udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

rensdyrene
rensdyrenes
rensdyret
Rensdyret RudolfRudolph the Red-Nosed Reindeer;
rensdyrets
rensdyrs

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
Lapin Poron kuivaliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningLapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Rensdyrets føde kan om sommeren indeholde ‧ plantearter eller flere, især karplanterThe reindeer's summer feed may include as many as ‧ plant species or more, mainly vascular plants
Klageren har ikke oplyst, om Boalvvir BA er involveret i andre aktiviteter end slagtning af rensdyrThe complainant has not submitted information indicating that Boalvvir BA is involved in other activities than reindeer slaughtering
Dette gælder dermed for ulvebestande i de områder, hvor der avles rensdyrThis therefore applies to wolf populations in the reindeer herding area
Rensdyr er en del af deres ejendom, og rovdyrene forårsager særlig og alvorlig skadeThe reindeer are their property, and predators are inflicting serious specific damage
I produktionsåret ‧-‧ optaltes ‧ rensdyr (til avl) ved vinterens afslutning i FinlandIn the reindeer husbandry year of ‧-‧, ‧ reindeer were left to live beyond the winter (breeding reindeer) in Finland
Hvordan har rensdyret det?How is the reindeer?
Rensdyravlernes arbejde tager udgangspunkt i en viden om rensdyr og rensdyrkød, der er indsamlet i flere hundrede årThe work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
Ulvebestande i finske områder, hvor der avles rensdyr, er undtaget fra bilag IV, litra a), men er opført i bilag V til samme direktivWolf populations in the reindeer herding area in Finland are exempted from Annex IV(a), but are listed in Annex V to the same Directive
Rensdyret (Rangifer tarandus tarandus L.) er et halvvildt nyttedyr, der opdrættes på traditionel vis i private brug i Finlands rensdyravlsområdeReindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) is a traditionally kept, privately owned, half-wild utility animal from Finland's reindeer husbandry area
Rensdyret er den eneste store planteæder, som kan udnytte energien i lav under forhold, hvor sneen afbryder væksten i en stor del af åretThe reindeer is the only large herbivore able to process energy from lichens in conditions where snow interrupts growth for the greater part of the year
Rensdyrene går frit i naturen i vidtrækkende øde områderReindeer graze freely in a vast wilderness
Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lavThey feed principally on grasses, fungi and lichens
Sut min rensdyrs pikSuck my reindeer dick
Uden for de områder, hvor der avles rensdyr, tillades drab på ulve kun i overensstemmelse med fravigelsen i artikel ‧, dvs. det er alene muligt i tilfælde, hvor der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområdeOutside the reindeer herding area killing of wolves is allowed only in accordance with Article ‧ derogation, i.e. it is possible only in cases where there is no satisfactory alternative and provided that the derogation is not detrimental to the maintenance of populations of the species concerned at a favourable conservation status in their natural range
Da jeg fandt ud af, at grunden til forsinkelsen delvis var, at der løb rensdyr rundt på landingsbanen i den internationale lufthavn i Strasbourg, fandt jeg det fuldkommen utroligt.When I find out that part of the reason for the delay is reindeer running on the runway of the international airport in Strasbourg, I find that utterly incredible.
Regionen med de markante årstider, rensdyrenes ernæring og den traditionelle ekspertise med hensyn til udvælgelse og forarbejdning af det rå rensdyrkød gør Lapin Poron kylmäsavuliha til noget særligt: kødet er mørt og kraftigt i smagen med den helt specielle rensdyrsmagThe area's characteristics, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and processing the raw material for reindeer meat make Lapin Poron kylmäsavuliha what it is: a reindeer product that is tender, full-flavoured and has its own special reindeer taste
Julemanden har rensdyr, der kan flyveHey, y' know what you should do?
Og... rensdyrene?What about the reindeer?
Ivermectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for kvæg, svin, får og dyr af hestefamilien hvad angår lever og fedt og for hjorte, herunder også rensdyr, hvad angår lever, fedt, muskler og nyrerIvermectin has been included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for bovine, porcine, ovine and Equidae for liver and fat and for deer including reindeer for liver, fat, muscle and kidney
Den første skriftlige omtale af rensdyr som føde og lovprisning af rensdyrkødet stammer fra beskrivelserne af Finland i De nordiske folks Historie af Olaus MagnusThe first literary reference to the reindeer as food and the excellence of reindeer meat as food dates from ‧, from the descriptions of Finland in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus
Julemanden har rensdyr, der kan flyveI' m sorry, man.What you should do...... is make something happen for yourself
Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningThe reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Hvem ved?Måske var rensdyrene trætte og ville køre med tog!Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
Lapin Poron kuivaliha (tørret kød af rensdyr fra Lapland) er fremstillet af hele muskler (muskelgrupper) og muskeldeleLapin Poron kuivaliha (dried Lapland reindeer meat) is made from whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
Viser side 1. Fundet 63 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,392 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.