udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
Det ska inte heller ges till kvinnor som har eller har haft ven-eller artärtrombos (blodpropp i en ven eller en artär), däribland slaganfall eller hjärtinfarkt eller av kvinnor med riskfaktorer för trombos (mycket högt blodtryck, diabetes som lett till skador i blodkärlen, höga kolesterolvärden eller förekomst av dessa besvär i släktenLægemidlet bør ikke anvendes af kvinder, som har haft eller har venøs eller arteriel trombose (blodpropper i vener eller arterier), herunder et hjerte-eller slagtilfælde, eller til kvinder med risikofaktorer for sygdommen (stærkt forhøjet blodtryk, sukkersyge med deraf følgende beskadigelse af blodkarrene, højt kolesterolniveau eller disposition for disse sygdomme i familien
Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodpropparDette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne
Blodproppar i ögat kan orsaka synförlust eller dubbelseendeBlodpropper i øjet kan medføre tab af synet eller give dobbeltsyn
I sällsynta fall har onormal blodproppsbildning (blodproppar i blodkärl) förefallit att uppstå med liknande mediciner.Detta skulle kunna inträffa även under GONAL-f/hCG-behandling eller GONAL-f/lutropin alfa/hCG-behandlingI sjældnere tilfælde har unormal blodpropdannelse (blodklumper i blodårene) forekommet ved anvendelse af lignende medicin; det kan derfor også tænkes at indtræffe ved behandling med GONAL-f/hCG, eller GONAL-f/lutropin alfa/hCG behandling
Blodproppar i artärer (blodkärl) som förser hjärtat med blod kan också minska blodtillförseln och orsaka instabil angina (kärlkrampBlodpropper i de blodårer, som fører blod til hjertet, kan også nedsætte blodtilførslen og forårsage ustabil hjertekrampe (angina pectoris, som er alvorlige smerter i brystet
Det blockerar särskilt trombin, ett av de ämnen som är involverat i bildandet av blodpropparDet blokerer specielt trombin, som er et af de stoffer, der medvirker ved blodets størkning
I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlenI mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
Mindre vanliga (inträffar hos fler än ‧ av ‧ men färre än ‧ av ‧ patienter): • svimmning • hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid instickssstället • inflammation i tjocktarmen; tunntarmen; perforering av tarmen • blodpropparIkke almindelige (set hos mere end ‧ ud af ‧ men mindre end ‧ ud af ‧ patienter): • Besvimelse • Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis) • Betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene • Blodpropper
inflammation i en ven i samband med en blodpropp (tromboflebit); venen känns vanligtvis som enbetændelse i en vene i forbindelse med en blodprop (thromboflebitis); venen føles ofte som en øm
I samtliga studier var det viktigaste effektmåttet det totala antalet trombotiska händelser (problem orsakade av blodpropparI alle undersøgelserne var hovedmålet for effekt den samlede hyppighed af trombotiske komplikationer (problemer forårsaget af blodpropper
en blodpropp i venerna i dina lungoren blodprop i venerne i dine lunger
Blodproppar i venernaBlodpropper i venerne
Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation • En något ökad förekomst av blodproppar har observeratsYderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret
Detta gör att blodplättarna inte blir ” klibbiga ”, vilket minskar risken för att det bildas blodproppar och hjälper till att förhindra en ny hjärtinfarkt eller ett nytt slaganfallDette forhindrer dem i at blive ” klæbrige ” og mindsker således risikoen for, at der dannes blodpropper, og hjælper til med at forhindre et hjerte-eller et slagtilfælde
Läkemedel som ges för att lösa upp blodproppar eller tabletter som förhindrar bildning av blodproppar (kumarinderivat) kan öka risken för blödning om de ges samtidigtBlodpropnedbrydende medicin til eller tabletter til forebyggelse af blodpropper (coumariner) kan øge risikoen for blødning, hvis lægemidlerne anvendes på samme tid
Plavix används för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller dödPlavix tages for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi), i blodårer (arterier) som er blevet stive, ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til slagtilfælde, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser
Iscover används för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller dödIscover tages for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f. eks. slagtilfælde, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser
Efient minskar risken för att du ska få en ny hjärtattack eller slaganfall eller att dö till följd av en blodpropp i blodkärlenEfient nedsætter risikoen for, at du får yderligere/hjerteanfald, et slagtilfælde eller dør af en af disse hændelser, som skyldes forkalkede blodårer
Revasc används för att förhindra blodproppar efter höftleds-eller knäledsplastik, eftersom skadliga blodproppar kan bildas i benens blodkärlRevasc bruges til at forhindre dannelsen af blodpropper efter planlagte hofte-og knæudskiftnings operationer, da der kan dannes skadelige blodpropper i benenes blodårer
Revasc används för att förhindra blodproppar hos vuxna efter höftleds-och knäledsplastikRevasc anvendes til forebyggelse af blodpropper hos voksne patienter efter indoperation af et kunstigt hofte-eller knæled
Metalyse är ett trombolytiskt medel (även kallat fibrinolytiskt medel, då det löser blodproppar som består av ett ämne som kallas fibrinMetalyse er et trombolytisk middel (også kaldet fibrinolytisk middel, da det opløser blodpropper, som består af et stof, der kaldes fibrin
Behandlingen med Refludan bör inledas av en läkare med erfarenhet av behandling av koagulationsstörningar (blodproppPåbegyndelse af behandlingen med Refludan skal foretages af en læge med erfaring i behandling af koagulationssygdomme
Viser side 1. Fundet 268 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,696 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.