udtale: IPA: /hɑj/  

Oversættelser til italiensk:

  • ciao   
    (Interjection  )
  • salve   
    (Interjection  ) (advb, ijec   )
  • buongiorno       
    (Interjection  ) (noun   )

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hej", oversættelseshukommelse

add example
Du ser godt ud, Marylin Hej, MilesTi trovo bene, Marylin
Hej, mand, godt at se digMi fa piacere vederti
Hej, hvordan gik det med din dokumentarfilm?Ehi, come è uscito fuori il tuo " schifomentario "?
Hej, jeg er BarneySalve, sono Barney
Apparater til måling af grubegasforekomster D. Hejseværker , hejsetove og skaktstyr Ek sper tgrupper : Dl . Hej setove D2 . Hej seværker hr. WALKER hr. WALKER hr. OBSTD. Cavi di estreazione e guidaggi , macchine di estrazione ed argani
Hej, I trænger sikkert til en kop kaffeSalve, pensavo voleste del caffè
I hvor hej grad EF ' s budget bidrager til sterre konvergens og samherighed , er ikke kun et spergs mål om budgettes sterrelse og udgiftsstruktur , men også om udgifternes fordeling på medlemsstaterne .Il contributo del bilancio comunitario alla convergenza e alla coesione non è solo una questione di quantità di fondi e di struttura di spesa , ma anche di ripartizione delle spese tra gli Stati membri .
Hej, smukke.Er flyet til Vegas fløjet?Buongiorno, gorgeous. ancora questo volo a Las Vegas?
Hej, mand, du har et heftigt adfærdsproblemChi ti ha insegnato le buone maniere?
Hej, Oly, din kone sværmer for OttoOly, tua moglie ronza intorno a Otto
Hej, jeg hedder CarlottaSalve, signora Saunders
Hej, buddy, du var virkeIig godEhi, Buddy, hai cantato da sogno
Hej, RichardCiao Richard
De har i særlig grad denne områdetypes karakteristiske problemer ( afstand til markederne , heje transportomkostninger , sterre tidsforbrug osv. ) .E ' qui che i problemi tipici di queste ultime sono particolarmente acuti ( distanza dai mercati , forti costi di trasporto e grandi perdite di tempo , ecc . ) .
Hej, bedstemor Rudy!Ciao, nonna Rudy!
Hej, det er Tom og Sarah. og vi er ikke hjemme lige nu... for vi er på bryllupsrejse i EuropaSiamo Tom e Sarah.Non possiamo rispondere perché siamo in luna di miele in Europa
Hej, CharlieEhi, Charlie
Der er registreret uoverensstemmelser mellem disse to kort i de regioner , hvor produktiviteten for arbejdskraften i landbruget enten er meget hej eller meget lav ( 11 ) .Divergenze fra queste due carte si osservano nelle regioni in cui la produttività del lavoro in agricoltura è particolarmente elevata o troppo scarsa ( 11 ) .
I programkode indledes og afsluttes almindelig tekst med citationstegn. Som vi allerede har set: skriv " Hej, programmør! " Den almindelige tekst afgrænses af citationstegn. Denne almindelige tekst kalder vi en strengNel codice della programmazione il testo regolare di solito inizia e finisce con le virgolette doppie. Come abbiamo già visto: scrivi " Ciao programmatore! " Il testo regolare è delimitato dalle virgolette doppie. Chiamiamo questi pezzi di testo regolare stringhe
Hej, RichardSalve, Richard
Hej, VincentCiao Vincent
Viser side 1. Fundet 472 sætninger matchende sætning hej.Fundet i 0,418 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.