Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
Information, education and health promotion are critical in the fight against under-age binge drinking, as are health promotion policies targeted at children, parents, teachers and carers, better labelling on alcohol products, integration of adolescent policies.Oplysning, uddannelse og sundhedskampagner er de vigtigste tiltag i bekæmpelsen af mindreåriges kraftige lejlighedsdrikkeri. Andre vigtige tiltag er sundhedspolitikker med børn, forældre, undervisere og behandlere som målgruppe, bedre mærkning af alkoholprodukter og integration af ungdomspolitikker.
Unknown frequency: Pathological gambling, especially in patients taking high doses of Pramipexole Teva Hypersexuality Abnormal behaviour Increased eating (binge eating, hyperphagiaIkke kendt hyppighed:  Ludomani, specielt ved høje doser af Pramipexol Teva  Forøget seksualitet  Abnorm adfærd  Overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse
Furthermore, patients and caregivers should be aware of the fact that other behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating and compulsive shopping can occurPatienter og pårørende bør være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster
We' re going to press on and have the happiest Christmas...... since Bing Crosby tap- danced with Danny fucking KayeMen vi holder ud og får den lykkeligste jul siden Bing Crosby dansede-- med Danny Kaye
Hello, Chandler Bing!Mine børn får verdens bedste småkager
In Austria, a rare - or not so rare - phenomenon has emerged among young people, namely that of 'binge drinking'.I Østrig har der blandt unge udviklet sig et sjældent eller måske slet ikke så sjældent fænomen, nemlig det såkaldte komadrikkeri.
binging research closer to society: sience and governanceTilnærmelse af videnskaben til samfundet: videnskab og styreformer
Binge drinking by young adults (‧-‧ years) is a growing concern at EU and Member State level; ‧ % of drinkers in this age group reported binge drinking at least once a week inKraftigt lejlighedsdrikkeri (binge drinking) blandt unge voksne (‧-‧ år) giver i stigende omfang lejlighed til bekymring på EU- og medlemsstatsniveau; ‧ % af alkoholforbrugerne i denne aldersgruppe oplyste, at de havde drukket på denne måde mindst én gang om ugen i
Mit a bing- bang bing- bang boomMit et bing bang bing bang bum
Looked like the bada- bing- bada- boom girlEn tju- da- da- bang pige
There is now binge-drinking in Spain, which used to be a north-western European problem.I Spanien er der nu kraftigt lejlighedsdrikkeri, som ellers var et problem i det nordvestlige Europa.
To try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.Vi forsøger at løse problemet med unges kraftige lejlighedsdrikkeri.
Hello Mr. Bing... I love youMåske burde du i år lære Ben om Phoebe
All these problems and even issues relating to obesity and binge drinking have links with a long-hours culture.Clark. Alle disse problemer samt spørgsmål vedrørende fedme og druk knytter sig til en kultur for lange arbejdsdage.
To the future Mrs. Chandler Bing... my best friend and truly one of the nicest people that..- Really not decidingNår du er ‧, kan du stadig mindes, at du var sammen med en ‧- årig
Chandler Muriel BingDe er alle så flotte.- Men jeg har ikke råd
Perhaps one of the key points or recommendations that should be in this report is that young people should be asked what they want, what pressures they suffer from and what drives them to binge drinking and abuse of alcohol.Et af de vigtigste punkter i denne betænkning bør måske være, at vi skal spørge de unge om deres ønsker, deres oplevelse af et eventuelt pres fra omverdenen, og om hvad det er, der driver dem til kraftigt lejlighedsdrikkeri og alkoholmisbrug.
That was the Buy ' N ' BingeDet var Bay' N ' Binge der ringede
I mean, Bing, last year, under Kirby, I had ‧ bylinesSe Bing, sidste år under Kirby.Jeg havde ‧ " under- overskifter "
One of the things that had to be learnt was that the units per day that you drink cannot be concentrated in binge drinking at the weekend because the level of alcohol in next day's bloodstream is then catastrophically high.En af de ting, man skal lære, er, at de enheder pr. dag, som man drikker, ikke kan koncentreres i weekenden, da indholdet af alkohol i blodet dagen efter vil være katastrofalt højt.
in writing. - I supported this report and am pleased that there will now be a real effort to tackle under-age and binge drinking.skriftlig. - (EN) Jeg har støttet denne betænkning og glæder mig over, at der nu vil blive gjort noget reelt for at tage fat på problemet med drikkeri og drukture, især blandt de helt unge.
These then degenerate into all-out bingeing sessions, at which point the cameras start to roll.Disse receptioner ender så i svire- og ædegilder for åbent kamera.
Viser side 1. Fundet 6635 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 2,037 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.