Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Der er andre vigtige punkter, der supplerer principperne, f.eks. tidsbegrænsede transferperioder eller kontrakternes varighed, der spænder mellem et og fem år.Diese Grundsätze werden durch weitere wichtige Punkte ergänzt, wie zeitlich begrenzte Transferperioden oder eine Staffelung der Vertragsdauer zwischen einem und fünf Jahren.
Ih, hvor spændendeJunge, Junge, wie aufregend
Jeg kan allerede se de ærede medlemmers spændte forventninger i Deres øjne!Ich kann an einigen Ihrer Gesichter sehen, wie Sie sich schon aufgeregt darauf freuen!
Fru kommissær, jeg er meget spændt på at se, hvilken skæbne den i går fremlagte pakke får.Frau Kommissarin, ich bin sehr gespannt auf das Schicksal des gestern vorgelegten Pakets.
Under høringen herskede der en stærkt spændt atmosfære mellem parterne og generaldirektoratet for konkurrenceDie Anhörung verlief sehr kontrovers zwischen den Parteien und der Generaldirektion Wettbewerb
Det bliver spændende at se, hvad Rådet agter at gøre med denne initiativbetænkning.Die spannende Frage wird sein, was der Ministerrat mit dieser Initiative macht.
Den "operation demokrati", som USA og EU arbejder for via mellemstatslige og internationale organisationer, er i virkeligheden tvungen indførelse af kapitalismen, og landene spændes for den imperialistiske vogn.Die von den USA und der EU mithilfe ihrer transnationalen und internationalen Organisationen geförderte „Operation Demokratie“ besteht im Wesentlichen darin, den Kapitalismus durchzusetzen und die Länder an den imperialistischen Karren zu spannen.
Smør- spænde!Butterhändchen
Ikke lige det barn, men det kunne være spændende at få et barnNicht unbedingt den, aber eins von der Art hätte ich ganz gern
Spænd justermøtrikken på knæleddet med underbenet i vandret stillingDie Einstellmutter für das Knie ist festzuziehen, wobei der Unterschenkel waagerecht liegt
Dette kan være en uhensigtsmæssig institutionel forvirring på et tidspunkt, hvor der igen knyttes forbindelser, der hidtil har været lidt spændte.Das könnte zu einem Zeitpunkt, wo man dabei ist, Bande neu zu knüpfen, die etwas an Stärke eingebüßt haben, zu einer unnötigen institutionellen Verwirrung führen.
Vi har således en række årsdage, som er vigtige for os at huske, og for Europa at huske, men jeg mener, at tilstedeværelsen af parlamentskolleger fra Litauen, Letland og Estland beviser, at europæerne er i stand til at overvinde modgang og meget spændte forhold, hvorfor vi er meget glade for at have vores parlamentskolleger her hos os, især i dag.Aber ich glaube, dass die Anwesenheit unserer Kollegen aus Litauen, Lettland und Estland beweist, dass die Europäerinnen und Europäer Widrigkeiten und große Spannungen überwinden können. Aus dem Grund freuen wir uns heute besonders darüber, unsere Kolleginnen und Kollegen hier bei uns zu haben.
Jeg er derfor meget spændt på, hvad vi vil gøre ved det.Deshalb bin ich auch recht gespannt, wie wir damit verfahren.
lkke spændende, men med gode fradragNichts Aufregendes, aber steuerfrei
Kun hvis Irak nægter at give inspektørerne adgang og på urimelig vis spænder ben for deres arbejde, og hvis inspektørerne finder bevis for, at Irak udvikler masseødelæggelsesvåben, kan det retfærdiggøres, at det internationale samfund skrider til yderligere handling.Nur wenn der Irak einer Rückkehr der Waffeninspekteure nicht zustimmt, wenn er ihre Arbeit in unzumutbarer Weise behindert oder wenn die Inspektoren Beweise für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch den Irak finden, hat die internationale Gemeinschaft das Recht, weitere Schritte zu unternehmen.
Hindringer, som spænder ben for, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling kan ændres til en ægte parlamentarisk og paritetisk forsamling, skal fjernes så hurtigt som muligt.Hindernisse, die die Veränderung der PPV zu einer echten parlamentarischen und paritätischen Versammlung beeinträchtigen, sollten schnellstmöglich beseitigt werden.
Det venter jeg altså spændt på.Darauf warte ich deshalb mit großem Interesse.
Danmarks Nationalbank sænkede derefter de pengepolitiske rentesatser i slutningen af ‧ og begyndelsen af ‧, i overensstemmelse med ECB's rentesænkninger, og foretog yderligere sænkninger, hvilket har resulteret i en gradvis indsnævring af spændetEnde ‧ und Anfang ‧ folgte die dänische Zentralbank dann zunächst den Zinssenkungsschritten der EZB und nahm die Leitzinsen anschließend noch weiter zurück, so dass sich der Abstand allmählich verringerte
Vi kan ikke blot forlange af de andre institutioner, at de skal spænde livremmen ind.Wir können nicht nur von den anderen Institutionen fordern, den Gürtel enger zu schnallen.
Kan De, fru næstformand/højtstående repræsentant, lægge pres på Tyrkiet for at få det til at stoppe denne farlige provokation på et tidspunkt, hvor Israel befinder sig i en meget spændt situation og er under stort pres på grund af missilangrebene fra Gaza og iranske krigsskibes fornyede passage gennem Suezkanalen?Frau Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin, können Sie auf die Türkei Druck ausüben, dass sie zu einer Zeit, in der Israel aufgrund der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und der erneuten Durchfahrt von iranischen Kriegsschiffen durch den Sueskanal unter enormer Anspannung und unter Druck ist, dieser gefährlichen Provokation ein Ende setzt?
Det har været spændende!Es war sehr spannend!
skal være direkte og klart synlig for føreren, når denne befinder sig i førersædet med sikkerhedsselen spændtmuss für den Fahrzeugführer direkt und klar sichtbar sein, wenn er sich auf dem für ihn bestimmten Sitz mit angelegtem Sicherheitsgurt befindet
Jeg er spændt på at høre, hvad De så kan sige til os fra maj 2007.Ich bin neugierig auf das, was Sie uns dann ab Mai 2007 sagen können.
Ved at fremme idrætten supplerer og støtter vi også andre EU-projekter, der spænder over bekæmpelse af racisme og social udstødelse til inddragelse af handicappede mennesker.Die Förderung des Sports kommt damit gleichzeitig anderen Gemeinschaftsprojekten zugute, die vom Kampf gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung bis zur Integration Behinderter reichen.
De Mikhal- rejsende er spændendeDie Mikhal Travellers sind faszinierend
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 0,445 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.