Oversættelser til polsk:

  • uraz   

Eksempel sætninger med "traumatisk lidelse", oversættelseshukommelse

add example
der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgrebpoważne zaburzenia psychiczne, wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną
der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgrebpoważne zaburzenia psychiczne, wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem albo operacją neurochirurgiczną
Måske lider han af traumatisk stressMaybe he' s suffering from post- traumatic stress
Du lider af sindsforvirring og et post- traumatisk syndromWierz mi, potrzebujesz wsparcia
Forskning viser, at to tredjedele af alle flygtninge lider af angst eller depression og har symptomer på post-traumatisk stress syndrom som f.eks. mareridt og panikanfald, der er almindeligt forekommendeW opracowaniu szacuje się, że dwie trzecie uchodźców doświadcza stanów lękowych lub depresji i objawów pourazowego rozstroju nerwowego, takich jak powszechnie występujące koszmary nocne i napady paniki
Reduktion af inflammatoriske tilstande og smertestillende behandling af lidelser i muskler, led og knogler samt bløddelsskader (traumatiske læsioner og kirurgiske traumaOgraniczanie stanów zapalnych i zwalczanie bólu związanego z zaburzeniami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzeniami tkanek miękkich (urazy, rany pooperacyjne
Det resulterer i en stigning i forekomsten af såvel fysiske som mentale handicap, især traumatiske lidelser og neurodegenerative sygdomme, som kræver større samspil mellem behandlingsmæssige og sociale tiltag for at blive løst og medfører en stor pasningsopgave for familienW rezultacie nastąpił wzrost występowania inwalidztwa fizycznego i umysłowego, szczególnie w dziedzinie chorób urazowych i neuro-zwyrodnieniowych, z którymi poradzić sobie można tylko poprzez podniesienie poziomu integracji usług medycznych i socjalnych i który wymaga znacznego zaangażowania ze strony personelu świadczącego opiekę rodzinną
I denne gruppe skærpes post-traumatiske lidelser ofte af mange dødsfald og meget smertelige oplevelser under eksilW takiej sytuacji zaburzenia związane z traumą często pogłębiają się w sytuacji wielokrotnej żałoby i bolesnego przeżywania wygnania
Det vestlige Balkan har for ganske nylig gennemlevet en yderst traumatisk krigsperiode, der forårsagede store lidelser for et stort antal mennesker.Bałkany Zachodnie przeżyły niedawno traumatyczny okres wojny, który spowodował cierpienia ogromnej liczby ludzi.
(EN) Fru formand! Efter at have gennemlevet de traumatiske erfaringer med tidligere tiders russiske kommunisme er Den Tjekkiske Republik nu gået til den anden yderlighed og har knyttet sig selv stærkt og lydigt til USA.Pani przewodnicząca! Mając za sobą traumatyczne doświadczenie komunizmu radzieckiego, Republika Czeska popadła w drugą skrajność, posłusznie i ściśle związując się z USA.
• tegn på leversygdom eller forhøjede leverenzymer • svære dyskinesier • tidligere malignt neuroleptikasyndrom og/eller non-traumatisk rhabdomyolose eller hypertermi. • overfølsomhed overfor tolcapon eller overfor et eller flere af de andre indholdsstoffer • fæokromocytomobjawami choroby wątroby lub zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych w surowicy; • ciężką dyskinezą; • wywiadem świadczącym o przebytym złośliwym zespole neuroleptycznym NMS (Neuroleptic • Malignant Syndrome) i (lub) rabdomiolizie nie związanej z urazem lub hipertermii; nadwrażliwością na tolkapon lub jakikolwiek składnik preparatu • guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy. •
Tilstødende infektioner, inflammatoriske eller traumatiske episoder, okkult blodtab, hæmolyse, svær aluminiumtoksicitet, underliggende hæmatologiske sygdomme eller knoglemarvsfibrose kan også kompromittere det erythropoietiske responsPonadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnego
opfordrer medlemsstaterne til at integrere ligestillingsaspektet i deres fængselspolitik og fængselsinstitutioner og til i højere grad at tage hensyn til kvinders specifikke forhold og til de indsatte kvinders ofte traumatiske fortid, navnlig ved at bevidstgøre og uddanne sundheds- og vagtpersonalet hensigtsmæssigt, og ved at undervise kvinderne i grundlæggende værdierwystępuje do państw członkowskich o włączenie wymiaru równości kobiet i mężczyzn do ich polityki penitencjarnej i ich zakładów karnych oraz o uwzględnienie w większym stopniu specyfiki kobiecej oraz niejednokrotnie traumatycznej przeszłości przebywających w więzieniu kobiet, w szczególności poprzez odpowiednie uwrażliwienie i przeszkolenie personelu medycznego i więziennego pod kątem podstawowych wartości
Det skal gøres klart for de mennesker, som ønsker at emigrere, at gaderne i Europa ikke er brolagt med guld, at Europa ikke kan sørge for job, velstand og asyl til alle, og at mange af disse traumatiske rejser ender med tilbageholdelse og deportation.Tym, którzy chcą migrować, należy jasno uświadomić, że w Europie pieniądze nie leżą na ulicy, że państwa europejskie nie zapewnią wszystkim pracy, dobrobytu i azylu, a także, że wiele tych desperackich podróży kończy się zatrzymaniem i deportacją.
Blandt disse er jern-, folat-eller B‧-vitaminmangel; aluminiumintoksikation; interkurrente infektioner, inflammatoriske eller traumatiske episoder; okkult blodtab; hæmolyse samt knoglemarvsfibrose af enhver oprindelseObejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z
Den eneste følge af opløsningen af "junglelejren" er, at det har gjort den tragedie, som disse personer, der har alvorligt behov for beskyttelse, endnu mere traumatisk.Jedynym efektem likwidacji "dzikiego” obozu jest to, że tragedia, której doświadczają ci potrzebujący ochrony migranci jest jeszcze bardziej koszmarna.
De ovenfor beskrevne tiltag ville begrænse muligheden for, at uskyldige internetbrugere udsættes for traumatiske og ulovlige billeder, formindske den fortsatte offergørelse af børn ved begrænsning af mulighederne for at se det seksuelle misbrug af dem, stoppe adgangen til og tilførslen af indhold af denne art for personer, der søger efter sådanne billeder, og stoppe udbredelsen af billeder til internetbrugere til kommerciel vinding for kriminelle organisationerPowyższe środki zmniejszą liczbę przypadków, w których niewinni użytkownicy internetu mogą zetknąć się z szokującymi i niezgodnymi z prawem obrazami, zredukują ponowną wiktymizację dzieci poprzez ograniczenie możliwości oglądania materiałów przedstawiających ich seksualne wykorzystanie, ograniczą dostępność i dopływ takich treści do osób, które mogą ich poszukiwać, i utrudnią rozpowszechnianie takich obrazów wśród użytkowników internetu przez organizacje przestępcze z zamiarem osiągania zysków
Jo, forstår du, Frank... når man har en traumatisk oplevelse... kan det ændre ens opfattelsesevneCzasami, silne przeżycia psychiczne... zmieniają sposób postrzegania
De skal skabe sig en ny identitet, og det er en traumatisk proces, som helst ikke skal forværres af usikkerhed i forhold til deres fremtid.Muszą rozwinąć w sobie nową tożsamość, co jest procesem traumatycznym, który nie powinien być pogłębiany przez niepewność i nieprzewidywalność własnej przyszłości.
eller abdomen, multiple traumatiske læsioner fra uheld eller patienter med akut vejrtrækningsbesværwykonanych na otwartym sercu lub po otwartej chirurgii jamy brzusznej, po urazach wielonarządowych lub pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową
Blandt disse er jern-, folat-eller B‧-vitaminmangel; aluminiumintoksikation; interkurrente infektioner, inflammatoriske eller traumatiske episoder; okkult blodtab; hæmolyse samt knoglemarvsfibrose af enhver oprindelseObejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczyn
Medlemsstaterne anvender den normale procedure på særlig udsatte personer, navnlig uledsagede børn og personer, som kan have været udsat for traumatiske oplevelser, herunder seksuel voldPaństwa Członkowskie stosują zwykłą procedurę wobec osób szczególnie wrażliwych, w tym dzieci oddzielonych od rodzin i osób, które doznały urazów lub przemocy seksualnej
Viser side 1. Fundet 6602 sætninger matchende sætning traumatisk lidelse.Fundet i 7,109 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.