Oversættelser til svensk:

  • när katten är borta, dansar råttorna på bordet   
    (Proverb  )

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "når katten er ude", oversættelseshukommelse

add example
Ubehageligt, når katten opdager, at musene har spillet på bordetDet är ju otrevligt när katten märker att råttorna dansat på bordet
Hvis dette er din første gang i KGoldrunner, så vælg gennemgang af spil eller klik " Annullér " og klik så dette punkt i spil-eller hjælpemenuen. Gennemgangen af et spil giver dig vink efter hånden. Ellers kan du blot klikke et spils navn (i listefeltet), og så, for at starte niveau ‧, klik hovedknappen for neden. Spillet begynder når du flytter musen eller trykker en tastOm detta är första gången du spelar Kgoldrunner, välj övningsspelet eller klicka " Avbryt ", och klicka alternativet i menyn Spel eller Hjälp. Övningsspelet ger dig tips medan du spelar. Klicka annars bara spelnamnet (i listrutan), och därefter, för att starta nivå ‧, klicka huvudknappen längst ner. Spelet börjar när du flyttar musen eller trycker en tangent
Når & kgoldrunner; s vindue vises, klikkes et af spillenes navne i listen som vises. Klik derefter knappen Start spillet. Niveau ‧ af spillet du valgte vises, og musemarkøren er på helten. Du begynder at spille ved at bevæge musen, klikke med musen eller trykke en tast som kan styre helten (f. eks. Mellemrum), men undgå at bruge Q, S, P eller Esc dette trin. Alle niveauer startes samme mådeOm du har valt att spela ett spel och en nivå, visas den och muspekaren befinner sig vid hjälten. I ett övningsspel visas ett förklarande meddelande innan varje nivå startas. Du börjar spela genom att röra musen, klicka med musen eller trycka någon tangent som kan styra hjälten (t. ex. Mellanslag), men undvik att använda Q, S, P eller Esc vid detta tillfälle. Alla nivåer startas samma sätt
Gemmer nuværende spil, niveau, liv og points. Dette gemmer kun position og points ved start af nuværende niveau. Du kan gemme når du er halvvejs i et niveau, men & kgoldrunner; vil stadig gemme position (og points) som de var ved start af niveauet. Du får en advarselsmeddelelse om det. Inden du bruger dette, skal du trykke en pausetast (P eller Esc) for at fryse spillet når du flytter musen, men det er meget enklere at bruge genvejstasten SSparar nuvarande spel, nivå, liv och poäng. Alternativet sparar bara position och poäng vid den nuvarande nivåns början. Du kan spara när du är halvvägs genom en nivå, men & kgoldrunner; sparar ändå positionen (och poängen) som de var vid start av nivån. Du får ett varningsmeddelande om det. Innan du använder alternativet, måste du trycka en paustangent (P eller Esc) för att frysa spelet när du flyttar musen, men det är mycket enklare att använda snabbtangenten S
Hvad angår økonomisk styring - jeg ligger ikke under for ordfetichisme - man kan kalde det , hvad man vil - det er ligegyldigt om en kat er grå eller sort , når blot den kan fange mus - mener jeg , at det vigtigste i dag , hr. Wolf , er at iværksætte de etablerede instrumenter til samordning af økonomierne .När det gäller den ekonomiska regeringen - jag väljer inte ordet fetischism , låt oss kalla det vad vi vill : om en katt är grå eller svart spelar ingen roll , bara den fångar möss -tror jag , Wolf , att det som är viktigt för oss idag , det är att vara i stånd att verkställa det som vi har inrättat . Vi har inrättat instrumenten för ekonomisk samordning .
Hvad angår økonomisk styring - jeg ligger ikke under for ordfetichisme - man kan kalde det, hvad man vil - det er ligegyldigt om en kat er grå eller sort, når blot den kan fange mus - mener jeg, at det vigtigste i dag, hr.När det gäller den ekonomiska regeringen - jag väljer inte ordet fetischism, låt oss kalla det vad vi vill: om en katt är grå eller svart spelar ingen roll, bara den fångar möss - tror jag, Wolf, att det som är viktigt för oss idag, det är att vara i stånd att verkställa det som vi har inrättat.
Vi kunne aflede kattens opmærksomhed-- ved at foreslå ham at spille lidt på bordetMen vi kanske kan få katten att ta sig några dar ledigt
Hej! Velkommen til KGoldrunner! Spillets idé er at samle alle guldklumper op, og derefter klatre op til spilleområdets øverste kant og fortsætte til næste niveau. En skjult stige vises når du samler den sidste guldklump op. Helten øverst til venstre er din medhjælper. For at samle guldklumper, skal du blot pege med musen derhen hvor du ønsker at han skal gå. I begyndelsen overtager tyngdekraften og han falderHej! Välkommen till Kgoldrunner. Spelets idé är att plocka upp alla guldklimpar, och därefter klättra upp till spelområdets överkant och fortsätta till nästa nivå. En dold stege visas när du plockar upp den sista guldklimpen. Hjälten, längst upp till vänster, är din ställföreträdare. För att samla guldklimpar, peka bara med musen dit du vill att han ska gå. Först tar gravitationen över och han faller
Denne menu har fire grupper med indstillinger: valg af mus eller tastatursstyring, valgmulighederne for spilhastighed, valg af kgoldrunner; eller traditionelle spilleregler (se Valg af regler) og til sidst valgmulighederne for at øge eller mindske spilområdets størrelse. Nuværende valg er markerede. Indstillinger vælges automatisk når du starter et spil, men du kan bruge menuen til at ændre dem hvis du vilMenyn har tre grupper med inställningar av & kgoldrunner;: val av mus eller tangentbordsstyrning, alternativen för spelhastighet, valet av kgoldrunner; eller traditionella spelregler (se Val av regler). Nuvarande alternativ är markerade. Inställningarna väljs automatiskt när du börjar spela, men du kan använda menyn för att ändra dem om du vill
Find ud af, hvor du har tænkt dig at stå. Du kan ikke stå foran dit lærred, så ude til den ene side er sikkert det bedste, hvis dit publikum skal være i stand til at se noget. Jeg projicerer tit et billede op et whiteboard og tegner henover det. Hvis du bruger en pc med en digital projector kan du tegne henover dine billeder med & kpresenter; s tegneværktøj. Husk at det er svært at tegne frihånds med en mus-det kræver træning. Hvis du bruger en overhead projektor kan du bruge tomme ark og en pen henover dine computertegningerFundera var du ska stå. Du kan inte stå framför duken, så ena sidan är förmodligen det bästa alternativet om du vill att publiken ska kunna se. Jag projicerar ofta en bild en tavla och ritar ovanpå den. Om du använder en PC med digitalprojektor kan du rita dina bilder med & kpresenter; s pennverktyg. Om du använder en stordiaprojektor, kan du använda en genomskinlig tom stordiabild och en penna ovanpå de datorskapade bilderna
Når båden er ‧ kilometer ude, opdager hun, jeg ikke er om bordNär båten är ute till havs märker hon att jag inte är med
& klettres; er et meget enkelt program der hjælper et barn eller en voksen med at lære alfabetet og nogle simple lyde sit eget eller et andet sprog. Programmet vælger et bogstav eller en stavelse tilfældigt, og bogstavet/stavelsen vises mens lyden spilles. Brugeren skal så skrive dette bogstav eller denne stavelse. Øvelsen gøres også i niveauer hvor bogstav/stavelse ikke vises, det er kun lyden der spilles. Brugeren behøver ikke at vide hvordan man bruger musen, det er kun tastaturet der er nødvendigt& klettres; är ett mycket enkelt program som hjälper ett barn eller en vuxen att lära sig alfabetet och vissa enkla ljud sitt språk, eller ett annat språk. Programmet väljer slumpmässigt en bokstav eller en stavelse, bokstaven eller stavelsen visas och ljudet spelas upp. Användaren ska sedan skriva in bokstaven eller stavelsen. Inlärning görs nivåer där bokstaven eller stavelsen inte visas, utan bara ljudet spelas. Användaren behöver inte veta hur man använder musen, utan bara tangentbordet är nödvändigt
& kbackgammon; er centreret omkring et grafisk backgammon bræt. Dette bræt består af stenene, terningen, og kuben. Alle disse spil elementer kan manipuleres med musen på en nem måde& kbackgammon; är uppbyggt kring ett grafiskt Backgammonbräde. Brädet består av brickorna, tärningarna och dubblingskuben. Alla de här spelelementen kan bekvämt manipuleras med musen
Vi må ikke længere tolerere dette katten efter musen-spil fra Kommissionens side!Vi får inte längre acceptera denna katt- och råttalek från kommissionens sida!
Fru Starmer vandt sagen grundlag af lovgivningen, så ingen, der går om bord på et fly, nu kan vide, om piloten reelt er kompetent, eller om piloten er en ung mor, der bare er ude og more sig.Jessica Starmer vann i domstolen grundval av lagstiftning, och ingen kan veta huruvida piloten faktiskt är kompetent att flyga planet när man kliver ombord, eller om det bara är en ung mamma som har kul.
Liikanen har været utrættelig i sine bestræbelser at gøre rent bord, og med indførelsen af den fælles valuta ude i horisonten og behovet for at nå til enighed om Agenda 2000, er dette ikke tidspunktet til at gøre oprør og skabe ravage i Den Europæiske Union.Liikanen, till exempel, har varit oförtröttlig i sina ansträngningar för att rensa upp och, med införandet av den gemensamma valutan vid horisonten och behovet av ett avtal om Agenda 2000, är detta inte en lämplig tidpunkt att skapa kaos och förstörelse inom Europeiska unionen.
Jeg vil kun sige, hr. formand, at man gennemfører en mærkelig selektivitet, at man opfører små numre, og når man er færdig, går man, og så er spillet altså ude.Jag skulle bara vilja säga, herr talman, att man här tillämpar en märklig selektivitet, att man uppför sitt nummer och när numret är klart så går man iväg, och då har man spelat klart sitt spel.
Det vil ikke bare sikre vores uafhængighed ved at give et signal, der kan erstatte det amerikanske GPS-signal, f.eks. når GPS-tjenesten er ude af drift, det er langt mere vidtrækkende, fordi det vil tilbyde tjenester, der ikke for øjeblikket er tilgængelige via GPS, f.eks. sporing af nødstedte mennesker, hvilket også er afgørende for den rolle, som Europa skal spille for sine borgere, og oprettelse af en livskritisk tjeneste, som især er velegnet til lufttrafikstyring.Genom att vi får en signal som kan ersätta den amerikanska GPS-signalen, exempelvis när den tjänsten ligger nere, säkrar vi vårt oberoende, men också långt mer än så, eftersom systemet förser oss med tjänster som i allmänhet inte finns tillgängliga via GPS-systemet - spårning av människor i nöd, något som också är väsentligt med tanke den roll EU måste spela i förhållande till medborgarna, och upprättandet av ett livräddningssystem som lämpar sig särskilt väl för luftfart.
Når du højreklikker det ser du en menu hvor du for eksempel kan vise indstillingerne. Hvis du vil vide hvornår næste pause er, så hold musen over ikonen. Brug RSIbreak forstandigtNär du högerklickar den ser du en meny där du till exempel kan visa inställningarna. Om du vill veta när nästa rast är, håll musen över ikonen. Använd RSIbreak med förstånd
For at genoprette panelet, skal musen blot flyttes hen til det sted skærmen der er angivet i dropned-feltet der hedder Hæv når pegeren rører ved skærmens:. Du kan ændre denne værdi ved at vælge et af de valg der gives i dropned-feltetFör att återställa panelen, flytta helt enkelt musmarkören till skärmpositionen som anges i kombinationsrutan Höj när markören når skärmens:. Du kan ändra värdet genom att välja ett av alternativen som tillhandahålls i kombinationsrutan
Markér først området med celler som indholder data og vælg Indsæt Diagram. Markøren ændres til et lille kors, som du skal trække over tabellen med venstre museknap holdt nede, for at angive området hvor du ønsker at diagrammet skal vises. Der er ingen grund til at være alt for nøjagtig dette trin, eftersom diagramstørrelsen let kan ændres når som helst. Når du slipper musen, så vises en dialog med en diagramguideMarkera först området med celler som innehåller data och välj Infoga Diagram. Markören ändras till ett litet kors, som du ska dra över tabellen medan du håller nere vänster musknapp, för att ange området där du vill att diagrammet ska visas. Det finns ingen anledning att vara alltför noggrann vid detta tillfälle, eftersom diagramstorleken lätt kan ändras när som helst. När du släpper musen, så visas en dialogruta med en diagramguide
Når en støttelinje er placeret, kan du flytte den ved at placere musen over den, holde venstre museknap nede og trække. Slip museknappen når støttelinjen er på sin nye positionNär en stödlinje väl har placerats, kan du flytta den genom att placera musen över den, hålla nere vänster musknapp och dra. Släpp musknappen när stödlinjen är på sin nya position
Når dette felt er valgt kan du markere et afsnit af teksten med musen. Flyt musen til et nyt sted i dokumentet og klik en gang med musens midterste knap, så kopieres en kopi af den markerede tekst og indsættes det nye sted i dokumentetNär rutan är vald kan du markera ett textstycke med musen. Flytta musen till ett nytt ställe i dokumentet och klicka en gång med musens mittenknapp så kopieras en kopia av den markerade texten och klistras in den nya platsen i dokumentet
Tid angives med en tidslinje til venstre i visningen. Der er en rullebjælke til højre når hele dagen ikke kan vises en enkelt skærm (hvilket oftest er tilfældet). Hvert rektangel i visningen repræsenterer en individuel begivenhed eller gøremål, og viser start-og sluttid samt en sammenfatning. En ikon af et ur vises hvis en alarm er sat, og en ikon med jagtpile vises hvis begivenheden gentages flere gange. Ved at holde musen over kalenderpunktet vises et værktøjsvink med mere detaljeret information. For at få & korganizer; til at vise en rød linje som markerer nuværende tid dagen (Marcus Bains linje), markeres feltet Vis nuværende tid (Marcus Bains rad) i korganizer; s visningsindstillingTid anges med en tidrad till vänster i vyn. Det finns en rullningslist till höger när hela dagen inte kan visas en enda skärm (vilket oftast är fallet). Varje rektangel i vyn representerar en individuell händelse eller uppgift, och visar start-och sluttid samt en sammanfattning. En ikon av en klocka visas om ett alarm är satt, och en ikon med jaktpilar visas om händelsen återkommer flera gånger. Genom att hålla musen över kalenderobjektet visas ett verktygstips med mer detaljerad information. För att få & korganizer; att visa en röd linje som markerar aktuell tid under dagen (Marcus Bains rad), markera rutan Visa aktuell tid (Marcus Bains rad) i korganizer; s vyinställning
Viser side 1. Fundet 2369966 sætninger matchende sætning når katten er ude.Fundet i 258,274 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.