Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Vi skal nok spænde livremmen ind, også i dette års budgetprocedure.Wir werden sparsam sein, auch in dem diesjährigen Haushaltsverfahren.
På trods af de seneste års forbedringer er der stadig et stort spænd mellem Italiens erhvervsfrekvenser og EU-gennemsnittet , især for kvinder og ældre arbejdstagere .Trotz der bemerkenswerten Verbesserungen der l etzten Jahre verbleibt eine große Lücke zwischenden Erwerbstätigenquoten in Italien und dem EU-Durchschnitt , speziell für Frauen und ältere Arbeitnehmer .
— nile , spænd er og hlrnlle ( bonset fra hartenlle og andre pyntcnlle samt tegnestiher ) , fingerbøl samt spænder til bælter , korsetter og selerStecknadeln , Schieber und Haarnadeln ( außer Schmucknadeln ) , Fingerhüte sowie Metalltetle fur Gürtel , Korsene und Hosenträger
En inkassator havner altid i spændte situationerEin Repo- Mann gerät ständig in heikle Situationen
Det er jo ikke altid sådan i det politiske liv, at det også er sjovt, når der er forskellige meninger. Jeg takker Dem for Deres tale og - og her tror jeg også, jeg taler på mange kollegers vegne - jeg er spændt på i morgen.Ich danke Ihnen für Ihre Rede, und – ich glaube, auch das drücke ich im Namen vieler Kollegen aus – ich bin gespannt auf morgen.
Spænder , taskebøjlcr , hægter og maller , snøreringe og lignende varer af uædle metaller , til beklædnings genstande , fodtøj , rejseartikler , håndtasker etc. ; rørnitter og splitn itter , af uædle metallerVerschlüsse , Verschlußbügel , Schnallen , Spangen , Klammern , Haken , Ösen und ähnliche Waren , aus unedlen Metallen , für Bekleidung , Schuhe , Planen , Täschnerwaren und zum Fenigen oder Ausrüsten anderer Waren ; Hohlniete und Z wcispirznietc , aus unedlen Metallen
Sikkerhedsseler/spænderSicherheitsgurte/Gurtschlösser
I dag er der mere end nogen sinde brug for denne omvurdering . Faktisk vil Spaniens og Portugals til trædelse , fordi disse landes produkter direkte konkurer er med produkterne fra vore samhandelspartnere omkring Middelhavet , komme til at udgore et alvor ligt forværrende element i en i forvejen spændt situation. tion .Rabbethge ( PPE ) , schriftlich . - Wer die Grenzen des finanziell Machbaren nicht anerkennt , der taugt nichts für die Politik ... "
Advokater er kun til besvær.De spænder ben for altingAnwälte sind teuer und erheben nur Einsprüche
Jeg venter spændt på Kommissionens kommentarer.Ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen der Kommission.
Livskvalitet er noget , der angår os alle , men man fristes let til at nedprioritere den , især i en spændt økonomisk situation .Als der Römische Vertrag unterzeichnet wurde , hatte man nur einen kleinen Ausschnitt des Bildungsbereichs im Blickwinkel .
Pistolen fastholdes af en fjeder, indtil musklen spændesDie Pistole steckt dort, bis der Muskel angespannt wird
Vi har således en række årsdage, som er vigtige for os at huske, og for Europa at huske, men jeg mener, at tilstedeværelsen af parlamentskolleger fra Litauen, Letland og Estland beviser, at europæerne er i stand til at overvinde modgang og meget spændte forhold, hvorfor vi er meget glade for at have vores parlamentskolleger her hos os, især i dag.Aber ich glaube, dass die Anwesenheit unserer Kollegen aus Litauen, Lettland und Estland beweist, dass die Europäerinnen und Europäer Widrigkeiten und große Spannungen überwinden können. Aus dem Grund freuen wir uns heute besonders darüber, unsere Kolleginnen und Kollegen hier bei uns zu haben.
- Hr. formand, hvad er formålet med denne såkaldte ændring af reglerne for afbrydelser fra salen, når Parlamentet er en af de kedeligste, tristeste og mindst spændende forsamlinger i verden?– Herr Präsident! Was ist der Sinn dieser so genannten Änderung der Geschäftsordnung in Bezug auf Ruhestörungen im Plenarsaal, wo doch dieses Haus eines der ödesten, farblosesten und langweiligsten Parlamente der Welt ist?
Parlamentet og offentligheden i hele Europa følger spændt de bestræbelser , man gør sig , for at opnå fred og demokratisk stabilitet i denne europæiske region .Die Landwirtschaft gehört zu unseren größten Trümpfen , und die Agenda 2000 muß die GAP fördern und nicht zerstören .
Rammen for koordinerede tiltag bør opfattes som et sikkerhedsnet, der kun spændes ud, når alle andre muligheder for at styre uden om en krise, herunder først og fremmest politiske tiltag på nationalt plan, er blevet udtømt.Der Rahmen für ein koordiniertes Vorgehen sollte als Sicherheitsnetz verstanden werden, das nur dann zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Mittel zur Abwendung einer Krise ausgeschöpft wurden, darunter vor allem das politische Handlungspotential auf einzelstaatlicher Ebene.
Det spændende ved biobrændstoffer, biomasse og biogas er, at der er tale om produkter, der har store muligheder fremover.Das Spannende an Biokraftstoffen, Biomasse und Biogas ist, dass ihnen eine große Zukunft bevorsteht.
Jeg vil gerne give tilhængerne af den slags modernisering følgende med på vejen: I Belgien har man publiceret en rigtig spændende undersøgelse bestilt af OECD om forbindelsen mellem fattigdom, arbejdsmarked og social beskyttelse.Den Befürwortern einer solchen Modernisierung möchte ich folgendes sagen: in Belgien wurde eine von der OECD in Auftrag gegebene sehr interessante Studie über den Zusammenhang zwischen Armut, Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit veröffentlicht.
de Ferranti . — ( EN ) Det kan ikke understreges nok , hvor spændte vore borgere er på at få at vide af Rådet , hvilke fatiske fremskridt , der vil ske .Sie sind zu kraß , wenn man dabei be rücksichtigt , daß die gesamte Geschichte der Gemein schaft eine Chronik eines langen und quälenden Kompromisses ist .
Jeg afventer spændt den debat, som vil finde sted i denne forsamling den 21. oktober.Ich sehe den Debatten, die in diesem Hause am 21. Oktober stattfinden werden, mit Ungeduld entgegen.
Virksomheden bibeholder retten til ‧ CU af alle inddrevne beløb på hovedstolen plus renter heraf på ‧ % plus det overskydende spænd på ‧,‧ % på de resterende ‧ CU af hovedstolenDas Unternehmen behält die Rechte an WE ‧ der Tilgungsbeträge zuzüglich eines Zinssatzes von ‧ % auf diesen Betrag zuzüglich der Überschussspanne von ‧,‧ % auf den verbleibenden Kapitalbetrag in Höhe von WE
Vi går ind i et spændende år.Vor uns liegt ein spannendes Jahr.
Under de spændende diskussioner om den finansielle ramme havde repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer ikke strategiske overvejelser i tankerne, og den finansielle ramme har kun en meget ubetydelig sammenhæng med Lissabon-målene.Während des leidenschaftlichen Diskussionsprozesses um den Finanzrahmen hatten die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten keine strategischen Erwägungen im Sinn, und der Finanzrahmen weist nur eine sehr schwache Verbindung zu den Aufgaben von Lissabon auf.
Samarbejdet mellem Bundesinstitut für Berufsbildung og ISFOL ( Italien ) , CEREQ ( Frankrig ) , PCBB ( Nederlandene ) , MSC ( Storbritannien ) og ONEM ( Belgien ) bliver mere og mere intensivt og spænder fra gen sidig information vedrørende arbejdsprogrammer og forsknings- og udviklingsmaterialer til udveksling af erhvervsuddannelsesforskere .Die sich vertiefende Kooperation des Bundesinstituts für Berufsbildung mit ISFOL ( Italien ) , CE-REQ ( Frankreich ) , PCBB ( Niederlande ) , MSC ( Vereinigtes Königreich ) und ONEM ( Belgien ) reicht von der gegenseitigen Information über Arbeitsprogramme und For-schungs- und Entwicklungsmaterialien bis zum Austausch von Berufsbildungsforschern .
Viser side 1. Fundet 2351 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 0,797 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.