udtale: IPA: /ɛɡəstɔk/ [ˈɛɡ̊əsd̥ʌɡ̊]

Oversættelser til engelsk:

 • ovary   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  female organ
   
  A female reproductive organ, often paired, that produces ova and in mammals secretes the hormones oestrogen and progesterone.

Andre betydninger:

 
ovary

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (7)

æggestokke
æggestokken
æggestokkene
æggestokkenes
æggestokkens
æggestokkes
æggestoks

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æggestok", oversættelseshukommelse

add example
De første symptomer på overstimulation af æggestokkene kan opleves som mavesmerter, utilpashed eller diarréThe first symptoms of ovarian overstimulation may be noticed as pain in the abdomen, feeling sick or diarrhoea
• hvis De har knuder i æggestokkene, brysterne, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamuskirtlen • hvis De er overfølsom (allergisk) over for follitropin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer • hvis De har kraftige eller uregelmæssige blødninger hvor årsagen ikke er kendt • hvis De har en lidelse, hvor æggestokkene slet ikke fungerer • hvis De har cyster på æggestokkene eller forstørrede æggestokke, som ikke skyldes sygdommen polycystisk ovariesyndrom • hvis De har misdannelser i kønsorganerne, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditetif you have a tumour of the ovary, breast, uterus, testis, pituitary gland or hypothalamus if you are allergic (hypersensitive) to follitropin beta or any of the other ingredients of Puregon if you have heavy or irregular vaginal bleeding where the cause is not known if you suffer from primary ovarian failure if you have ovarian cysts or enlarged ovaries not caused by polycystic ovarian disease (PCOD) if you have malformations of the sexual organs which make a normal pregnancy impossible if you have fibroids in the uterus which make a normal pregnancy impossible if you suffer from primary testicular failure
I mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbetIn more severe cases symptoms may include enlargement of the ovaries, accumulation of fluid in the abdomen and/or chest, weight gain and the occurrence of blood clots in the circulation
De hyppigste bivirkninger (som ses hos mellem ‧ og ‧ ud af hver ‧ patienter) er reaktioner og smerte på indsprøjtningsstedet, hovedpine, træthed, opkast, kvalme, mavesmerter samt overstimulering af æggestokkene (med f. eks. kvalme, vægtøgning og diarréThe most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are a reaction or pain at the injection site, headache, tiredness, vomiting, nausea (feeling sick), abdominal (tummy) pain, and ovarian hyperstimulation syndrome (e. g. feeling sick, weight gain, diarrhoea
Overstimulering af æggestokkene opstår, når æggestokkene overreagerer på behandlingen, især når der er anvendt ægløsningsstimulerende medicinOvarian hyperstimulation syndrome occurs when the ovaries over-respond to treatment, especially when medicines to trigger ovulation have been used
Omalizumab er et humaniseret monoklonalt antistof, som er fremstillet med dna-teknologi ved rekombinering af pattedyrscellelinjer i æggestokken i kinesiske hamstere (CHOOmalizumab is a humanised monoclonal antibody manufactured by recombinant DNA technology in a Chinese hamster ovary (CHO) mammalian cell line
Her tænker jeg først og fremmest på afsnittet om overstimulering af æggestokke og udtagne ægceller.I am thinking here mainly of the sections on ovarian stimulation and on removing egg cells.
FSH er nødvendigt hos kvinder for væksten og udviklingen af follikler i æggestokkeneFSH is needed in women for the growth and development of follicles in the ovaries
donorkøerne og donorerne af de æggestokke, oocyter og andre væv, der er anvendt til produktion af embryoner, kommer fra en bedrift, hvor intet dyr har udvist kliniske tegn på mund- og klovesyge eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for de sidste ‧ døgn forud for indsamlingenthe donor females and the donors of ovaries, oocytes and other tissues used in the production of embryos come from a holding in which no animal has shown clinical signs of foot-and-mouth disease nor was vaccinated against foot-and-mouth disease during the ‧ days prior to collection
• hvis De har knuder i æggestokkene, brysterne, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamuskirtlen • hvis De er overfølsom (allergisk) over for follitropin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer • hvis De har kraftige eller uregelmæssige blødninger, hvor årsagen ikke er kendt • hvis De har en lidelse, hvor æggestokkene slet ikke fungerer • hvis De har cyster på æggestokkene eller forstørrede æggestokke, som ikke skyldes sygdommen polycystisk ovariesyndrom (PCOS) • hvis De har misdannelser i kønsorganerne, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet • hvis De har muskelknude (bindevævssvulst) i livmoderen, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditetif you have a tumour of the ovary, breast, uterus, testis, pituitary gland or hypothalamus if you are allergic (hypersensitive) to follitropin beta or any of the other ingredients of Fertavid if you have heavy or irregular vaginal bleeding where the cause is not known if you suffer from primary ovarian failure if you have ovarian cysts or enlarged ovaries not caused by polycystic ovarian disease (PCOD) if you have malformations of the sexual organs which make a normal pregnancy impossible if you have fibroids in the uterus which make a normal pregnancy impossible if you suffer from primary testicular failure
Ovarielt hyperstimulationssyndrom opstår, når æggestokkene overreagerer på behandlingenOvarian hyperstimulation syndrome occurs when the ovaries over-respond to treatment
Fertavid må ikke anvendes til patienter med svulster i æggestokkene, brystet, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamusFertavid must not be used in patients with tumours of the ovary, breast, womb, testicle, pituitary gland or hypothalamus
Det anvendes til forebyggelse af præmatur ægløsning (for tidlig ægløsning fra æggestokkene, inden fremkaldelse af ægløsningIt is used to prevent premature ovulation (early release of eggs from the ovary, before induction of the ovulation
En for høj dosis kan forårsage overstimulation af æggestokkeneToo high a dose may cause overstimulation of the ovaries
Omalizumab er et humaniseret monoklonalt antistof, som er fremstillet ved rekombinant dna-teknologi af pattedyrscellelinjer i æggestokken hos kinesiske hamstere (CHOOmalizumab is a humanised monoclonal antibody manufactured by recombinant DNA technology in a Chinese hamster ovary (CHO) mammalian cell line
De teknikker til assisteret befrugtning, som Deres læge anvender, kan medføre ekstrauterin graviditet (graviditet uden for livmoderen), ovarietorsion (vridning af en æggestok) og andre komplikationerExtrauterine pregnancy, ovarian torsion (a condition affecting the ovaries) and other complications may arise from the assisted conception techniques your doctor may use
Det er ikke op til romaerne at løse dette problem, da det ikke er dem, der erklærer deres børn for handicappede. Det er ikke romakvinderne, der ønsker at få deres æggestokke fjernet.It is not up to the Roma to solve this issue, since it is not they who consider that their children are disabled; it is not Roma women who want to have their ovaries cut out.
Herefter kan din dosis justeres, afhængig af dine æggestokkes reaktionAfter this, the dose may be adjusted for the individual patient, based upon their ovarian response
I betragtning U og punkt 15 står der, at en stimulering af æggestokkene som sådan kan være farlig for kvinders sundhed.Recital U and paragraph 15 state that ovarian stimulation as such may endanger a woman’s health.
GONAL-f gives for at stimulere æggestokkene til at producere flere end ét æg ad gangen. • Kvinder med svær mangel på luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSHGONAL-f is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at the time. Women with severe hormone deficiency for luteinising hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH
FSH er nødvendigt for væksten og udviklingen af follikler i æggestokkene hos kvinderFSH is needed in women for the growth and development of follicles in the ovaries
Viser side 1. Fundet 151 sætninger matchende sætning æggestok.Fundet i 0,232 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.