Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
No, no, I just like to go to her concerts as a joke with a bunch of other hilarious people that I met on her Web siteNej, nej, jeg går til hendes koncerter som en joke sammen med en anden flok mennesker jeg har mødt på hendes hjemmeside
I welcome the statements made by President Barack Obama and Secretary of State Hilary Clinton who condemned David Kato Kisule's death and highlighted his efforts to establish a life of dignity in Uganda, regardless of sexual orientation and gender identity.Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.
I would thank Mr Barroso and Mr Alexander for their positive comments in this Chamber today, and I should like to convey my thanks both to Commissioner Michel and to Secretary of State Hilary Benn for what I consider to be their very constructive cooperation.Barroso og hr. Alexander for deres positive kommentarer her i dag, og jeg vil også gerne takke både kommissær Michel og minister Benn for et efter min mening meget fint samarbejde.
In Darfur – as Hilary Benn, my colleague and friend, the Secretary of State for International Development in the United Kingdom – and I have both seen for ourselves, the government-backed militia has killed many thousands of people.Som Hilary Benn, min kollega og ven, der er Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, og jeg selv har set i Darfur, har den regeringsstøttede milits dræbt tusindvis af mennesker.
You are the drollest, the cleverest, the most hilariousDu er den sjoveste, smarteste, munterste
I cannot claim to have spoken to Hilary Benn in quite as recent days as he has, but I can assure you that, when I meet him at Cabinet tomorrow morning, I will search out what he told you at the Remembrance Service in Leeds on Sunday.Jeg kan ikke påstå, at jeg har talt med Hilary Benn for så kort tid siden, som han har, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg vil forsøge at finde ud af, hvad han fortalte Dem ved mindegudstjenesten i Leeds i søndags, når jeg møder ham ved kabinetsmødet i morgen formiddag.
The white band is the symbol of this campaign and, following the debate, everybody who has spoken in it and myself, on behalf of everybody, will sign a second white band as a sign of our support; this band will be cut and Hilary Benn will take it to Gleneagles.Det hvide bånd er kampagnens symbol, og efter debatten vil alle talerne, inklusive undertegnede, på alles vegne sætte vores underskrift på et andet hvidt bånd som tegn på vores støtte. Dette bånd bliver klippet ud, og Hilary Benn tager det med til Gleneagles.
Secondly, on the situation inside Ethiopia, the Council will be aware that a cross-party group of us who observed the 15 May elections wrote to Hilary Benn, the British Secretary of State for International Development, on 23 November.Med hensyn til situationen i Etiopien er Rådet derudover bekendt med, at en tværpolitisk gruppe fra Parlamentet, der overvågede valget den 15. maj, skrev til Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, den 23. november.
To speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.At tale om manglende forberedelse ved vores østlige grænser, når vi ser, hvor gennemtrængelige vores sydlige grænser er, er simpelthen vanvittig morsomt.
Regarding the transfer of data to third countries, I can still recall a hilarious moment during the German Presidency when a representative of the Council stated that it was sometimes indeed necessary to transfer data very quickly to Iran.Med hensyn til overførsel af oplysninger til andre stater kan jeg stadig huske et rigtig muntert øjeblik under det tyske formandskab, hvor en repræsentant for Rådet erklærede, at det undertiden faktisk var nødvendigt at overføre oplysninger meget hurtigt til Iran.
That' s so fucking hilariousDet er så skide komisk
You' re fucking hilarious, JerryDu er fandme morsom
Baroness Ashton, ending on a humorous note, I would like to express the hope that you have already sent your telephone number not only to Henry Kissinger, but also to Hilary Clinton.Baroness Ashton, jeg vil slutte humoristisk med at udtrykke håbet om, at De allerede har sendt Deres telefonnummer til ikke bare Henry Kissinger, men også til Hilary Clinton.
Oh, that' s hilariousDet er sgu grinagtigt
Hilarious question, particularly from youKomisk spørgsmål.Særligt fra dig
Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
I wanted to say, as Hilary Benn and Jack Straw have done, that now is the time to act.Som Hilary Benn og Jack Straw ville jeg sige, at det er nu, der skal handles.
It was hilariousVirkelig sjovt
My friends and I think it' s hilariousMine venner og jeg er vilde med den
That' s hilariousDet var sjovt
I should have found time to tell you earlier...... I did have children with my second wife, Hilary...... and there was a time when I was with Lindsay when that was all I wanted...... and, no, I' ve not been the best father in the world...... yes, I could have been there more than I have...... and obviously I' ve got regretsJeg skulle havde fortalt dette tidligere...... Jeg fik faktisk børn med min anden kone, Hilary...... og der var en tid da jeg var sammen med Lindsay, hvor det var alt jeg ville have...... og nej, jeg har ikke været den bedste far i verden...... ja, jeg kunne godt have været der mere end jeg var...... Og selvfølgelig er der ting jeg fortryder
Man, that' s hilariousDet er grinagtig
On Wednesday morning, a debate will take place on Africa, on the challenges of globalisation and also, of course, on this campaign against poverty, in which Jack Straw, Hilary Benn and Louis Michel will participate.Onsdag formiddag afholdes der en debat om Afrika, om globaliseringens udfordringer og naturligvis også om denne kampagne mod fattigdom med deltagelse af Jack Straw, Hilary Benn og Louis Michel.
I spoke with Mr Hilary Benn on Sunday about this very matter when we were at Remembrance Day in Leeds.Jeg talte med Hilary Benn i søndags om netop denne sag, da vi var til mindedag i Leeds.
While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing The Raspberry Ice Cream War, and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious 'Captain Euro', our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power.Mens vi bekymrer os om indlæring i tidlig alder og kommer med al vores propaganda om at skabe samhørighed i Europa og producerer "Krigen om jordbærisen", og mens vores børn opfordres til at læse den utilsigtet morsomme "Kaptajn Euro", overtages vores del af verden af stærkere lande, der har forstået fordelene ved decentralisering og uddelegering af magt.
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 0,673 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.