Oversættelser til polsk:

  • uraz   

Eksempel sætninger med "traumatisk lidelse", oversættelseshukommelse

add example
der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgrebpoważne zaburzenia psychiczne, wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem albo operacją neurochirurgiczną
Forskning viser, at to tredjedele af alle flygtninge lider af angst eller depression og har symptomer på post-traumatisk stress syndrom som f.eks. mareridt og panikanfald, der er almindeligt forekommendeW opracowaniu szacuje się, że dwie trzecie uchodźców doświadcza stanów lękowych lub depresji i objawów pourazowego rozstroju nerwowego, takich jak powszechnie występujące koszmary nocne i napady paniki
der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgrebpoważne zaburzenia psychiczne, wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną
Det vestlige Balkan har for ganske nylig gennemlevet en yderst traumatisk krigsperiode, der forårsagede store lidelser for et stort antal mennesker.Bałkany Zachodnie przeżyły niedawno traumatyczny okres wojny, który spowodował cierpienia ogromnej liczby ludzi.
Reduktion af inflammatoriske tilstande og smertestillende behandling af lidelser i muskler, led og knogler samt bløddelsskader (traumatiske læsioner og kirurgiske traumaOgraniczanie stanów zapalnych i zwalczanie bólu związanego z zaburzeniami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzeniami tkanek miękkich (urazy, rany pooperacyjne
Det resulterer i en stigning i forekomsten af såvel fysiske som mentale handicap, især traumatiske lidelser og neurodegenerative sygdomme, som kræver større samspil mellem behandlingsmæssige og sociale tiltag for at blive løst og medfører en stor pasningsopgave for familienW rezultacie nastąpił wzrost występowania inwalidztwa fizycznego i umysłowego, szczególnie w dziedzinie chorób urazowych i neuro-zwyrodnieniowych, z którymi poradzić sobie można tylko poprzez podniesienie poziomu integracji usług medycznych i socjalnych i który wymaga znacznego zaangażowania ze strony personelu świadczącego opiekę rodzinną
I denne gruppe skærpes post-traumatiske lidelser ofte af mange dødsfald og meget smertelige oplevelser under eksilW takiej sytuacji zaburzenia związane z traumą często pogłębiają się w sytuacji wielokrotnej żałoby i bolesnego przeżywania wygnania
Du lider af sindsforvirring og et post- traumatisk syndromWierz mi, potrzebujesz wsparcia
(EL) Hr. formand, hr. kommissær! Vi drager alle en bestemt konklusion ud fra de massive, katastrofale skovbrande, der næsten hver sommer rammer medlemsstaterne i Sydeuropa, og som Grækenland har forfærdelige og traumatiske erfaringer med - og det centrale ord i forbindelse med omgående og effektiv håndtering af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i Europa er solidaritet.(EL) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Z ogromnych i katastrofalnych w skutkach pożarów, których prawie każdego lata doświadczają państwa członkowskie w południowej Europie i które w szczególnie dotkliwy sposób dotykają Grecję możemy niewątpliwie wyciągnąć jeden wniosek: "solidarność" to podstawowe słowo warunkujące szybkie i skuteczne uporanie się z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka w Europie.
Tilstødende infektioner, inflammatoriske eller traumatiske episoder, okkult blodtab, hæmolyse, svær aluminiumtoksicitet, underliggende hæmatologiske sygdomme eller knoglemarvsfibrose kan også kompromittere det erythropoietiske responsPonadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnego
behovene hos ofrene for the Troubles, så de kan få hjælp til at genopbygge deres liv, håndtere traumatiske oplevelser og dele deres erfaringer med lidelsesfæller fra andre samfundsgrupper og i andre konfliktområderpomoc ofiarom konfliktu w odbudowaniu ich życia, poradzeniu sobie z traumą i podzieleniu się doświadczeniami z podobnymi grupami z innych społeczności i na innych obszarach ogarniętych konfliktem
Mens Moskvas beboere har følt de traumatiske føler af terrorisme, frygter tjetjenske flygtninge i Europa at blive forfulgt, ja endog myrdet.Moskwianie odczuli koszmar terroryzmu, a uchodźcy czeczeńscy w Europie lękają się prześladowań, a nawet zamordowania.
• tegn på leversygdom eller forhøjede leverenzymer • svære dyskinesier • tidligere malignt neuroleptikasyndrom og/eller non-traumatisk rhabdomyolose eller hypertermi. • overfølsomhed overfor tolcapon eller overfor et eller flere af de andre indholdsstoffer • fæokromocytomobjawami choroby wątroby lub zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych w surowicy; • ciężką dyskinezą; • wywiadem świadczącym o przebytym złośliwym zespole neuroleptycznym NMS (Neuroleptic • Malignant Syndrome) i (lub) rabdomiolizie nie związanej z urazem lub hipertermii; nadwrażliwością na tolkapon lub jakikolwiek składnik preparatu • guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy. •
Vi fordømmer fænomenet, og derefter antager vi, at disse traumatiske hændelser kun kan ske for andre folks børn.Potępiamy to zjawisko, sądząc jednak, że coś tak strasznego może stać się jedynie innym dzieciom.
giver udtryk for sin dybe taknemlighed over for alle de ofre, der havde mod til at dele deres meget traumatiske oplevelser med det midlertidige udvalgwyraża głęboką wdzięczność dla wszystkich ofiar, które miały odwagę podzielić się swymi traumatycznymi doświadczeniami z komisją tymczasową
På denne særlige dag, hvor mange menneskers tanker vender tilbage til de traumatiske begivenheder, er det blevet påpeget over for os, at vi bør vise særlig omsorg for den unge generation, så de unge kan lære sandheden om historien på passende og grundig vis og opbygge en fælles fremtid på denne sandhed.W tym szczególnym czasie, kiedy myśli wielu ludzi kierują się w stronę tamtych bolesnych wydarzeń, zwrócona została nam uwaga na to, by objąć specjalną troską młode pokolenia, aby potrafiły one we właściwy i rzetelny sposób poznać prawdę historyczną i na niej budować wspólną przyszłość.
de dele af dyrekroppen eller biprodukter fra slagtningen, der viser traumatiske læsioner, opstået kort før slagtningen, misdannelser eller forandringer som omhandlet i artikel ‧, stk. ‧, litra dczęści tusz lub podrobów z urazami powstałymi krótko przed ubojem, zniekształceniami lub zmianami, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. d
Surikaterne sætter sig tæt sammen efter en traumatisk dag for at bekræfte familiesammenholdetPod koniec ciężkiego dnia surykatki zbierają się... aby odnowić więzi rodzinne
Hvis der forekommer traumatisk punktur, skal indtagelsen af rivaroxaban udskydes i ‧ timerJeśli nakłucie lędźwiowe zostało wykonane w sposób urazowy, należy opóźnić przyjęcie rywaroksabanu o ‧ godziny
af en embedsdyrlæge eller i overensstemmelse med artikel ‧ i direktiv ‧/EØF af medhjælpere er blevet undersøgt efter slagtningen i overensstemmelse med kapitel ‧ i bilag I og ikke har udvist nogen ændringer, bortset fra traumatiske læsioner, der er opstået kort før slagtningen, og lokale misdannelser eller ændringer, såfremt det, om nødvendigt ved hjælp af laboratorieundersøgelser, fastslås, at de ikke gør slagtekroppen og slagteaffaldet uegnet til menneskeføde eller farlig for menneskers sundhedzostało poddane, zgodnie z rozdziałem ‧ załącznika I do niniejszej dyrektywy, badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii, lub, zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/EWG, przez asystentów, i w którym nie znaleziono żadnych zmian oprócz uszkodzeń pourazowych powstałych krótko przed ubojem lub zlokalizowanych anomalii rozwojowych lub zmian, pod warunkiem stwierdzenia, w razie konieczności na podstawie odpowiednich badań laboratoryjnych, że nie powodują one zagrożenia zdrowia człowieka lub niezdatności do spożycia przez ludzi
De mest almindelige bivirkninger (som vil kunne forekomme hos ‧ ud af ‧ patienter), som blev indberettet fra kliniske studier, svarede til bivirkningerne fra de traumatiske skader, som patienterne led af, eller fra selve operationenW czasie badań klinicznych pacjenci zgłaszali najczęściej (pojawiające się u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów) przypadki podobne do związanych z urazem przebytym przez pacjenta lub z samym zabiegiem
for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Der er ingen tvivl om, at Venezuelas historie på det seneste og i fortiden har været traumatisk.w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Wenezuela ma bez wątpienia traumatyczną historię, zarówno niedawną, jak i bardziej odległą, u której podstaw leżą nie tylko przyczyny wewnętrzne.
Blandt disse er jern-, folat-eller B‧-vitaminmangel; aluminiumintoksikation; interkurrente infektioner, inflammatoriske eller traumatiske episoder; okkult blodtab; hæmolyse samt knoglemarvsfibrose af enhver oprindelseObejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczyn
Viser side 1. Fundet 6837 sætninger matchende sætning traumatisk lidelse.Fundet i 2,851 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.