Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Vi skal nok spænde livremmen ind, også i dette års budgetprocedure.Wir werden sparsam sein, auch in dem diesjährigen Haushaltsverfahren.
Det er jo ikke altid sådan i det politiske liv, at det også er sjovt, når der er forskellige meninger. Jeg takker Dem for Deres tale og - og her tror jeg også, jeg taler på mange kollegers vegne - jeg er spændt på i morgen.Ich danke Ihnen für Ihre Rede, und – ich glaube, auch das drücke ich im Namen vieler Kollegen aus – ich bin gespannt auf morgen.
Sikkerhedsseler/spænderSicherheitsgurte/Gurtschlösser
Advokater er kun til besvær.De spænder ben for altingAnwälte sind teuer und erheben nur Einsprüche
Jeg venter spændt på Kommissionens kommentarer.Ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen der Kommission.
Pistolen fastholdes af en fjeder, indtil musklen spændesDie Pistole steckt dort, bis der Muskel angespannt wird
Vi har således en række årsdage, som er vigtige for os at huske, og for Europa at huske, men jeg mener, at tilstedeværelsen af parlamentskolleger fra Litauen, Letland og Estland beviser, at europæerne er i stand til at overvinde modgang og meget spændte forhold, hvorfor vi er meget glade for at have vores parlamentskolleger her hos os, især i dag.Aber ich glaube, dass die Anwesenheit unserer Kollegen aus Litauen, Lettland und Estland beweist, dass die Europäerinnen und Europäer Widrigkeiten und große Spannungen überwinden können. Aus dem Grund freuen wir uns heute besonders darüber, unsere Kolleginnen und Kollegen hier bei uns zu haben.
- Hr. formand, hvad er formålet med denne såkaldte ændring af reglerne for afbrydelser fra salen, når Parlamentet er en af de kedeligste, tristeste og mindst spændende forsamlinger i verden?– Herr Präsident! Was ist der Sinn dieser so genannten Änderung der Geschäftsordnung in Bezug auf Ruhestörungen im Plenarsaal, wo doch dieses Haus eines der ödesten, farblosesten und langweiligsten Parlamente der Welt ist?
Rammen for koordinerede tiltag bør opfattes som et sikkerhedsnet, der kun spændes ud, når alle andre muligheder for at styre uden om en krise, herunder først og fremmest politiske tiltag på nationalt plan, er blevet udtømt.Der Rahmen für ein koordiniertes Vorgehen sollte als Sicherheitsnetz verstanden werden, das nur dann zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Mittel zur Abwendung einer Krise ausgeschöpft wurden, darunter vor allem das politische Handlungspotential auf einzelstaatlicher Ebene.
Det spændende ved biobrændstoffer, biomasse og biogas er, at der er tale om produkter, der har store muligheder fremover.Das Spannende an Biokraftstoffen, Biomasse und Biogas ist, dass ihnen eine große Zukunft bevorsteht.
Jeg vil gerne give tilhængerne af den slags modernisering følgende med på vejen: I Belgien har man publiceret en rigtig spændende undersøgelse bestilt af OECD om forbindelsen mellem fattigdom, arbejdsmarked og social beskyttelse.Den Befürwortern einer solchen Modernisierung möchte ich folgendes sagen: in Belgien wurde eine von der OECD in Auftrag gegebene sehr interessante Studie über den Zusammenhang zwischen Armut, Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit veröffentlicht.
Jeg afventer spændt den debat, som vil finde sted i denne forsamling den 21. oktober.Ich sehe den Debatten, die in diesem Hause am 21. Oktober stattfinden werden, mit Ungeduld entgegen.
Virksomheden bibeholder retten til ‧ CU af alle inddrevne beløb på hovedstolen plus renter heraf på ‧ % plus det overskydende spænd på ‧,‧ % på de resterende ‧ CU af hovedstolenDas Unternehmen behält die Rechte an WE ‧ der Tilgungsbeträge zuzüglich eines Zinssatzes von ‧ % auf diesen Betrag zuzüglich der Überschussspanne von ‧,‧ % auf den verbleibenden Kapitalbetrag in Höhe von WE
Vi går ind i et spændende år.Vor uns liegt ein spannendes Jahr.
Under de spændende diskussioner om den finansielle ramme havde repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer ikke strategiske overvejelser i tankerne, og den finansielle ramme har kun en meget ubetydelig sammenhæng med Lissabon-målene.Während des leidenschaftlichen Diskussionsprozesses um den Finanzrahmen hatten die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten keine strategischen Erwägungen im Sinn, und der Finanzrahmen weist nur eine sehr schwache Verbindung zu den Aufgaben von Lissabon auf.
Hr. formand, hr. kommissær. Hr. Monti, hvis jeg ikke skulle behandle et andet spændende tema i aften, ville jeg meget gerne stille Dem nogle spørgsmål om den nye duty free -udvikling.Herr Präsident, Herr Kommissar! Herr Monti, wenn ich nicht heute Abend ein anderes spannendes Thema zu behandeln hätte, dann würde ich Sie gerne zur neuen duty-free -Entwicklung befragen.
Jeg er spændt på at se, hvordan finansministrene, som vi nu skal til at forhandle med, vil tackle disse fornyelser, der er fremført af stats- og regeringscheferne med hensyn til, hvilke tal og forslag de vil give for at støtte deres politiske konklusioner.Ich bin sehr gespannt, wie die Finanzminister, mit denen wir ja zu verhandeln haben, dieses Innovationsprogramm der Staats- und Regierungschefs anpacken und mit welchen Zahlen und Vorschlägen sie diese politischen Schlussfolgerungen der Staats- und Regierungschefs begleiten werden.
Jeg er spændt på, hvad Parlamentet vil gøre uden sin ordfører for forretningsordenen, den mand, der næsten egenhændigt bag scenen har arbejdet for at eliminere de mindre gruppers indflydelse og mindretallets stemme her i Parlamentet.Ich frage mich, was das Parlament ohne seinen Verfahrens-Berichterstatter tun wird, den Mann, der es hinter den Kulissen beinahe allein verstanden hat, die Macht kleinerer Gruppen und die Stimme der Minderheiten an diesem Ort auszuschalten.
Man kan ikke bede et skelet om at spænde livremmen ind.Von einem Skelett kann man nicht verlangen, den Gürtel enger zu schnallen.
Til højhastigheds-togsystemer benyttes overhængende køreledninger med bæretov, så køreledningen/-erne er spændt mellem flere store vandrette bæretovIm Fall des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems werden Oberleitungsbauarten verwendet, bei denen der oder die Fahrdrähte an einem oder mehreren Längstragseilen aufgehängt sind
Kan De, fru næstformand/højtstående repræsentant, lægge pres på Tyrkiet for at få det til at stoppe denne farlige provokation på et tidspunkt, hvor Israel befinder sig i en meget spændt situation og er under stort pres på grund af missilangrebene fra Gaza og iranske krigsskibes fornyede passage gennem Suezkanalen?Frau Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin, können Sie auf die Türkei Druck ausüben, dass sie zu einer Zeit, in der Israel aufgrund der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und der erneuten Durchfahrt von iranischen Kriegsschiffen durch den Sueskanal unter enormer Anspannung und unter Druck ist, dieser gefährlichen Provokation ein Ende setzt?
Møderne i Forretningsordensudvalget må sandelig være spændende!Die Sitzungen des Ausschusses für Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunität müssen wirklich aufregend sein!
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 1,232 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.