Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Vi er spændte!Wir sind gespannt!
Værditabet ved salg spænder fra ‧ % for aktiver med risikovægt ‧ til ‧ % for aktiver med risikovægt ‧ %Die vorgenommenen Verwertungsabschläge reichen von ‧ % für Aktiva mit Risikogewicht Null bis zu ‧ % für Aktiva mit Risikogewicht ‧ %
Nu bliver det spændendeGleich wird es interessant werden
Der er brug for professionel projektstyring, og jeg venter spændt på at se Deres forslag om dette den 6. april.Es muss ein professionelles Projektmanagement her, und ich bin sehr neugierig und gespannt, was Sie uns am 6. April dazu vorschlagen werden.
Det tillades, men kræves ikke, at virksomheder indregner aktuarmæssige gevinster og tab, som ligger inden for dette spænd. ...Ein Unternehmen kann versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die innerhalb dieses Korridors liegen, erfassen, es ist dazu aber nicht verpflichtet. ...
Kommissionen konkluderer derfor efter at have undersøgt spændet, at en fordel i det foreliggende tilfælde kun kunne hidrøre fra udlånsrenterneDaher kommt die Kommission in dieser Phase der Untersuchung anhand der Analyse der positiven Marge der PI zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall der Vorteil nur aus dem Kreditzinssatz erwachsen kann
Vi har faktisk haft langvarige drøftelser om nanomaterialer, som anvendes i kosmetiske midler, særligt i solbeskyttelsesprodukter, og som bør underlægges strenge sikkerhedskrav uden dog at spænde ben for innovation.Über Nanomaterialien haben wir in der Tat viel diskutiert. Diese Materialien werden in Kosmetika und vor allem in Sonnenschutzmitteln verwendet und müssen aus Sicherheitsgründen sehr strengen Anforderungen ausgesetzt sein, ohne dadurch jedoch der Innovation im Weg zu stehen.
Kæderne og tovene må, når de er spændt, ikke udgøre en vinkel på mere end ‧° i forhold til vandret, og projiceringen af dem på et horisontalt plan må ikke udgøre en vinkel på mere end ‧° med køretøjets længdeakseIm gespannten Zustand müssen die Ketten oder Seile einen nach unten gerichteten Winkel von höchstens ‧° mit der Waagerechten und ihre Projektion auf eine waagerechte Ebene muss einen Winkel von höchstens ‧° mit der Längsmittelachse des Fahrzeuges bilden
Jeg er overbevist om, at de stærke synspunkter i den beslutning, der er sat til afstemning i dag, ikke blot kan gøre forholdet mellem den aserbajdsjanske regering og EU mere spændt, men også kan have den modsatte effekt på sagen om de to unge, eftersom denne beslutning kunne bringe en benådning i fare.Ich bin überzeugt, dass die deutlichen Ansichten in der Entschließung, die heute zur Wahl gestellt wird, nicht nur dazu führen wird, dass die Regierung Aserbaidschans die Beziehung mit Europa festigt, sondern auch einen kontraproduktiven Effekt auf den Fall dieser zwei jungen Leute haben wird, insofern als diese Entschließung eine Begnadigung gefährdet.
Spænd hellere rustvognen for igenSpann deinen Wagen wieder an!
Det er et spændende designInteressante Konstruktion
Han har nogle jern i ilden, nogle virker spændendeEr hat ein paar Eisen im Feuer, mehrere Möglichkeiten
Jeg venter spændt på Rådets og Kommissionens svar.Ich bin gespannt auf die Antwort des Rates und der Kommission.
Drøftelserne om beregningen af det kvalificerede flertal i Rådet viste endnu tydeligere, hvor vidt holdningerne spænder på dette område. Nogle medlemsstater forsvarer ihærdigt Nice-systemet, mens andre anser det for absolut nødvendigt at gå over til dobbelt flertal.Die Auseinandersetzung um die Berechnung der qualifizierten Mehrheit im Rat hat noch klarer verdeutlicht, wie breit das Spektrum der diesbezüglichen Standpunkte ist: einige Staaten halten nachdrücklich am Nizza-System fest, während andere den Übergang zur doppelten Mehrheit als unverzichtbar betrachten.
Vi nåede frem til nogle gode overenskomster i juli, og vi havde et spændende trepartsmøde i går om, hvordan vi kan løse problemet med oversvømmelserne.Wir konnten im Juli positive Vereinbarungen erreichen und hatten gestern einen interessanten Trilog über die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit den Überschwemmungen.
Samtidig har man kunnet iagttage en tæt konvergens mellem den lange rente i Østrig og satserne i de EUlande, som siden ‧ ernes begyndelse har haft de laveste obligationsrenter, og spændet har typisk været tæt på nul (se figur ‧ bGleichzeitig ist seit Anfang der neunziger Jahre eine enge Konvergenz der österreichischen langfristigen Zinsen mit den Sätzen in den EU-Ländern mit den niedrigsten Anleiherenditen zu beobachten, wobei der Abstand gewöhnlich etwa bei Null lag (siehe Abbildung ‧ b
Hr. formand, mine damer og herrer, jeg er enig med kommissær Verheugen i, at i modsætning til situationen i nabolandet Belarus så vil præsidentvalget i Ukraine være forbundet med et tæt og virkeligt spændende opgør mellem to stærke personligheder.Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich gebe Herrn Kommissar Verheugen recht: Im Gegensatz zum Nachbarland Belarus werden wir zur Präsidentschaftswahl in der Ukraine ein wirklich spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen von zwei starken Persönlichkeiten erleben.
et skøn over spændet af udfald (udiskonteret) eller, hvis et spænd ikke kan anslås, dette forhold samt årsagerne til, at der ikke kan anslås et spændeine Schätzung der Bandbreite der Ergebnisse (nicht abgezinst) oder, falls eine Bandbreite nicht geschätzt werden kann, die Tatsache und die Gründe, warum eine Bandbreite nicht geschätzt werden kann
CPA ‧.‧.‧: Spænder og taskebøjler med indbygget lås; deleCPA ‧.‧.‧: Verschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss; Teile davon
Vi venter spændt på Deres beretning om resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. juni 2007 og om arbejdet og resultaterne under det tyske formandskab.Mit Spannung erwarten wir Ihren Bericht über die Ergebnisse des Europäischen Rates vom 21. und 22. Juni sowie über die Tätigkeiten und Erfolge der deutschen Ratspräsidentschaft.
Det 20. århundrede var turbulent og spændende: Det strakte sig over tre epoker, fra bondesamfund til den industrielle og post-industrielle æra og gik endnu videre i sit sidste årti.Das 20. Jahrhundert war turbulent und aufregend: Es umfasste drei Epochen, von der bäuerlichen Gesellschaft über das Industriezeitalter bis hin zur postindustriellen Ära, und ging in seinem letzten Jahrzehnt noch darüber hinaus.
Det er så spændendelch bin so aufgeregt!
Jeg er spændt, det er alt, doktorIch bin aufgeregt, Doktor, das ist alles
fastslår, at der er behov for, at fodboldsportens styrende organer og de politiske myndigheder gør en fælles indsats til afhjælpning af en række negative forhold, såsom overdreven kommercialisering og unfair konkurrence mellem klubberne, for at sikre en positiv fremtid for professionel fodbold, hvor spændende kampe er i højsædet, hvor tilhængerne i udpræget grad identificerer sig med deres klubber, og hvor det brede publikum har adgang til kampene, hvilket bl.a. kunne opnås ved at tilbyde unge og familier specielle billetpriser, især til vigtige internationale kamperäumt ein, dass gemeinsame Bemühungen seitens Führungsgremien in Fußball und Politik auf mehreren Ebenen erforderlich sind, um einigen negativen Entwicklungen, wie übermäßiger Kommerzialisierung und unlauterem Wettbewerb, entgegenzuwirken und eine positive Zukunft für den Profifußball mit spannenden Wettbewerben, einem hohen Grad an Identifizierung der Anhänger mit ihren Vereinen und einem breiten Zugang der Öffentlichkeit zu den Veranstaltungen zu gewährleisten, u.a. durch Sondereintrittspreise für Jugendliche und Familien, insbesondere für wichtige internationale Begegnungen
Men, fru rådsformand, allerede Deres bemærkning om, at man er spændt på Europa-Parlamentets forslag, gør mig mistænksom. Europa-Parlamentet skal jo ikke stille forslag her, men hvis jeg læser Nice-papiret rigtigt, skal Rådet, Parlamentet og Kommissionen i fællesskab tilrettelægge hele debatten.Aber, Frau Ratspräsidentin, Ihr Hinweis darauf, dass man gespannt sei auf die Vorschläge des Europäischen Parlaments, macht mich schon misstrauisch. Denn das Europäische Parlament hat hier nicht Vorschläge zu machen, sondern, wenn ich das Papier von Nizza richtig lese, sollen Rat, Parlament und Kommission die gesamte Debatte gemeinsam gestalten.
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 1,288 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.