Oversættelser til engelsk:

  • best regards   
    (Noun  )
     
    a polite closing of a letter

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
Jeg er væk fra kontoret indtil % ‧. Kontakt venligst fr. < vikar > e-mail: telefon: +‧ fax.: +‧ Med venlig hilsenI am out of office till %‧. In urgent cases, please contact Mrs. email: phone: +‧ ‧ fax.: +‧ ‧ Yours sincerely
Dette er " overskriften " i KDM' s log ind-vindue. Du kan lave en venlig hilsen der eller information om dit operativsystem. KDM vil erstatte følgende tegnpar med det respektive indhold: % d-> nuværende skærm % h-> værtsnavn, muligvis med domænenavn % n-> knudenavn, sandsynligvis værtsnavnet uden domænenavn % s-> operativsystemet % r-> operativsystemets version % m-> maskintypen (hardware) %%-> et enkelt %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
Med venlig hilsen vi tageYours we' il take
Med venlig hilsenPlease, accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Hr. formand, den venlige hilsen til de damer og herrer i tilhørerlogen er for mig anledning til at give udtryk for min utilfredshed med, fru Green, at der her i Parlamentet gøres opmærksom på denne situation i denne form.Mr President, let me respond to Mrs Green's friendly words of welcome to the ladies and gentlemen in the gallery by expressing my disapproval of the way she has chosen to draw the attention of Parliament to this situation.
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsenWe have the honour to be, Sir, yours faithfully
Jeg kommer med venlig hilsen fra direktørenI come with compliments from the manager
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of our highest consideration
Med venlig hilsenYours sincerely
Med venlig hilsen, Alex RoverSincerely, Alex Rover
" Med venlig hilsen...Gary Hallet, opdager. "Sincerely, Gary Hallet...... Special lnvestigator. "
" Med venlig hilsen, Seth Bullock. "" Yours sincerely, Seth Bullock. "
Med venlig hilsenI have the honour to be, Sir, yours faithfully
Med venlig hilsenComplimentary close
Med venlig hilsen fra major Reisman, sirMajor Reisman' s compliments, sir
Med venlig hilsen, VictoriaWaterloo might not...- Yours affectionately, Victoria
Vi hilser Sverige velkommen som et økologisk venligt formandskab, men Sverige vil være helt i uoverensstemmelse med sig selv, hvis det sender MOX-brændstof til Sellafield.We welcome Sweden as an environmentally friendly presidency, but Sweden would be acting completely out of character if it were to send MOX fuel to Sellafield.
" Med venlig hilsen, Warren Schmidt. "Yours Very Truly, Warren Schmidt
Med venlig hilsen faktiskYours actually
Med venlig hilsen fra Olympen!Best wishes from Olympia!
Viser side 1. Fundet 1055052 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 124,896 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.