Oversættelser til spansk:

  • queso de pasta semidura   

Eksempel sætninger med "halvfast ost", oversættelseshukommelse

add example
Ved fremstillingen af osten brydes ostekoaglet itu til korn på størrelse med en hasselnød, når der er tale om blød ost, og et majskorn for den halvfaste osts vedkommendeEn la elaboración del queso, se procede al corte de la cuajada hasta que los granos alcanzan el tamaño de una avellana, en el caso del queso de pasta blanda, y de un grano de maíz, en el de pasta semidura
Mærket skal anbringes på siden af osten med et stempel på de bløde oste og med varme på de halvfaste osteEsta marca debe figurar en el canto de la rueda de queso, en tinta en el caso de los quesos de pasta blanda, y al calor en los de pasta semidura
Modningstiden er mindst ‧ dage for den bløde osts vedkommende og mindst fire måneder for den halvfaste osts vedkommendeEl tiempo mínimo de maduración es de veinte días para el queso de pasta blanda y de cuatro meses para el de pasta semidura
Opholdstiden er pr. kg mindst ‧ timer for bløde oste og mindst ‧-‧ timer for halvfaste osteBaumé, y, en función del peso del queso, dura un mínimo de ‧ horas, en el caso del queso de pasta blanda, y de ‧-‧ horas, en el de pasta semidura
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ost, der fremstilles ved tilsætning af en original kultur af mælkesyrebakterier af stammen Lactococcus, som giver Slovenský oštiepok sine karakteristiske og særlige egenskaberEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no, que se obtiene añadiendo a la leche un cultivo original de bacterias lácticas del género Lactococcus, que otorgan al producto sus rasgos característicos y específicos
bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos
Butterkäse: for en halvfast ost af fed konsistens af komælk, hvis mælkefedtindhold i tørstoffet er minimum ‧ %Butterkäse: para un queso de leche de vaca de pasta semi blanda y de consistencia grasa, con un contenido mínimo de grasas lácteas del ‧ % de la materia seca
Bløde og halvfaste oste, bortset fra friskosteQuesos blandos o semiblandos, con exclusión de los quesos frescos
Beskrivelse af medlemsstatens marked for bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukterDescripción de los mercados de queso blando y semiblando, pescado ahumado y marinado y productos cárnicos tratados térmicamente en el Estado miembro
samlet antal og andel af prøver, der ligger over grænsen på ‧ cfu/g Listeria monocytogenes i bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukter, der er omfattet af det samordnede overvågningsprogramprevalencia y proporción de muestras que superan el límite de ‧ ufc/g de Listeria monocytogenes en los quesos blandos y semiblandos, el pescado ahumado y marinado y los productos cárnicos tratados térmicamente cubiertos por el programa de seguimiento coordinado
emballerede bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos envasados
prøver af bløde og halvfaste oste og varmebehandlede kødprodukter skal kun analyseres ved holdbarhedsperiodens udløben el caso de las muestras de quesos blandos y semiblandos y de las muestras de productos cárnicos tratados térmicamente, los análisis se efectuarán al término de su vida útil
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ostEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no
Der skelnes ikke yderligere mellem salg af ost af hollandsk type til specialiserede engrosforhandlere af ost (Gouda/Maasdam/Edam, naturel/skorpefri, ‧ dage gammel ost naturel/anden ost naturel) og salget af ost af hollandsk type til moderne former for detail (Gouda/Maasdam/Edam, naturel/skorpefri), da det ikke ville have nogen væsentlig indflydelse på konkurrencevurderingenSe deja abierta cualquier otra distinción de la venta de queso de tipo holandés a mayoristas especializados en queso (Gouda/Maasdam/Edam, natural/sin corteza, queso natural de ‧ días de curación/otros quesos naturales) y de la venta de queso de tipo holandés a tipos modernos de venta al por menor (Gouda/Maasdam/Edam, naturales/sin corteza) pues no tendría un impacto material en la evaluación desde el punto de vista de la competencia
Fra et produkt, der blev benævnt både Fourme d’Ambert og Fourme de Montbrison, er man gået over til typen Fourme de Montbrison, hvor osten forafdryppes, og ostemassen forafdryppes, og salt indarbejdes i ostemassen, og til en type Fourme d'Ambert, hvor ostene afdryppes mindre, og hvor osten saltes uden for ostekarret i saltlage, eller ved at der strøs tørt salt på ostens overfladenA partir de un único producto que podía ostentar tanto la denominación Fourme d’Ambert como Fourme de Montbrison, se han desgajado dos tipos: el Montbrison, caracterizado por el predesuerado, el triturado y el salado de la masa de la cuajada y el Ambert, caracterizado por un desuerado somero y un salado en salmuera y/o con sal seca en la superficie
Med hensyn til det relevante geografiske marked er markederne for salg af ost af hollandsk type til specialiserede engrosforhandlere af ost og moderne former for detail (herunder alle mere indsnævrede segmenter undtagen skorpefri) af nationalt omfang, mens markederne for salget af skorpefri ost af hollandsk type (herunder alle mere snævre segmenter) til specialiserede engrosforhandlere af ost og moderne forme for detail er større og omfatter mindst Nederlandene og TysklandEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de venta de queso de tipo holandés a mayoristas especializados en queso y a tipos modernos de venta al por menor (incluidas todas las segmentaciones menores a excepción del queso sin corteza) son nacionales, mientras que los mercados de venta de queso de tipo holandés sin corteza (incluidas todas las segmentaciones menores) a mayoristas especializados en queso y a tipos modernos de venta al por menor son mayores que los nacionales e incluyen por lo menos los Países Bajos y Alemania
Ost af presset masse, fremstillet af mælk fra fåreracen Manchego, med en modningsperiode på minimum ‧ dage for oste med en vægt på højst ‧,‧ kg og på ‧ dage for oste med en højere vægt og op til maksimum to år for større osteQueso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega, con una maduración mínima de ‧ días, para quesos con peso igual o inferior a ‧,‧ kg, y de ‧ días, para el resto de pesos, y máxima de ‧ años
Ost er ost, uanset om der er tale om en cheddar-ost eller en af de farlige, små belgiske oste, der rejser sig fra bordet og så godt som bider én i ankelen.El queso es queso, sea cheddar o uno de esos pequeños quesos belgas picantes que se levanta de la mesa del restaurante y prácticamente te muerde el tobillo.
Fra et produkt, der blev benævnt både Fourme d’Ambert og Fourme de Montbrison, er man gået over til typen Fourme de Montbrison, hvor osten forafdryppes, og ostemassen forafdryppes, og salt indarbejdes i ostemassen, og en type Fourme d'Ambert, hvor ostene afdryppes mindre, og hvor osten saltes uden for ostekarret i saltlage, eller ved at der strøs tørt salt på ostens overfladenA partir de un único producto que podía ostentar tanto la denominación Fourme d’Ambert como Fourme de Montbrison, se han desgajado dos tipos: el Montbrison, caracterizado por el predesuerado, el triturado y el salado de la masa de la cuajada y el Ambert, caracterizado por un desuerado somero y un salado en salmuera y/o con sal seca en la superficie
Oste med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Montasio, hvis modningstid er længere end ‧ dage, kan på anmodning af enhver producent (uanset om denne er medlem eller ej) brændemærkes af sammenslutningen for beskyttelse af Montasio-osten, som har kontrolleret osten, med logoet for betegnelsen (figur ‧) på den til dette formål afsatte del af ostens kantEn el queso DOP Montasio de más de ‧ días de curado, el Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio podrá imprimir a fuego, a petición de todos los productores, asociados o no, previa verificación, el logo de la denominación (fig. ‧) en la parte del canto prevista al efecto
Viser side 1. Fundet 2169 sætninger matchende sætning halvfast ost.Fundet i 1,965 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.