Oversættelser til engelsk:

  • best regards   
    (Noun  )
     
    a polite closing of a letter

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
Med venlig hilsenPlease accept, Gentlemen, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsenYours faithfully .
Med venlig hilsenYours faithfully
Med venlig hilsenBest regards .
Med venlig hilsen fra Chicagos UngdomsmyndighederCompliments from the Greater Chicago Youth Authority
Med venlig hilsenPlease, accept, Sir, the assurance of my highest consideration
" Med venlig hilsen...Gary Hallet, opdager. "Sincerely, Gary Hallet...... Special lnvestigator. "
Med venlig hilsenYours sincerely ,
Dette er " overskriften " i KDM' s log ind-vindue. Du kan lave en venlig hilsen der eller information om dit operativsystem. KDM vil erstatte følgende tegnpar med det respektive indhold: % d-> nuværende skærm % h-> værtsnavn, muligvis med domænenavn % n-> knudenavn, sandsynligvis værtsnavnet uden domænenavn % s-> operativsystemet % r-> operativsystemets version % m-> maskintypen (hardware) %%-> et enkelt %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
Med venlig hilsenYours faithfully ,
hilser Kommissionens meddelelse om en Small Business Act (SBA) for Europa velkommen og støtter den heri opstillede politiske dagsordens målsætning om at sikre et gennembrud for EU's politik til støtte for SMV'er ved at skabe rammer for fremme af iværksættervirksomhed og SMV-venlig lovgivning samtidig med at give SMV'er overalt i EU mulighed for vækst i kraft af anvendelsen af princippet tænk småt førstwelcomes the Commission’s communication on a Small Business Act (SBA) for Europe and endorses the policy agenda being pursued which strives to provide a breakthrough for EU SME policy by delivering a framework to facilitate the promotion of entrepreneurship and SME-friendly legislation while enabling the growth of small and medium sized enterprises across Europe through the application of the Think Small First principle
Med venlig hilsen, Alex Rover. "Sincerely, Alex Rover. "
Med venlig hilsenYours sincerely
Med ønske om at De får et frugtbart arbejde og et interessant ophold i Strasbourg , sender vi gennem Dem , kære tunesiske venner , en hilsen til hele det tunesiske folk .We hope that your work will be fruitful and that your stay in Strasbourg will be pleasant , and we send through you our greetings to the Tunisian people as a whole .
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsen ,Kind regards ,
Viser side 1. Fundet 1509369 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 109,174 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.