Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slangeserpent; tuyau souple; serpenter; chambre à air; serpentes; manche; tuyau; tube
SlangenSerpent
slangerserpent
Slanger og øglerSquamata

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
MIRCERA fyldt injektionssprøjte er klar til brug og kan injiceres af dig selv, enten under huden, eller hvis du er i hæmodialyse, gennem hæmodialysatorens slange efter lægens anvisningLa seringue préremplie de MIRCERA est prête à l emploi et vous pouvez vous injecter ce médicament vous-même sous la peau ou, si vous êtes hémodialysé, par la ligne d hémodialyse, selon les conseils de votre médecin
Lad os fylde lidt slangUn peu d' argot
Det er som en slange, der bider i sin egen hale.C'est comme un serpent qui se mord la queue.
Hos de patienter, hvor det er nødvendigt at bruge den samme i. v. adgang, skal denne (inklusive Y-slangen) skylles grundigt med en ‧, ‧ % natriumchlorid opløsning eller ‧ % glucose opløsning før og efter Rapilysin injektionen (se pkt.‧. ‧ Dosering og indgivelsesmådeLorsqu' il n' est possible d' utiliser qu' une seule voie veineuse, cette voie (y compris les perfusions en Y) doit être rincée soigneusement avec une solution de chlorure de sodium à ‧ % ou de glucose à ‧ % avant et après administration de Rapilysin (voir rubrique ‧ Posologie et mode d' administration
fælg: støtten for dæk og slange, eller, for slangeløse dæk, støtten for dækkets vulsterJante, le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer
Disse omfatter forstærkninger til mekaniske varer af gummi, f.eks. transportremme, drivremme og slanger, radialdæk; stof med og uden overtræk, f.eks. presenninger, reklameskilte, geotekstil, beskyttelsesdragter og sikkerhedsbælter; og anvendelser med lineært trådtræk, f.eks. reb, net og remmeIl s'agit notamment d'applications de renfort pour des caoutchoucs industriels, tels que les courroies transporteuses, les courroies de transmission, les tuyaux, les pneumatiques à carcasse radiale; des tissus avec ou sans revêtement, tels que les bâches, les panneaux d'affichage, les géotextiles, les vêtements de protection et les ceintures de sécurité; des applications à tension linéaire, telles que les cordes, les filets et les rubans de cerclage
Hvis der observeres agglutination af røde blodceller i slangen/sprøjten, kasseres alt dette materiale (slange, sprøjte og BeneFIX opløsning), og der fortsættes med indgivelse af en ny pakningSi ce phénomène survient, jeter tout ce matériel (tubulure, seringue, solution de BeneFIX) et reprendre l administration à l aide d un nouveau kit
Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det højest mulige trykIl ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale
NACE ‧.‧: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plastNACE ‧.‧: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
" Peru! "Der er slanger i Peru, ikke?Ils ont des serpents au Pérou, pas vrai?
Den mekaniske opstilling og forbindelserne (slanger, rør...) skal svare til specifikationerne i hammerens tekniske dataLe montage mécanique et les raccordements (tuyaux, conduites, etc.) doivent correspondre aux spécifications fournies dans la notice technique du brise-roche
Der er ikke blevet observeret uforligeligheder mellem Yondelis og type I glasflasker, polyvinylklorid (PVC) og polyethylen (PE) poser og slanger, polyisopren-reservoirer og implanterbare veneportsystemer af titaniumAucune incompatibilité n a été observée entre Yondelis et les flacons en verre de type I, les poches et tubulures en chlorure de polyvinyle (PVC) et polyéthylène (PE), les réservoirs en polyisoprène et les systèmes implantables d accès vasculaire en titane
CPA ‧.‧.‧: Andre rør, slanger og fittings, af plastCPA ‧.‧.‧: Autres tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques
Heri indgår, at slanger, slangestudse og slangeforbindelser, der anvendes i de emissionsbegrænsende systemer, skal være sikre og udført i overensstemmelse med den oprindelige konstruktions hensigtCela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions, et celle de leurs joints et raccords, qui doivent être construits d
Sådanne slanger med afslutninger skal være af godkendte brandsikre materialer af tilstrækkelig styrkeCes tuyaux flexibles et les accessoires qu
Heri indgår, at slanger, slangestudse og slangeforbindelser, der anvendes i de emissionsbegrænsende systemer, skal være sikre og udført i overensstemmelse med den oprindelige konstruktions hensigtCela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions, et celle de leurs joints et raccords, qui doivent être construits d'une manière conforme aux buts du modèle original
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osvCe crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation et d’assurance des véhicules officiels (carburant, lubrifiants, pneumatiques, chambres à air, accessoires divers, pièces détachées, outils, etc
Forbind den korte slange på applikatoren til den ende af den lange luftslange med hanluerlockRelier le tube court au dispositif d application à l extrémité Luer-Lock mâle du tube à gaz long
Hanen åbnes igen, og derefter fjernes de to slangerRouvrir le robinet d’arrêt puis retirer les deux tubes
Viser side 1. Fundet 324 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,481 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.