udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

rensdyrene
rensdyrenes
rensdyret
Rensdyret RudolfRudolph the Red-Nosed Reindeer;
rensdyrets
rensdyrs

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
Lapin Poron kylmäsavuliha (koldrøget kød af rensdyr fra Lapland) er fremstillet af røgede hele muskler (muskelgrupper) og muskeldeleLapin Poron kylmäsavuliha (cold-smoked reindeer meat from Lapland) is made from smoked whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
Bring os et rensdyrBring us a reindeer
Regionen med de markante årstider, rensdyrenes ernæring og den traditionelle ekspertise med hensyn til udvælgelse og forarbejdning af det rå rensdyrkød gør Lapin Poron kylmäsavuliha til noget særligt: kødet er mørt og kraftigt i smagen med den helt specielle rensdyrsmagThe area's characteristics, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and processing the raw material for reindeer meat make Lapin Poron kylmäsavuliha what it is: a reindeer product that is tender, full-flavoured and has its own special reindeer taste
Julemanden har rensdyr, der kan flyveI' m sorry, man.What you should do...... is make something happen for yourself
I det område, der svarer til det nuværende finske rensdyravlsområde, har man holdt rensdyr siden det ‧. århundredeIn the area corresponding to the current Finnish reindeer husbandry area, reindeer have been kept since the ‧th century
Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lavThey feed principally on grasses, fungi and lichens
Uanset bestemmelserne i EF-traktaten kan der gives det samiske folk enerettigheder til rensdyr hold i de traditionelle samiske områder .Notwithstanding the provisions of the EC Treaty , exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people .
Betegnelsen dækker slagtekroppe af renkalve, som er under et år gamle, og slagtekroppe af voksne rensdyr (køer, stude og tyre), som er over et år gamle, samt del (opskæringer) herafThe designation covers the carcases of reindeer calves that are less than one year old and carcases of adult reindeer (cows, steers and bulls) that are over a year old as well as their parts (cuts
Ivermectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for kvæg, svin, får og dyr af hestefamilien hvad angår lever og fedt og for hjorte, herunder også rensdyr, hvad angår lever, fedt, muskler og nyrerIvermectin has been included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for bovine, porcine, ovine and Equidae for liver and fat and for deer including reindeer for liver, fat, muscle and kidney
Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningThe reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Far, hvor vil du ha ' rensdyrene?Dad, where do you want these reindeer?
Klageren har ikke oplyst, om Boalvvir BA er involveret i andre aktiviteter end slagtning af rensdyrThe complainant has not submitted information indicating that Boalvvir BA is involved in other activities than reindeer slaughtering
Da jeg fandt ud af, at grunden til forsinkelsen delvis var, at der løb rensdyr rundt på landingsbanen i den internationale lufthavn i Strasbourg, fandt jeg det fuldkommen utroligt.When I find out that part of the reason for the delay is reindeer running on the runway of the international airport in Strasbourg, I find that utterly incredible.
Is ) Ekskl. græsgange for rensdyr ., : forests. i Excluding reindeer grazings .
Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsumThis substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
Rensdyrkødet skal stamme fra rensdyr, der er født og opdrættet i det ovenfor beskrevne område (afsnit ‧.‧), og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og for nogle dyrs vedkommende i den tidlige vinter inden slagtningthe reindeer meat covered by the designation must originate from reindeer born and reared in the area defined in Section ‧.‧ which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and, for some of them, early winter before slaughter
— under Pattedyr , Carnivora , overskrift Canidae , efter Canis lupus : » ( finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848 / 90 af 14. september 1990 om rensdyr forvaltning ) « under Canidae , efter Canis lupus : » ( undtagen de finske populationer i rens dyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848 / 90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning ) «— under Mammals , Carnivora , Canidae , after Canis lupus : populations within the management area as defined under Phocidae , add after Monachus monachus ' Phoca hispida saimensis ' graph 2 of the Finnish Act No 848 / 90 of 14 September 1990 on reindeer management ) ' under Canidae , after Canis lupus : ' ( except the Finnish populations within the reindeer management area as defined in paragraph 2 of the Finnish Act No 848 / 90 of 14 September 1990 on reindeer management ) '
Lapin Poron kuivaliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningLapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
I produktionsåret ‧-‧ optaltes ‧ rensdyr (til avl) ved vinterens afslutning i FinlandIn the reindeer husbandry year of ‧-‧, ‧ reindeer were left to live beyond the winter (breeding reindeer) in Finland
Råmaterialet, der anvendes til Lapin Poron kylmäsavuliha, er ryg (hel og udskåret) og filet af typen PE (P står for rensdyr på finsk og E for ekstra) eller kam af typen P‧ (P for rensdyr, og tallet er klassificeringenThe raw material used for Lapin Poron kylmäsavuliha is type PE (P stands for reindeer in Finnish and E for extra) for whole rounds, cuts of round or fillets or type P‧ (the letter stands for reindeer in Finnish and the number for the classification) for chucks
Ulvebestande i finske områder, hvor der avles rensdyr, er undtaget fra bilag IV, litra a), men er opført i bilag V til samme direktivWolf populations in the reindeer herding area in Finland are exempted from Annex IV(a), but are listed in Annex V to the same Directive
Rensdyr er en del af deres ejendom, og rovdyrene forårsager særlig og alvorlig skadeThe reindeer are their property, and predators are inflicting serious specific damage
Og... rensdyrene?What about the reindeer?
Rensdyr, nordamerikansk rensdyrReindeers, caribous
Viser side 1. Fundet 74 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,201 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.