udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
Arixtra används för att behandla patienter med en blodpropp i blodkärlen i benen (djup ventrombos) och/eller lungorna (lungemboliArixtra anvendes til at behandle patienter med en blodprop i blodkar i benene (dyb venetrombose) og/eller i lungerne (pulmonær emboli
trombotiska komplikationer (blodpropp) i blodkärl, såsom försämrad genomblödning i hjärtatder er set trombotiske hændelser (dannelse af blodpropper) i blodkarrene, såsom forstyrrelser i
Din läkare kommer att kontrollera dina nivåer av rött blodpigment (hemoglobin) regelbundet och justera dosen av Epoetin alfa HEXAL i syfte att minimera risken för blodproppDin læge vil jævnligt kontrollere dine niveauer af rødt blodpigment (hæmoglobin) og justere dosis af Epoetin alfa HEXAL for at minimere risikoen for blodpropper (trombotiske hændelser
Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkareDe bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper
Blodproppar i ögat kan orsaka synförlust eller dubbelseendeBlodpropper i øjet kan medføre tab af synet eller give dobbeltsyn
I samtliga studier var det viktigaste effektmåttet det totala antalet trombotiska händelser (problem orsakade av blodpropparI alle undersøgelserne var hovedmålet for effekt den samlede hyppighed af trombotiske komplikationer (problemer forårsaget af blodpropper
Mycket sällsynta biverkningar, som sannolikt inträffar hos färre än ‧ av ‧ patienter eller som inte kan uppskattas från tillgängliga data, är: • Tilltäppning av blodkärl genom blodproppsbildning såsom vid hjärtinfarkt, slaganfall, blodpropp i lungorna och djupa blodproppar i en venMeget sjældne bivirkninger, som kan optræde hos færre end ‧ ud af ‧. ‧ patienter eller som ikke kan vurderes ud fra de foreliggende data, er: • Blodprop-reaktioner såsom blodprop i hjertet, slagtilfælde, blodprop i lungerne og blodprop i de dybtliggende vener
om du behandlas eller har blivit behandlad för blodpropparhvis De får eller har fået behandling mod blodpropper
Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation • En något ökad förekomst av blodproppar har observeratsYderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret
trombos i kärlaccessen (blodpropp i det kärl som dialys utföres viablodpropper i adgangen til blodkarrene ved dialyse (fisteltromboser
I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlenI mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
I sällsynta fall har onormal blodproppsbildning (blodproppar i blodkärl) förefallit att uppstå med liknande mediciner.Detta skulle kunna inträffa även under GONAL-f/hCG-behandling eller GONAL-f/lutropin alfa/hCG-behandlingI sjældnere tilfælde har unormal blodpropdannelse (blodklumper i blodårene) fremkommet ved anvendelse af lignende medicin, og kan derfor også indtræffe ved GONAL-f/hCG behandling, eller GONAL-f/lutropin alfa/hCG behandling
Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodpropparDette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne
Att luftfarten inte bara är farlig utan dessutom ohälsosam framgår av det faktum att många passagerare har drabbats av en blodpropp efter att ha suttit stilla en längre tid i ett alltför litet utrymme.At luftfarten ikke kun er farlig, men også usund, fremgår af den trombose, som passagerer, der sidder stille længe på for lidt plads, får.
Rapilysin används för behandling av patienter som har haft en hjärtinfarkt (misstänkt akut myokardinfarkt) för att lösa upp blodproppar (trombolys) som har orsakat hjärtinfarktenRapilysin anvendes til behandling af patienter, som har haft et hjertetilfælde (formodet akut myokardieinfakt), for at opløse den blodprop (trombolyse), som har forårsaget hjertetilfældet
Slutligen har min kollega Lynn lagt fram ett antal ändringsförslag för att betona att flygbolag måste göra allt för att påpeka risken för blodproppar, även vid korta flygningar.For det andet har fru Lynne stillet en række ændringsforslag for at understrege, at flyselskaberne skal gøre alt for at underrette passagererne om faren for flytrombose, også på korte flyruter.
Blodproppar i artärer (blodkärl) som förser hjärtat med blod kan också minska blodtillförseln och orsaka instabil angina (kärlkrampBlodpropper i de blodårer, som fører blod til hjertet, kan også nedsætte blodtilførslen og forårsage ustabil hjertekrampe (angina pectoris, som er alvorlige smerter i brystet
Allvarliga biverkningar (mycket sällsynt, förekommer hos mindre än ‧ av ‧ användare) • Blodpropp i artärer vilket leder till hjärtattack eller stroke • Blodpropp i vener vilket kan leda till blodpropp i lunga • Blodpropp i levern övervägande hos patienter med leversjukdom och hos patienter som genomgår kirurgiska ingrepp i levernAlvorlige bivirkninger (meget sjældne, forekommer hos færre end ‧ ud af ‧. ‧ behandlede) • Blodpropper i arterierne, som har ført til hjertetilfælde eller slagtilfælde • Blodpropper i venerne, som kan føre til blodpropper i lungerne • Blodpropper i leveren overvejende hos patienter med leversygdomme eller i forbindelse med leveroperation
Andra mindre vanliga biverkningar som rapporterades var blodproppar, svimningsanfall, minnesstörningar och i sällsynta fall kramperBlandt de øvrige mindre hyppige bivirkninger var blodpropper, besvimelsesanfald, hukommelses-problemer og i sjældne tilfælde krampeanfald
Om dina nivåer av rött blodpigment (hemoglobin) är för höga, bör du inte ta Binocrit då det finns en ökad risk för blodpropp efter operationHvis dine niveauer af rødt blodpigment (hæmoglobin) er for høje, bør du ikke bruge Binocrit, da du har en øget risiko for at få en blodprop efter operationen
Viser side 1. Fundet 268 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,355 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.