Oversættelser til engelsk:

  • Pilot Whale   

Eksempel sætninger med "Grindehval", oversættelseshukommelse

add example
Om: Nedslagtning af grindehvaler på FærøerneSubject: Slaughter of pilot whales in the Faroe Islands
Om: Inhuman fangst af grindehvalerSubject: Inhumane hunting of Calderon dolphins
Den europæiske borger er i stigende grad blevet opmærksom på dette problem , og ud fra denne betragtning anmoder vi i vor betænkning Færøerne om eventuelt endnu en gang at se på , om de kan ændre eller forbedre de metoder , hvormed de jager grindehvaler .The ambition of women to work , to fin d more interesting and more highly skilled employment and to take part on an equal footing in the economic , social and political life of their countries constitutes a new and irreversible phenomenon which is without any doubt the most conspicuous develop ment of these last ten years .
skriftlig. - (FR) Jeg stemte imod aftalen mellem EU og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde, ikke fordi jeg er imod videnskabeligt samarbejde mellem Unionen og Færøerne, men fordi jeg mener, at vi bør begynde at lægge pres på Færøerne, så den gentagne slagtning af grindehvaler - der dræbes næsten 1 000 af dem hvert år - stopper en gang for alle.I voted against the Agreement between the European Union and the government of the Faroes on Scientific and Technological Cooperation, not because I am against scientific cooperation between the Union and the Faroe Islands, but because I believe that pressure should start to be put on the Faroe Islands so that the repeated slaughter of pilot whales - almost 1 000 of them are killed each year - stops once and for all.
Viser side 1. Fundet 5 sætninger matchende sætning Grindehval.Fundet i 0,36 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.