketPartnerkontakt
lager til udgivere, der er tillid tilAufstellung der vertrauenswürdigen Herausgeber
landbrug, hvor der vandes med spildevandRieselfeld
Landkreis Neumarkt in der OberpfalzLandkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Lied der DeutschenDeutschlandlied
liste over afsendere, der er tillid tilListe sicherer Absender
listen Modtagere, der er tillid tilListe sicherer Empfänger
Manden der skød Liberty ValenceDer Mann
marskområde (farvande, hvor der er ebbe og flod)Tidegewässer
Mine venner og deres vennerMeine Freunde und deren Freunde
Mülheim an der RuhrMülheim an der Ruhr
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligtNu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nøglecentre, der er tillid tilVertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
objekt, der kan sikressicherungsfähiges Objekt
objekt, der understøtter e-mailE-Mail-aktiviertes Objekt
om smagen kan der ikke diskuteresüber Geschmack lässt sich nicht streiten
område, der ikke udskrivesnicht druckbarer Bereich
opgave, der kræver særbehandlingprivilegierte Aufgabe
organisation, der klassificerer spilSpielebewertungseinrichtung
person, der ringer opAnrufer
person, der ringer op anonymtunbekannter Anrufer
produkt, der skal rekvireresmanuell einzutragendes Produkt
program, der er tillid tilvertrauenswürdige Anwendung
program, der foretager ændringer i din browserBrowserveränderer
program, der indeholder en vittig filSpaßprogramm
program, der sendes tilZielprogramm
program, der stjæler adgangskoderKennwortdiebstahl-Trojaner
program, der ændrer dine indstillingerEinstellungsveränderer
Salgsmuligheder, der er henvist afVerkaufschancen empfohlen von
samling af lister, der er tillid tilSammlung sicherer Adressen
stof, der forurener fødevarerLebensmittelverunreinigung
Universität der Künste BerlinUniversität der Künste Berlin
Vinden der ryster kornetThe Wind That Shakes the Barley

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "deres", oversættelseshukommelse

add example
Komitéen udfører de opgaver, som pålægges den i henhold til denne forordning eller andre relevante fællesskabsbestemmelser, i de tilfælde og under de betingelser, der er fastsat i bestemmelserneDer Ausschuss nimmt die ihm durch diese Verordnung und sonstige einschlägige Gemeinschaftsbestimmungen zugewiesenen Funktionen in den Fällen und unter den Bedingungen wahr, die in den genannten Vorschriften festgelegt sind
Men i denne sag havde det ikke nogen større indflydelse på virkningen for konkurrencen, om Kommissionen fandt, at en onsite-fabrik til produktion af fyldstof-PCC også var et realistisk alternativ, der kunne udgøre en modvægt mod handelsleverancer af fyldstof-PCC eller-GCC, eller ejFür die Beurteilung der Folgen des Vorhabens für den Wettbewerb war es jedoch in dieser Sache ohne Belang, ob PCC-Anlagen am Standort als weitere realistische Alternative eine disziplinierende Wirkung auf die Preise von auf dem Handelsmarkt angebotenem PCC und GCC zur Papierauffüllung ausüben
Hvis vi får nedskæringer på budgettet her, mangler der penge til en civil udvikling.Wenn wir hier Haushaltskürzungen haben, fehlt das Geld für eine zivile Entwicklung.
Der var ingen progressiv reduktion af knogleomsætningsmarkørerne ved gentagen årlig doseringBei wiederholter jährlicher Dosierung trat keine fortschreitende Reduktion von Knochenumbaumarkern auf
Eller er der en dybereliggende grund til, at De ikke bare kan smutte?Oder war es etwas Tieferes, dass Sie nicht einfach durchbrannten?
Kommissionen konkluderede derfor, at der skulle afgrænses særskilte relevante produktmarkeder på grundlag af de enkelte navigerbare digitale kortdatabasers geografiske dækningDie Kommission zog daher den Schluss, dass je nach geografischer Abdeckung der navigierbaren digitalen Kartendatenbanken separate sachlich relevante Märkte definiert werden sollten
den pågældende medlemsstat har fremlagt oplysninger, der viser, at den har en særlig interesse i at indgå aftalen som følge af økonomiske, geografiske, kulturelle, historiske, social eller politiske bånd mellem medlemsstaten og det pågældende tredjelandDer betreffende Mitgliedstaat hat Angaben übermittelt, aus denen hervorgeht, dass er an dem Abschluss des Abkommens aufgrund wirtschaftlicher, geografischer, kultureller, historischer, gesellschaftlicher oder politischer Bindungen zu dem betreffenden Drittstaat ein besonderes Interesse hat
mg pulver i hætteglas (Type ‧ glas) med gummistopper (halobutylgummi) og forsegling (aluminium), der kan vippes af samt en silikonefri sprøjte (polyethylenmg Pulver in einer Durchstechflasche (Glas Typ ‧) mit einem Stopfen (Halobutylgummi) und Flip-Off-Verschluss (Aluminium) mit einer Silikon-freien Spritze (Polyethylen
I spørgsmålene E-‧/‧ og E-‧/‧ til Kommissionen har jeg beskrevet, hvorledes Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal (POEM) har svindlet med midler, den har modtaget fra den danske stat samt Den Europæiske Socialfond. POEM er en paraplyorganisation for mellem ‧ og ‧ forskellige organisationer og foreninger for etniske mindretal (der hersker en del forvirring om det nøjagtige antal medlemmerIn meinen Anfragen E-‧/‧ und E-‧/‧ an die Kommission habe ich dargelegt, wie die Dachorganisation für die ethnischen Minderheiten (Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal- POEM) betrügerisch mit Mitteln umgegangen ist, die sie vom dänischen Staat und aus dem Europäischen Sozialfonds erhalten hat
Hvis en medlemsstat som følge af nye oplysninger eller en fornyet vurdering af eksisterende oplysninger, der er fremkommet efter vedtagelsen af et særdirektiv, har en begrundet formodning om, at anvendelsen af en fødevare bestemt til særlig ernæring udgør en sundhedsmæssig fare, selv om den er i overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende særdirektiv, kan denne medlemsstat på sit område midlertidigt suspendere eller indskrænke anvendelsen af de omhandlede bestemmelserStellt ein Mitgliedstaat mit eingehender Begründung anhand neuer Daten oder einer neuen Beurteilung der vorliegenden Daten nach dem Erlass einer der Einzelrichtlinien fest, dass die Verwendung eines Lebensmittels, das für eine besondere Ernährung bestimmt ist, die menschliche Gesundheit gefährdet, obwohl es der jeweiligen Einzelrichtlinie entspricht, so kann dieser Mitgliedstaat die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen in seinem Gebiet vorläufig aussetzen oder einschränken
Jeg synes ikke, der er nogen mening i at bevare en overfladisk dialog med repræsentanter for lande, som regelmæssigt overtræder menneskerettighederne.Ich denke, es hat wenig Sinn, einen Scheindialog mit den Vertretern von Ländern aufrechtzuerhalten, in denen regelmäßig Menschenrechte verletzt werden.
Hvad angår Belgiens argument, ifølge hvilket en kapacitetsforøgelse i tilfælde af et strukturelt underskud på udbudssiden skal vurderes i forhold til markedets samlede kapacitet, bemærker Kommissionen, at rammebestemmelserne ikke indeholder forskellige bestemmelser, afhængig af om der er tale om et strukturelt underskud på udbudssiden eller ejZum Argument Belgiens, im Falle einer strukturellen Angebotsknappheit müsse die Kapazitätserhöhung im Verhältnis zur Gesamtkapazität der Branche betrachtet werden, stellt die Kommission fest, dass die Kapazitäten laut dem Beihilfekodex nicht unterschiedlich danach berechnet werden können, ob eine strukturelle Angebotsknappheit vorliegt oder nicht
De politiske kræfter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien bør træffe de nødvendige foranstaltninger og undgå fremgangsmåder og retorik, der forværrer problemet.Die politischen Kräfte in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sollten die notwendigen Schritte ergreifen und Praktiken und Reden vermeiden, die das Problem verschlimmern.
Det er hvad der skete til pigerne før digDas ist das, was mit den Mädchen vor dir passiert ist
I tilfælde af aktiecertifikater skal meddelelsen også indeholde en specificering af de rettigheder, der er knyttet til de originale værdipapirer, og give oplysninger om muligheden for konvertering af certifikaterne til originale værdipapirer samt om procedurerne herforBei Aktien verbriefenden Zertifikaten enthält die Erklärung außerdem Angaben zu den mit den zugrundeliegenden Wertpapieren verbundenen Rechten und Informationen über die Möglichkeit der Umwandlung der Zertifikate in die zugrundeliegenden Wertpapiere und über das Verfahren für eine solche Umwandlung
På grundlag af artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ bør der foretages vejede nedsættelser af medlemsstaternes kvoter for ‧, hvis de tilladte landinger i ‧ af visse bestande fastsat ved forordning (EF) nr. ‧/‧ og (EF) nr. ‧/‧ er overskredetGemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sind bei im Jahr ‧ erfolgter Überfischung der zulässigen Anlandungen bei bestimmten, in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sowie der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ genannten Beständen gewichtete Abzüge von den nationalen Quoten für ‧ vorzunehmen
kontrol af handyrenes sæd (tyre og væddere): ved hjælp af en mikroskopiundersøgelse kan der foretages en hurtig diagnosticering, hvorved man kan frasortere de handyr, som kan have været i kontakt med bluetonguevirussetKontrolle des Spermas der Vatertiere (Stiere und Schafböcke): Eine mikroskopische Untersuchung erlaubt eine rasche Diagnose und damit die Aussonderung von Vatertieren, die möglicherweise mit dem Virus der Blauzungenkrankheit in Kontakt gekommen sind
Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA’s ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenitrothion, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel ‧, stk. ‧, litra a) og b), i direktiv ‧/‧/EØFDie Bedenken konnten jedoch trotz der vom Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht ausgeräumt werden, und anhand der Bewertungen, die auf der Grundlage der eingereichten und auf den EFSA-Expertensitzungen geprüften Informationen vorgenommen wurden, konnte nicht nachgewiesen werden, dass davon auszugehen ist, dass Fenitrothion enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen die Anforderungen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben a und b der Richtlinie ‧/‧/EWG generell erfüllen
kræver en bedre modtagelsestjeneste for besøgende de forskellige steder, hvor Europa-Parlamentet afholder sine plenarmøder, og tilvejebringelse af hensigtsmæssige og veludstyrede mødeområder; minder om, at besøgsprogrammet er en af de mest effektive måder, hvorpå borgerne kan deltage aktivt i Parlamentets arbejde, og som dermed kan bidrage til at øge deres kendskab til Parlamentetfordert einen besseren Empfang für Besucher an den verschiedenen Orten der Plenartagungen des Europäischen Parlaments und die Bereitstellung von geeigneten und adäquat ausgestatteten Versammlungsbereichen; weist darauf hin, dass das Besucherprogramm eines der wirksamsten Mittel ist, damit die Bürger aktiv an der Arbeit des Parlaments teilhaben können und so die Wahrnehmung des Europäischen Parlaments durch die Bürger gestärkt wird
Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når LYRICA tages sammen med medicin, der indeholderBenommenheit, Schläfrigkeit und Unkonzentriertheit können sich verstärken, wenn LYRICA zusammen mit Arzneimitteln eingenommen wird, die
Husdyrbrug i Comunidad Valenciana, der opdrætter malkekvæg og-geder, herunder dyr af frisisk race (Frisona) og af racen Murciano-Granadina, opført i officielle stambøger for de pågældende racerMilchviehbetriebe mit Milchrind- und Milchziegenhaltung in der autonomen Gemeinschaft Valencia mit in amtlichen Herdbüchern aufgeführten Exemplaren der murcianisch-granadinischen und der friesischen Rasse
der henviser til, at Mauretanien på trods af disse vanskeligheder havde gjort bemærkelsesværdige fremskridt med hensyn til løsningen af yderst følsomme interne politiske spørgsmål som f.eks. flygtningenes tilbagevenden, udryddelse af slaveri og liberalisering af medierne, og at dette var et godt varsel om muligheden for udvikling af et dybt forankret demokratiin der Erwägung, dass Mauretanien trotz dieser Probleme beträchtliche Fortschritte bei äußerst heiklen innenpolitischen Themen wie der Rückkehr von Flüchtlingen, der Beseitigung der Sklaverei und der Liberalisierung der Medien erzielt hat, und in der Erwägung, dass dies Gutes für die spätere Herausbildung einer fest verankerten Demokratie verhieß
opfordrer indtrængende til, at politikker om fødevarehjælp ikke hindrer udviklingen af den lokale og nationale produktionskapacitet for fødevarer eller fører til afhængighed, fordrejning af lokale og nationale markeder, korruption og brug af fødevarer, der er sundhedsskadelige (genmodificerede organismerspricht sich ausdrücklich dafür aus, dass Nahrungsmittelhilfepolitiken und-programme weder den Ausbau lokaler und innerstaatlicher Nahrungsmittelproduktionskapazitäten verhindern noch zu Abhängigkeit, Verzerrung lokaler und nationaler Märkte, Korruption oder zur Verwendung gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel (GVO) beitragen dürfen
Der står ikke noget i forslaget om, at fællesskabslovgivningen og nærmere bestemt reglerne om behandling af personoplysninger i kapitel ‧ i direktiv ‧/‧/EF finder anvendelseDer Vorschlag legt nicht fest, dass das Gemeinschaftsrecht und insbesondere die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Kapitel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG Anwendung finden
Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhedDieses Kapitel gilt nicht für Personen, die nicht ausschließlich eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben
Viser side 1. Fundet 1120432 sætninger matchende sætning deres.Fundet i 48,216 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.