Oversættelser til spansk:

  • queso de pasta semidura   

Eksempel sætninger med "halvfast ost", oversættelseshukommelse

add example
Ved fremstillingen af osten brydes ostekoaglet itu til korn på størrelse med en hasselnød, når der er tale om blød ost, og et majskorn for den halvfaste osts vedkommendeEn la elaboración del queso, se procede al corte de la cuajada hasta que los granos alcanzan el tamaño de una avellana, en el caso del queso de pasta blanda, y de un grano de maíz, en el de pasta semidura
samlet antal og andel af prøver, der ligger over grænsen på ‧ cfu/g Listeria monocytogenes i bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukter, der er omfattet af det samordnede overvågningsprogramprevalencia y proporción de muestras que superan el límite de ‧ ufc/g de Listeria monocytogenes en los quesos blandos y semiblandos, el pescado ahumado y marinado y los productos cárnicos tratados térmicamente cubiertos por el programa de seguimiento coordinado
Butterkäse: for en halvfast ost af fed konsistens af komælk, hvis mælkefedtindhold i tørstoffet er minimum ‧ %Butterkäse: para un queso de leche de vaca de pasta semi blanda y de consistencia grasa, con un contenido mínimo de grasas lácteas del ‧ % de la materia seca
bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos
prøver af bløde og halvfaste oste og varmebehandlede kødprodukter skal kun analyseres ved holdbarhedsperiodens udløben el caso de las muestras de quesos blandos y semiblandos y de las muestras de productos cárnicos tratados térmicamente, los análisis se efectuarán al término de su vida útil
Beskrivelse af medlemsstatens marked for bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukterDescripción de los mercados de queso blando y semiblando, pescado ahumado y marinado y productos cárnicos tratados térmicamente en el Estado miembro
Mærket skal anbringes på siden af osten med et stempel på de bløde oste og med varme på de halvfaste osteEsta marca debe figurar en el canto de la rueda de queso, en tinta en el caso de los quesos de pasta blanda, y al calor en los de pasta semidura
emballerede bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos envasados
Modningstiden er mindst ‧ dage for den bløde osts vedkommende og mindst fire måneder for den halvfaste osts vedkommendeEl tiempo mínimo de maduración es de veinte días para el queso de pasta blanda y de cuatro meses para el de pasta semidura
Bløde og halvfaste oste, bortset fra friskosteQuesos blandos o semiblandos, con exclusión de los quesos frescos
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ostEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no
Opholdstiden er pr. kg mindst ‧ timer for bløde oste og mindst ‧-‧ timer for halvfaste osteBaumé, y, en función del peso del queso, dura un mínimo de ‧ horas, en el caso del queso de pasta blanda, y de ‧-‧ horas, en el de pasta semidura
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ost, der fremstilles ved tilsætning af en original kultur af mælkesyrebakterier af stammen Lactococcus, som giver Slovenský oštiepok sine karakteristiske og særlige egenskaberEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no, que se obtiene añadiendo a la leche un cultivo original de bacterias lácticas del género Lactococcus, que otorgan al producto sus rasgos característicos y específicos
Ved denne påvisningsmetode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis- MSRV) som eneste selektive berigelsesmediumEn ese método de detección se utiliza un medio semisólido (medio de Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado) como único medio de enriquecimiento selectivo
Halvfaste og olieholdige tilberedninger ‧-‧ %Preparados semisólidos y oleosos ‧-‧ %
I lastrum , kølerum , oplagsrum , på mellem dæk og i maskinrum finder man tit lejdertrin eller trapper , der har fast el 1er halvfast gelænder , og som er enten helt eller delvist lodrette .En accesos a bodegas , neveras , pañoles , alojamientos , salas de máquinas , etc. , es frecuente ver escalas de gato o escalas de mano fijas o semifijas , colocadas en vertical o casi en vertical .
Beskrivelse : Hvide eller creme-hvide lette pulvere , flager eller halvfaste stoffer .Descripción : polvos , copos o productos semisólidos , blancos o blanco crema
Modelsystemer med rekonstrueret human epidermis kan benyttes til test af faste stoffer, væsker, halvfaste stoffer og vokserLos sistemas de modelo de epidermis humana reconstruida pueden utilizarse para el ensayo de sólidos, líquidos, semisólidos y ceras
Ved denne metode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis- MSRV) som eneste selektive berigelsesmediumEn este método, se utilizará el medio semisólido Rappaport-Vassiladis (MSRV) modificado como único medio de enriquecimiento selectivo
Viser side 1. Fundet 2736 sætninger matchende sætning halvfast ost.Fundet i 1,394 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.