Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
Vinder vi, kan jeg købe en kroVinciamo e potrò comprarmi una taverna
Det var en vej, og denne vej har ført os frem til dér, hvor vi er i dag, og jeg tror, at vi europæere i dag i denne komfortable kro, som udgøres af den europæiske forfatning, i de kommende år vil finde et effektivt instrument, så vi kan komme videre med et Europa med fred, frihed, retfærdighed og solidaritet.Abbiamo scelto la strada e quella strada ci ha portato dove siamo oggi. Credo che, in questa confortevole locanda rappresentata dalla Costituzione europea, nei prossimi anni noi europei ci renderemo conto che questa Costituzione può essere uno strumento efficace per fare progredire l’Europa in un clima di pace, libertà, giustizia e solidarietà.
Hvor længe har De arbejdet p Thunder Bay Kro?Da quanto tempo lei lavora in quel locale, signor Paquette?
Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. januar ‧- Paul Chevassus-Marche mod Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) og Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation (Frankrig)) (Tilnærmelse af lovgivningerne- direktiv ‧/‧/EØF- selvstændige handelsagenter- ret til provision for en agent, der er blevet overdraget et bestemt geografisk område- forretninger afsluttet uden agenturgiverens medvirkenCausa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Prima Sezione) ‧ gennaio ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation- Francia)- Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (Ravvicinamento delle legislazioni- Direttiva ‧/‧/CEE- Agenti commerciali indipendenti- Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica- Operazioni concluse senza intervento del preponente
hos fjerkræ, hovedet (undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkel), spiserør, kro, tarme og kønsorganernei volatili, la testa- ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola- l'esofago, il gozzo, gli intestini e gli organi dell'apparato genitale
Der er en kro på hjørnet af torvet, der Iaver vidunderIige pøIserC' è una taverna in piazza che fa delle salsicce deliziose
Er det forkert at være glad p Thunder Bay Kro?Beh, ma cos' é, proibito essere allegri a Thunder Bay?No
Hen imod slutningen af sit frugtbare liv, sagde Miguel de Cervantes, at der var øjeblikke i livet, hvor man måtte vælge at være enten en vej eller en kro.Giunto al termine della sua fertile esistenza, Miguel de Cervantes dichiarò che vi erano momenti nella vita in cui bisognava scegliere se essere una strada o una locanda.
Sag C-‧/‧: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den ‧. januar ‧- Paul Chevassus-Marche mod Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux Minérales d'Evian SA (SAEMECausa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il ‧ gennaio ‧- Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,619 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.