udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
Granskningen innehöll också slutsatsen att en liten ökning av den totala risken för blodproppar i samband med icke-selektiva NSAID inte kan uteslutas, även om det totala nytta/risk-förhållandet fortfarande är positivtKonklusionen på gennemgangen var, at det ikke kan udelukkes, at der i forbindelse med ikke-selektive NSAID er let forhøjet absolut risiko for trombotiske hændelser, skønt det overordnede risk/benefit-forhold fortsat er positivt
I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlenI mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
blodpropp (trombotiska vaskulära komplikationer) (se avsnitt ” Var särskilt försiktig medblodprop (trombotiske vaskulære hændelser) (se afsnittet “ Vær ekstra forsigtig med at bruge
Var särskilt försiktig med Thelin: • Om du kan bli gravid eller om du är gravid (var god läs avsnittet " Graviditet och amning " nedan) • Om du utvecklar leverproblem eller symptom som kan vara relaterade till levern (se " Att testa för leverproblem " nedan) • Om du tar, eller börjar ta antikoagulationsmedel (t. ex. warfarin, acenocoumarol, fenprocoumon eller fluindion) för att förhindra blodpropparVær ekstra forsigtig med at tage Thelin: • Hvis De er i den fødedygtige alder eller er gravid (læs afsnittet ‘ Graviditet og Amning ’ nedenfor); • Hvis De får leverproblemer eller symptomer, som kan være relateret til leveren (se ‘ Test for leverproblemer ’ nedenfor); • Hvis De tager eller begynder at tage blodfortyndende medicin (f. eks. warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon eller fluindion) for at forebygge blodpropper
Läkemedel mot trombos är läkemedel som förhindrar bildning av blodproppar (trombosAntithrombotiske lægemidler er lægemidler der hæmmer blodpladedannelse (trombosis
Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än ‧ av ‧ patienter) • blodproppar i blodkärl (vener) i benen • blodproppar i lungorna • inflammation i ögonlocket eller i ögats ytligaste delIkke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end ‧ud af ‧ patienter) • blodpropper i blodårerne i benene • blodpropper i lungerne • betændelse i øjenlåget eller hornhinden
Du har fått Plavix för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av attDe har fået recept på Plavix til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi
Mindre vanliga (drabbar ‧ till ‧ användare av ‧): • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i venerAlmindelige (påvirker ‧ til ‧ brugere ud af ‧ patienter): • Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, svimmelhed og forhøjet blodtryk Ikke almindelige (påvirker ‧ til ‧ brugere ud af ‧. ‧ patienter): • Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene) Meget sjældne (påvirker færre end ‧ bruger ud af ‧. ‧ patienter): • Krampeanfald Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): • Betændelse I bugspytkirtlen og psykotiske reaktioner
Clopidogrel Winthrop används för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller dödClopidogrel Winthrop tages for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f. eks. slagtilfælde, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser
Därför bör du diskutera fördelarna med en Silapo-behandling med din läkare, särskilt om du är överviktig eller tidigare har haft blodproppar/blodproppssjukdomarDerfor bør De diskutere fordelene ved Silapo med Deres læge, især hvis De er overvægtig eller tidligere har haft blodpropper eller blodpropdannende lidelser
Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än ‧ av ‧ kvinnor): • Onormal gråt • Ökat intresse för sex • Blodpropp i lungan • Gallblåseinflammation • Gulbruna pigmentfläckar i ansiktet • Oregelbunden menstruation • Nässelutslag vid appliceringsstället • Förhöjda kolesterolvärdenSjældne bivirkninger (påvirker ‧ til ‧ ud af ‧. ‧ kvinder): • Unormal gråd • Øget seksualdrift • Blodpropper i lungerne • betændelse i galdeblæren • Gulbrune pigmentpletter i ansigtet • Uregelmæssige menstruationer • Et hævet udslæt (nældefeber) der hvor plastret har siddet • Forhøjet kolesterol
Behandling med Fertavid (likt graviditeten i sig själv) kan öka risken för trombos (bildning av blodproppar i dina blodkärl, oftast i vener i benen eller lungornaBehandling med Fertavid kan (ligesom graviditet) øge risikoen for dannelse af en blodprop i et blodkar, oftest i blodårerne i benene eller i lungerne
med bakomliggande hjärt-kärlsjukdom: efter upprepade blodgivningar kan vaskulära och trombotiska händelser (blodproppar) inträffa oberoende av behandlingen med Binocritmed underliggende hjerte-karsygdom: efter donering af blod flere gange kan der forekomme vaskulære og trombotiske hændelser (blodprop) uafhængigt af behandlingen med Binocrit
CEPROTIN används dessutom för att förhindra blodpropp hos patienter med allvarlig medfödd protein C-brist om ett eller flera av följande villkor uppfylls: • inför förestående kirurgiskt eller invasivt ingrepp • under inledande behandling med vitamin K antagonister (AVK) (antikoagulantia, blodförtunnande läkemedel) • när enbart AVK-behandling inte är tillräckligt • när AVK-behandling inte är möjligEndvidere anvendes CEPROTIN til at forebygge tromboser hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt: • kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående • under påbegyndelse af coumarin behandling (antikoaguleringsmedicin, blodfortyndende) • når coumarin behandling alene ikke er tilstrækkelig • når coumarin behandling ikke er gennemførlig
Pradaxa är ett läkemedel som används för att motverka bildning av blodpropparPradaxa er medicin, der anvendes til at forhindre dannelsen af blodpropper
Mindre vanliga (inträffar hos fler än ‧ av ‧ men färre än ‧ av ‧ patienter): • svimmning • hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället • inflammation i tjocktarmen; tunntarmen; perforering av tarmen • blodpropparIkke almindelige (set hos mere end ‧ ud af ‧ men mindre end ‧ ud af ‧ patienter): • Besvimelse • Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis) • Betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene • Blodpropper
Om dina nivåer av rött blodpigment (hemoglobin) är för höga, bör du inte ta Epoetin alfa HEXAL då det finns en ökad risk för blodpropp efter operationHvis dine niveauer af rødt blodpigment (hæmoglobin) er for høje, bør du ikke bruge Epoetin alfa HEXAL, da du har en øget risiko for at få en blodprop efter operationen
Cancerpatienter Cancerpatienter löper större risk att drabbas av blodproppar om de behandlas med erytropoietinmediciner som Silapo (se avsnittKræftpatienter Kræftpatienter har øget risiko for at danne blodpropper, hvis de får erytropoietinholdig medicin som fx Silapo (se afsnit
Att luftfarten inte bara är farlig utan dessutom ohälsosam framgår av det faktum att många passagerare har drabbats av en blodpropp efter att ha suttit stilla en längre tid i ett alltför litet utrymme.At luftfarten ikke kun er farlig, men også usund, fremgår af den trombose, som passagerer, der sidder stille længe på for lidt plads, får.
hjärtinfarkt, hjärnblödning, stroke, tillfälligt försämrad genomblödning i hjärnan, djupa ventromboser, artärtromboser, lungembolier, artärbråck (aneurysm), näthinnetromboser, och blodproppar i dialyssystemet har rapporterats hos patienter som behandlats med erytropoetinpreparatblodtilførslen i hjertet, hjerteanfald, hjerneblødning, slagtilfælde, forbigående forstyrrelse af blodtilførslen i hjernen, dyb veneblodprop, blodprop i pulsårerne, blodprop i lungen, udvidelse af væggen i et blodkar (aneurisme), blodpropdannelse på nethinden og blodprop i en kunstig nyre hos patienter i behandling med erythropoietin
CEPROTIN används för att behandla och förebygga hudskador orsakade av blodproppar och blödningar (som kallas purpura fulminans) hos patienter med allvarlig medfödd protein C-bristCEPROTIN anvendes til behandling og forebyggelse af trombotiske og hæmoragiske hud læsioner (kaldet purpura fulminans) hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel
Behandling med Puregon (likt graviditeten i sig själv) kan öka risken för trombos (bildning av blodproppar i dina blodkärl, oftast i vener i benen eller lungornaBehandling med Puregon kan (ligesom graviditet) øge risikoen for dannelse af en blodprop i et blodkar, oftest i venerne i benene eller i lungerne
Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodpropparDette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne
Protein C spelar en viktig roll i att förhindra alltför kraftig koagelbildning för att på så sätt förebygga och/eller behandla blodproppar i blodkärlenProtein C spiller en hovedrolle i forebyggelse af for megen størkningsdannelse og dermed forebyggelse og/eller behandling af intravaskulær trombose
Viser side 1. Fundet 270 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,406 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.