Oversættelser til engelsk:

  • best regards   
    (Noun  )
     
    a polite closing of a letter

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
Med venlig hilsenYours faithfully .
Med venlig hilsenI have the honour to be, Sir, yours faithfully
Med venlig hilsenBest regards .
Da vi står over for en global krise, må vi europæere ikke spørge os selv, hvor mange råd vi giver vores russiske venner, som er her i dag - og jeg hilser dem - men vi skal spørge os selv, hvad vores ansvar og rolle er, og til det formål har vi to aktiver: det ene er, at vi på 50 år har været i stand til at skabe et civiliseret område med et fællesmarked; det andet er euroen, som er et vigtigt aktiv, også før dens indførelse.Given that we are confronted by a global crisis, we Europeans should not be asking ourselves what advice we need to give our Russian friends - whom I welcome here - but rather what our responsibility is and what role we have to play. We can make a significant contribution in two ways: we have the experience of building a civilised common market area over the last 50 years, and we also have the euro, a significant asset even before it is born.
Med venlig hilsenYours faithfully
Med venlig hilsenYours sincerely ,
Med venlig hilsenYours sincerely
Med venlig hilsenYours faithfully ,
Med venlig hilsen fra Olympen!Best wishes from Olympia!
Med venlig hilsen fra Chicagos UngdomsmyndighederCompliments from the Greater Chicago Youth Authority
Med venlig hilsenWe have the honour to be, Sir, yours faithfully
Med ønske om at De får et frugtbart arbejde og et interessant ophold i Strasbourg , sender vi gennem Dem , kære tunesiske venner , en hilsen til hele det tunesiske folk .We hope that your work will be fruitful and that your stay in Strasbourg will be pleasant , and we send through you our greetings to the Tunisian people as a whole .
hilser Kommissionens meddelelse om en Small Business Act (SBA) for Europa velkommen og støtter den heri opstillede politiske dagsordens målsætning om at sikre et gennembrud for EU's politik til støtte for SMV'er ved at skabe rammer for fremme af iværksættervirksomhed og SMV-venlig lovgivning samtidig med at give SMV'er overalt i EU mulighed for vækst i kraft af anvendelsen af princippet tænk småt førstwelcomes the Commission’s communication on a Small Business Act (SBA) for Europe and endorses the policy agenda being pursued which strives to provide a breakthrough for EU SME policy by delivering a framework to facilitate the promotion of entrepreneurship and SME-friendly legislation while enabling the growth of small and medium sized enterprises across Europe through the application of the Think Small First principle
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsen ,Kind regards ,
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of our highest consideration
Viser side 1. Fundet 1509369 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 155,536 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.