Oversættelser til engelsk:

  • confirmation   
    (noun   )
  • konfirmation   

Eksempel sætninger med "konfirmation", oversættelseshukommelse

add example
Til konfirmationen kom der mange familiemedlemmer.Many relatives came to the confirmation.
De bruger ikke helligt vand ved en konfirmationThey don' t use holy water to confirm
Det er ikke ualmindeligt, at pengene fra fødselsdagen, jul eller konfirmationen havner i det irske statsejede totalisatorspil og i sidste ende i den irske statskasse.It is not uncommon for birthday, Christmas and first communion money to wind up in the Irish state tote and, ultimately, with the Irish Exchequer.
Tillykke med konfirmationenCongratulations for confirmation
Det ene er 2A , som faktisk har til formål at forhindre dåb og konfirmation i en ny kirke , og som således ville have forhindret den urkristne kirkes start for 2 000 år siden. den .One is 2A , which actually seeks to prevent baptism and confirmation in a new church and thus would have prevented the start up of the early Christian church 2 000 years ago .
Indkøb af kunstværker foretages af tre fonde : Museumsfonden , der råder over offentlige midler ( værkerne er beskyttet ved kongelig konfirmation og kan ikke sælges ) ; Louisiana-Fonden , som råder over private midler ( værkerne kan sælges eller byttes ) ; ende lig " Louisians-Samlingens Venner " , hvis medlemmer ( 250-300 ) , slår sig sammen om at købe kunstværker ( i reglen et om året ) .Its purchases are made by three foundations - the Museum Foundation , funded by public moneys ( the works are protected by royal charter and cannot be sold ) , the Louisiana Foundation , funded from private sources ( the works may be sold or exchanged ) and the Friends of the Louisiana Collection , whose 250 to 300 members subscribe to buy works of art ( usually one a year ) .
Omfatter : - gudstjenester , undervisning og studiekredse afholdt med direkte deltagelse af medlemmer af menigheden i kirker , moskéer , templer , synagoger og andre religiøse institutioner samt af præster , der ikke er tilknyttet disse - mission - særlige religiøse handlinger som f.eks. dåbshandlinger , konfirmationer , vielser , begravelser osv. - religiøse tjenester , herunder ref ugieophold , i religiøse ordners institutioner - tjenester med tilknytning til religion og religiøse handlinger , i.a.n.This subcategory includes : - religious worship , training and study services provided directly to worshippers by churches , mosques , temples , synagogues and other houses of worship and by own-account ministers of religion - missionary services - specialised religious services such as baptismal and christening services , confirmation services , marriage services , services for the dead , etc - religious services , including retreat services provided by houses of religious orders - services related to religion and religious services not elsewhere classified
Viser side 1. Fundet 8 sætninger matchende sætning konfirmation.Fundet i 0,397 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.