Oversættelser til fransk:

  • canneberge       

Eksempel sætninger med "almindelig Tranebær", oversættelseshukommelse

add example
Mintgelé eller tranebær?Sauce à la menthe ou canneberges?
Tranebær sovs... åben dåsen, læg det ud på er serverings fadSauce aux airelles rouges-- verser la boîte dans un plat
tranebær- ‧ ‧ pr. haairelles- ‧ ‧ par hectare
Tyttebær flyttes fra kategorien amerikansk blåbær til kategorien tranebærLes airelles rouges passent de la catégorie des myrtilles à la catégorie des airelles
Det bemærkes, at følgende plantesorter fra enge, sæter og andre græsningsarealer i Podhale udgør størstedelen af dyrenes kost: Arabis alpina (fjeld-kalkkarse), Cirsium erisithalis, Viola biflora, Clematis alpina (alpeskovranke), Senecio subalpinus, Soldanella carpatica, Doronicum austriacum, Aconitum napellus, Saxifraga montana, Ranunculus alpestris (alperanunkel), Silene acaulis (tue-limurt), Vaccinium macrocarpon (storfrugtet tranebær), Saxifraga aizoides (sol-stenbræk), Cicerbita alpina (fjeld-turt), Salix reticulata (net-pil), Saxifraga perdurans, Papaver rhaeticum (bjergvalmue), Potentilla aurea (gul potentil) og Anemone narcissiflora (bjerganemoneIl ressort de l’analyse des observations que les espèces végétales dont les brebis se nourrissent le plus souvent dans les prairies, pâturages et alpages de la région de Podhale sont les suivantes: arabette des Alpes, cirse glutineux, pensée à deux fleurs, clématite des Alpes, Senecio subalpinus, soldanelle des Carpates, doronic d’Autriche, aconit napel, Saxifraga montana, renoncule alpestre, silène acaule, canneberge, saxifrage des ruisseaux, laitue des Alpes, saule réticulé, Saxifraga perdurans, pavot des Alpes, potentille dorée et anémone à fleurs de narcisse
Ja, kan jeg få en tranebær sodavand?Je pourrais avoir un cranberry club soda?
Stik mig lige tranebær saucenQue quelqu' un me passe les marrons
Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: Regelmæssig indtagelse af to daglige portioner af et Ocean Spray-produkt, som hver især typisk indeholder omkring ‧ mg proanthocyanidiner fra tranebær, mindsker risikoen for urinvejsinfektioner hos kvinder, ved at visse bakterier forhindres i at sætte sig fast i urinvejeneL’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: La consommation régulière de ‧ portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune ‧ mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires
Så kartoffel mos, selvfølgelig, og tranebær sovs, som er nemtPuis la purée, bien sûr, et la sauce aux airelles rouges, qui est facile
Meget almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindeligTrès fréquent Fréquent Fréquent Fréquent Fréquent Fréquent Fréquent Peu fréquent
Hjerte Ikke almindelige: takykardi * Nervesystemet Almindelige: ekstrapyramidal forstyrrelse, akathisia, tremor, svimmelhed, somnolens, sedering, hovedpine Øjne Almindelige: sløret syn Mave-tarmkanalen Almindelige: dyspepsi, opkastning, kvalme, obstipation, hypersekretion af spyt Vaskulære sygdomme Ikke almindelige: ortostatisk hypotension * Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelige: træthed Psykiske forstyrrelser Almindelige: rastløshed, søvnløshed, ængstelse Ikke almindelige: depression *Affections cardiaques Peu fréquent: tachycardie* Affections du système nerveux Fréquent: troubles extrapyramidaux, akathisie, tremblement, étourdissement, somnolence, sédation, céphalée Affections oculaires Fréquent: trouble de la vision Affections gastro-intestinales Fréquent: dyspepsie, vomissements, nausées, constipation, hypersécrétion salivaire Affections vasculaires Peu fréquent: hypotension orthostatique* Troubles généraux et anomalies au site d' administration Fréquent: fatigue Affections psychiatriques Fréquent: agitation, insomnie, anxiété Peu fréquent: dépression*
Hjerte Ikke almindelige: takykardi * Nervesystemet Almindelige: ekstrapyramidale forstyrrelser, akathisia, tremor, svimmelhed, søvnighed, sedering, hovedpine Øjne Almindelige: sløret syn Mave-tarmkanalen Almindelige: dyspepsi, opkastning, kvalme, opstipation, hypersekretion af spyt Vaskulære sygdomme Ikke almindelige: ortostatisk hypotension * Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelige: træthed Psykiske forstyrrelser Almindelige: rastløshed, søvnløshed, ængstelse Ualmindelige: depression *Affections cardiaques Peu fréquent: tachycardie* Affections du système nerveux Fréquent: troubles extrapyramidaux, akathisie, tremblement, étourdissement, somnolence/sédation, céphalée Affections oculaires Fréquent: trouble de la vision Affections gastro-intestinales Fréquent: dyspepsie, vomissements, nausées, constipation, hypersécrétion salivaire Affections vasculaires Peu fréquent: hypotension orthostatique* Troubles généraux et anomalies au site d' administration Fréquent: fatigue Affections psychiatriques Fréquent: agitation, insomnie, anxiété Peu fréquent: dépression*
Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindelig Meget almindeligFréquent Fréquent Fréquent Fréquent Peu fréquent Très fréquent
Hjerte Ikke almindelige: takykardi * Nervesystemet Almindelige: somnolens, svimmelhed, hovedpine, akatisi Mave-tarmkanalen Almindelige: kvalme, opkastning Ikke almindelige: tør mund * Vaskulære sygdomme Ikke almindelige: ortostatisk hypotension *, øget diastolisk blodtryk * Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ikke almindelige: træthed *Affections cardiaques Peu fréquent: tachycardie* Affections du système nerveux Fréquent: somnolence, étourdissement, céphalée, akathisie Affections gastro-intestinales Fréquent: nausées, vomissements Peu fréquent: bouche sèche* Affections vasculaires Peu fréquent: hypotension orthostatique*, augmentation de la pression artérielle diastolique* Troubles généraux et anomalies au site d' administration Peu fréquent: fatigue*
Meget almindelig Meget almindelig Almindelig Almindelig Almindelig subkutane væv AlmindeligTrès fréquent Très fréquent Fréquent Fréquent Fréquent
Meget almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindelig Sjælden Meget sjældenTrès fréquent Fréquent Fréquent Fréquent
almindelig almindelig almindelig almindelig almindelig usædvanlig usædvanligfréquent fréquent fréquent fréquent fréquent peu fréquent peu fréquent
Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig AlmindeligFréquent Fréquent Fréquent
Almindelig Almindelig Almindelig AlmindeligFréquent Fréquent
Ikke almindelig Ikke almindelig Ikke almindelig Ikke almindeligfréquent peu fréquent peu fréquent peu fréquent peu fréquent
Meget almindelige Meget almindelige Ikke almindelige Ikke almindeligeTrès fréquent Peu fréquent
Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindeligFréquent Fréquent Fréquent Peu fréquent
Viser side 1. Fundet 28384 sætninger matchende sætning almindelig Tranebær.Fundet i 4,359 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.