Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
Det er ganske vist en kort vej sammenholdt med vores ambitioner, det er også en smal vej, og mange af os ville have ønsket, at denne vej var en avenue, men det er vigtigere, at være vej og komme fremad end at forholde sig passiv og være kro.Per questo motivo, desidero chiedere a quanti hanno sempre voluto che l'Europa andasse avanti, a quanti sono sempre stati promotori della costruzione europea, di riflettere e di percorrere questo cammino in nostra compagnia, cioè assieme a coloro che voteranno sì.
Det var en vej, og denne vej har ført os frem til dér, hvor vi er i dag, og jeg tror, at vi europæere i dag i denne komfortable kro, som udgøres af den europæiske forfatning, i de kommende år vil finde et effektivt instrument, så vi kan komme videre med et Europa med fred, frihed, retfærdighed og solidaritet.Abbiamo scelto la strada e quella strada ci ha portato dove siamo oggi. Credo che, in questa confortevole locanda rappresentata dalla Costituzione europea, nei prossimi anni noi europei ci renderemo conto che questa Costituzione può essere uno strumento efficace per fare progredire l’Europa in un clima di pace, libertà, giustizia e solidarietà.
Slagtekroppe, hvis indmad er delvis udtaget, er slagtekroppe, hvorfra hjerte, lever, lunger, kråse, kro og nyrer ikke er udtagetPer carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni
Fru formand, fru formand for Rådet, hr. kommissær, da jeg for fire år siden havde æren af at forelægge Parlamentet erklæringen om Amsterdam-traktaten sammen med min ven Dimitri Tsatsos, afsluttede jeg mit indlæg med at minde om Miguel de Cervantes, som, gammel og træt og mæt af dage, sagde, at der var tilfælde, hvor man måtte vælge mellem at være vej eller at være kro, mellem at gå videre eller at gøre holdt, og jeg sagde: "Vi skal være vej, vi skal gå videre".. (ES) Signora Presidente, signora Presidente del Consiglio, signor Commissario, quattro anni fa, quando ebbi l'onore di presentare di fronte al Parlamento il parere sul Trattato di Amsterdam con il mio amico Tsatsos, conclusi l'intervento ricordando le parole di Cervantes, il quale, ormai vecchio e stanco, disgustato della vita, diceva che vi erano occasioni in cui era necessario scegliere tra cammino e locanda, tra continuare ad avanzare o fermarsi, e io dicevo: "bisogna farsi cammino, bisogna continuare ad avanzare".
Betyder kommissær Verheugens udtalelser i det nederlandske tv-program Spel zonder grenzen (KRO-Reporter) den ‧. april ‧, hvor han fremhævede den polske befolknings størrelse i forhold til de ni andre lande, der samtidig tiltræder EU i ‧, at det polske medlemskab prioriteres specielt?L'enfasi posta dal Commissario Verheugen nel programma televisivo olandese Spel zonder grenzen (KRO-Reporter) del ‧ aprile ‧ sul peso della popolazione polacca rispetto agli altri ‧ nuovi Stati membri che entreranno a far parte dell'UE nel ‧ contribuisce a che venga attribuita particolare priorità alla sua adesione?
Ellers ville jeg ikke have besøgt den kroÈ per questo che sono andata con quegli amici stasera
De arbejder p Thunder Bay Kro, ikke?Lei lavora nell' albergo del fu Barney Quill?
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,37 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.