Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
Mit a bing- bang bing- bang boomMit et bing bang bing bang bum
binge eating, hyperphagiaUhæmmet madindtagelse, hyperfagi
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
abnormal dreams, insomnia confusion, hallucinations, libido disorder, restlessness behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; delusion, hyperphagia, paranoiaUnormale drømme, søvnløshed Konfusion, hallucinationer, ændring af libido Usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani, vrangforestillinger, hyperfagi, paranoia
That was the Buy ' N ' BingeDet var Bay' N ' Binge der ringede
We' re going to press on and have the happiest Christmas...... since Bing Crosby tap- danced with Danny fucking KayeMen vi holder ud og får den lykkeligste jul siden Bing Crosby dansede-- med Danny Kaye
I think it finds the right balance between recognising established cultural habits and the very worrying trend of harmful consumption of alcohol, particularly the growth in the hazardous binge-drinking culture among our young people.Jeg mener, at den rammer den rette balance mellem anerkendelse af etablerede kulturelle vaner og den meget foruroligende tendens til skadeligt alkoholforbrug, navnlig den stigende tendens til skadeligt kraftigt lejlighedsdrikkeri blandt unge.
Manifestations observed include pathological gambling, compulsive shopping, binge eating, and compulsive sexual behaviour (hypersexualityObserverede manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet
You' re a joker, BingJeg hedder Kristen
Fruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption freshFrugter af sorterne Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota og Picota Ambrunesa (hovedsorter), Stark Hardy Geant, Bing og Van (bestøvningssorter), der stammer fra Prunus avium, L, Prunus cerasum, L eller hybrider heraf, og som er beregnet til konsum i frisk tilstand
In short term trials (under ‧ weeks), in out-patients fulfilling DSM ‧ R-criteria for bulimia nervosa, fluoxetine ‧ mg/day was shown to be significantly more effective than placebo for the reduction of bingeing and purging activitiesI forsøg af kort varighed (< ‧ uger) hos ambulante patienter, der opfylder DSM ‧ R-kriteriet for bulimia nervosa, er det vist, at ‧ mg fluoxetin dagligt er signifikant mere effektivt end placebo til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger
Unknown frequency: Pathological gambling, especially in patients taking high doses of Pramipexole Teva Hypersexuality Abnormal behaviour Increased eating (binge eating, hyperphagiaIkke kendt hyppighed:  Ludomani, specielt ved høje doser af Pramipexol Teva  Forøget seksualitet  Abnorm adfærd  Overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse
the EESC is concerned at the increase in harmful and hazardous drinking among young adults and children in many Member States over the last ten years, in particular episodic heavy drinking known as binge drinkingEØSU er bekymret over, at der i løbet af de seneste ‧ år i mange medlemsstater er sket en stigning i antallet af børn og unge med et skadeligt og farligt alkoholforbrug, især kraftig lejlighedsdrikkeri (binge drinking
Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increaseForventede bivirkninger Følgende bivirkninger kan forventes ved brug af Mirapexin:Unormale drømme, hukommelsestab, usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani; konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, søvnløshed, libido forstyrrelser, kvalme, paranoia, perifert ødem, kløe, udslæt og anden overfølsomhed, rastløshed, somnolens, pludselig opstået søvn, synkope, synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat synsskarphed, opkastning, vægttab, vægtøgning
Binge drinking in particular, where you literally drank yourself under the table, seemed to be popular.Især "comadruk", dvs. at drikke, indtil man bogstavelig talt falder om, ser ud til at være populært.
One of the things that had to be learnt was that the units per day that you drink cannot be concentrated in binge drinking at the weekend because the level of alcohol in next day's bloodstream is then catastrophically high.En af de ting, man skal lære, er, at de enheder pr. dag, som man drikker, ikke kan koncentreres i weekenden, da indholdet af alkohol i blodet dagen efter vil være katastrofalt højt.
Chandler Muriel BingDe er alle så flotte.- Men jeg har ikke råd
Of course, to tackle under-age and binge drinking effectively, national governments must also focus on the consumer through changing attitudes towards alcohol.For at bekæmpe mindreåriges drikkeri og kraftigt lejlighedsdrikkeri effektivt må de nationale regeringer naturligvis også fokusere på forbrugeren ved at ændre holdningen til alkohol.
disagrees with the Commission's view that there is a need for a common definition of the term binge-drinking to prevent and cut back heavy and extreme drinking patternsdeler ikke Kommissionens opfattelse af, at det med henblik på forebyggelse og kontrol af et højt og umådeholdent alkoholforbrug er nødvendigt med en fælles definition af begrebet kraftigt lejlighedsdrikkeri
Is worried about the increase in alcohol consumption among minors and young people and notes a worrying trend on their part to start drinking at an ever-earlier age and, given their greater willingness to take risks, to engage in dangerous forms of behaviour such as binge drinking, other forms of hazardous alcohol consumption which aim at drunkenness, mixed consumption of alcohol and drugs, and driving whilst under the influence of alcohol and drugser bekymret over det øgede alkoholforbrug blandt mindreårige og unge og bemærker en bekymrende tendens til, at disse begynder at drikke stadig tidligere og på grund af deres større risikovillighed lægger farlige adfærdsformer for dagen som f.eks. drukture (binge drinking), andre former for farligt alkoholforbrug med henblik på at drikke sig fuld, blanding af alkohol og stoffer samt kørsel under påvirkning af alkohol og stoffer
Viser side 1. Fundet 6635 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 8,996 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.