Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
Der er en kro på hjørnet af torvet, der Iaver vidunderIige pøIserC' è una taverna in piazza che fa delle salsicce deliziose
Fru formand, fru formand for Rådet, hr. kommissær, da jeg for fire år siden havde æren af at forelægge Parlamentet erklæringen om Amsterdam-traktaten sammen med min ven Dimitri Tsatsos, afsluttede jeg mit indlæg med at minde om Miguel de Cervantes, som, gammel og træt og mæt af dage, sagde, at der var tilfælde, hvor man måtte vælge mellem at være vej eller at være kro, mellem at gå videre eller at gøre holdt, og jeg sagde: "Vi skal være vej, vi skal gå videre".. (ES) Signora Presidente, signora Presidente del Consiglio, signor Commissario, quattro anni fa, quando ebbi l'onore di presentare di fronte al Parlamento il parere sul Trattato di Amsterdam con il mio amico Tsatsos, conclusi l'intervento ricordando le parole di Cervantes, il quale, ormai vecchio e stanco, disgustato della vita, diceva che vi erano occasioni in cui era necessario scegliere tra cammino e locanda, tra continuare ad avanzare o fermarsi, e io dicevo: "bisogna farsi cammino, bisogna continuare ad avanzare".
Hvor længe har De arbejdet p Thunder Bay Kro?Da quanto tempo lei lavora in quel locale, signor Paquette?
P Thunder Bay Kro i Thunder BayAbito all' albergo di Thunder Bay
Vi håber, at den bliver vej og ikke kro.Ci auspichiamo che sia cammino e non locanda.
Slagtekroppe, hvis indmad er delvis udtaget, er slagtekroppe, hvorfra hjerte, lever, lunger, kråse, kro og nyrer ikke er udtagetPer carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni
Ellers ville jeg ikke have besøgt den kroÈ per questo che sono andata con quegli amici stasera
Betyder kommissær Verheugens udtalelser i det nederlandske tv-program Spel zonder grenzen (KRO-Reporter) den ‧. april ‧, hvor han fremhævede den polske befolknings størrelse i forhold til de ni andre lande, der samtidig tiltræder EU i ‧, at det polske medlemskab prioriteres specielt?L'enfasi posta dal Commissario Verheugen nel programma televisivo olandese Spel zonder grenzen (KRO-Reporter) del ‧ aprile ‧ sul peso della popolazione polacca rispetto agli altri ‧ nuovi Stati membri che entreranno a far parte dell'UE nel ‧ contribuisce a che venga attribuita particolare priorità alla sua adesione?
Binocrit anvendes i følgende situationer: • til behandling af anæmi (for få røde blodlegemer), som giver symptomer hos patienter med kro-nisk nyresvigt (langvarig, fremadskridende nedsættelse af nyrefunktionen) eller andre nyresyg-domme • til behandling af anæmi hos voksne patienter, der får kemoterapi for visse kræftformer og til at mindske behovet for blodtransfusioner • til at øge mængden af blod, der kan tages hos voksne patienter med moderat anæmi, som skal ope-reres og som inden operationen donerer blod til brug under operationen (autolog blodtransfusion) • til at mindske behovet for blodtransfusioner hos voksne med let anæmi, som skal have foretaget større ortopædkirurgiske indgreb, f. eks. hofteoperationerBinocrit è usato nei seguenti casi: nel trattamento dell anemia (basso numero di globuli rossi) all origine di sintomi in pazienti con insufficienza renale cronica (diminuzione prolungata e progressiva della capacità funzionale dei reni) o da altri problemi a carico dei reni; nel trattamento dell anemia nei pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per determinati tipi di cancro e per ridurre la necessità di trasfusioni di sangue; per incrementare la quantità di sangue prelevabile in pazienti adulti con anemia moderata che stanno per sottoporsi ad un intervento e donare il proprio sangue prima dell intervento (trasfusione di sangue autologo); per ridurre la necessità di trasfusioni di sangue negli adulti affetti da lieve anemia e in procinto di sottoporsi ad un intervento ortopedico (alle ossa) importante, ad esempio all anca
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,208 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.