udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • ahorn   
    (Noun  )
     
    tree of the Acer genus
  • løn   
  • løn-slægten   

Andre betydninger:

 
A tree of the Acer genus, characterised by its usually palmate leaves and winged seeds.
 
Wood of the maple tree.
 
Tree or shrub of the family Acer.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

field maplenavr
MapleLøn-slægten
maple syruplönnsirap; ahornsirup
maple treeahorn
Norway maplespidsløn
sycamore mapleær; ahorn

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "maple", oversættelseshukommelse

add example
Maple syrupAhornsirup
Maple LeavesAhornblade
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧- American Clothing Associates v OHIM (Representation of a maple leaf) (Community trade mark- Application for a figurative Community trade mark representing a maple leaf- Absolute ground for refusal- Service mark- Article ‧(h) of Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧ter of the Paris Convention- Matters of law brought before the departments of OHIM and before the CourtSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. februar ‧- American Clothing Associates mod KHIM (gengivelse af et ahornblad) (EF-varemærker- ansøgning om et EF-figurmærke, der forestiller et ahornblad- absolut registreringshindring- servicemærke- artikel ‧, stk. ‧, litra h), i forordning (EF) nr. ‧/‧- Pariserkonventionens artikel ‧c- retlige oplysninger forelagt for Harmoniseringskontorets instanser og for Retten
Guy has maple syrup for the past ‧ tuesdaysFyren har altid fået ahornsirup
The leaves on the maple trees have all gone, and the fact that the President is not at home on Pennsylvania AvenueAhorntræernes blade er væk-- og præsidenten er ikke hjemme på Pennsylvania Avenue
A block past MapleEn blok efter Maple
CPA ‧.‧.‧: Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrupCPA ‧.‧.‧: Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup
Hey, guys, I got a work card hit off of that maple syrup printAftrykket har givet gevinst
Joined Cases C-‧/‧ P and C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧- American Clothing Associates SA and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Appeal- Intellectual property- Regulation (EC) No ‧/‧- Community trade mark- Paris Convention for the Protection of Industrial Property- Absolute grounds for refusal to register a trade mark- Trade marks identical with or similar to a State emblem- Representation of a maple leaf- Applicability to service marksForenede sager C-‧/‧ P og C-‧/‧ P: Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. juli ‧- American Clothing Associates SA og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel- intellektuel ejendomsret- forordning (EF) nr. ‧/‧- EF-varemærker- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret- absolutte hindringer for registrering af et varemærke- varemærker, der er identiske med eller ligner et statsemblem- gengivelse af et ahornblad- anvendelighed på servicemærker
And yellow leaves from the maple trees... that lined our streetGule bladepå ahorntræerne, derstodlangs med voresgade
Maple, I thinkAhorn, tror jeg
Maple street is your third left turnAhornvej er tredje vej på venstre hånd
Viser side 1. Fundet 15 sætninger matchende sætning maple.Fundet i 2,044 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.