Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slangeserpent; tuyau souple; serpenter; chambre à air; serpentes; manche; tuyau; tube
SlangenSerpent
slangerserpent
Slanger og øglerSquamata

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
Leder du efter slanger?Tu cherches des serpents?
Slanger i min skønne stadDes serpents dans ma belle cité
Slanger på sættevognstraktorerTuyaux flexibles du tracteur d’un véhicule articulé
Landlevende slangerSerpents terrestres
Alternativt kan injektionen gives via slangen med fistelnålen efter dialysen, efterfulgt af ‧ ml isotonisk saltvand for at rense slangen og sikre optimal optagelse af produktet i blodbanenUne autre possibilité consiste à pratiquer l' injection à la suite de la dialyse dans la tubulure de l' aiguille à fistule, en la faisant suivre d' une injection de ‧ ml de soluté isotonique afin de rincer la tubulure et d' assurer le passage correct du produit dans la circulation
Har du nogen sinde set denne slags slanger her?Avez- vous déjà vu de tels serpents à Camelot?
Heri indgår, at slanger, slangestudse og slangeforbindelser, der anvendes i de emissionsbegrænsende systemer, skal være sikre og udført i overensstemmelse med den oprindelige konstruktions hensigtCela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions, et celle de leurs joints et raccords, qui doivent être construits d
Slanger og rør skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af lækager undgåsLes tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d'éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture
Vi skal være årvågne og agtpågivende. Pas på slangens æg, som Ingmar Bergman lærte os.Nous devons nous montrer alertes et vigilants; prendre garde à l'œuf du serpent, comme nous l'a appris Ingmar Bergman.
Hvad med fugle i bure, slanger og reptiler i lejligheder i byerne? Alt det vi hører om, og alt det der findes rundt omkring.Nous entendons toutes sortes de choses, par exemple des oiseaux maintenus en captivité, et des serpents ou d'autres reptiles élevés en appartement.
Spis slangen førstVoilà, fais ça
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osvCe crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation et d’assurance des véhicules officiels (carburant, lubrifiants, pneumatiques, chambres à air, accessoires divers, pièces détachées, outils, etc
[ ‧Y ] radioaktivt mærket Zevalin kan indgives direkte ved at standse flowet fra infusionsposen og indgive det direkte i slangen[ ‧Y]-Zevalin peut être directement injecté dans la tubulure après avoir arrêté la perfusion
Det er en slangeC' est une vipère
Bemærkninger: Bøjelige slanger monteret på tankvogne, som leverer til boliger, skal være permanent fyldte, også under transportCommentaires: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport
Efter at Woulff-flasken (A.‧.‧.‧) er forbundet med vandsugepumpen (A.‧.‧.‧), dyppes slange ‧ (jf. figur A.‧) ned i dimethyldichlorsilanopløsningen (AUne fois le flacon de Woulff (A.‧.‧.‧) raccordé à la pompe d’extraction d’eau (A.‧.‧.‧), plonger le tube ‧ (voir la figure A.‧) dans la solution de diméthyldichlorosilane (A
Hver komponent i udskiftningslyddæmpningssystemet med undtagelse af slanger og monteringsdele skal være forsynet medChaque élément du dispositif silencieux d'échappement de remplacement, à l'exception des tuyaux et des accessoires de montage, doit porter
Sådanne slanger med afslutninger skal være af godkendte brandsikre materialer af tilstrækkelig styrkeCes tuyaux flexibles et les accessoires qu
Viser side 1. Fundet 324 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,253 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.