Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Det ser imponerende ud, så højt den nye rådgivende gruppes bue af opgaver er spændt.Es sieht eindrucksvoll aus, wie weit der Bogen der Aufgaben der neuen Beratergruppe gespannt ist.
Når jeg bringer dette frem her, er det, fordi arbejdsnedlæggelserne og strejken i minen i Asturien kan brede sig, for situationen bliver mere og mere spændt.Ich bringe diese Angelegenheit deshalb hier vor, weil die Stillegungen und der Streik im asturischen Bergbau sich ausweiten können, denn die Spannung nimmt zu.
Det kliniske billede kan derfor spænde fra en mild mave-tarm-infektion (med vandig, selvbegrænsende diarré) til meget alvorlige symptomer (høj feber, dysenteri, tarmperforation, nyresvigt).Das klinische Bild kann von einer leichten Darminfektion (wässriger, selbstbegrenzender Durchfall) bis hin zu sehr schweren Symptomen (hohes Fieber, starke krampfartige blutige Durchfälle, Darmperforation, Nierenversagen) reichen.
Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, hvis ikke alle passagersæder er synlige fra cockpittet, medmindre flyvemaskinen er udstyret med en anordning, som viser alle passagerer og kabinebesætningsmedlemmer, hvornår sikkerhedsbælterne skal være spændt, og hvornår rygning er forbudtDer Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn alle Fluggastsitze vom Cockpit aus eingesehen werden können, es sei denn, das Flugzeug verfügt über eine Einrichtung, mit der allen Fluggästen und Flugbegleitern angezeigt wird, wann die Anschnallgurte anzulegen sind und wann das Rauchen nicht gestattet ist
Vi er spændt på den juridiske vurdering og ser frem til større inddragelse af Parlamentet, således at der for fremtiden ikke vil herske tvivl på dette område.Wir erwarten das Rechtsgutachten mit Spannung und hoffen auf eine stärkere Einbeziehung des Parlaments, so dass dieses Thema in Zukunft nicht mehr auf der Tagesordnung steht.
Jeg er spændt på, hvad der sker i Asien, og på resultaterne, som vi vil diskutere videre her.Ich bin gespannt auf Asien und seine Ergebnisse, die wir hier weiter diskutieren werden.
Jeg vil gerne på egne vegne tilføje, at jeg er spændt på, hvornår man påbegynder debatten i Regionskomitéen, for det er et spørgsmål, som alle involverede med vold og magt forsøger at undgå.Gestatten Sie mir noch die zusätzliche persönliche Bemerkung, dass ich gerne erfahren würde, wann die Aussprache im Ausschuss der Regionen eröffnet wird, denn dieser Frage versuchen alle Beteiligten möglichst auszuweichen.
Jeg giver ordet til hr. Frattini og undskylder, at Parlamentet som altid er uroligt, fordi vi er spændt på at stemme.Ich gebe das Wort Herrn Frattini mit der Bitte zu entschuldigen, dass das Parlament wie immer unruhig ist, weil wir begierig sind, abzustimmen.
Her til morgen valgte jeg den sunde løsning og gik til Parlamentet, og jeg blev forfærdet over at se biler med unge forældre, der sad og røg cigaretter med børnene spændt fast på bagsædet.Heute Morgen habe ich bereits etwas für meine Gesundheit getan und bin zu Fuß zum Parlament gekommen. Dabei habe ich zu meiner Bestürzung in vielen Autos junge Eltern gesehen, die trotz ihrer Kinder auf dem Rücksitz rauchten.
Jeg afventer spændt disse forslag, fordi jeg tror, at det er en nødvendig tilføjelse til de forslag, som hidtil er stillet.Ich bin gespannt auf ihre Vorschläge, stellen sie doch eine - wie ich meine notwendige - Ergänzung zu den bisherigen Vorschlägen dar.
Den spændte situation i Kosovo bringer på ny frygten efter indgåelsen af Dayton-aftalen i hu, idet denne aftales mange uklare punkter og dens omfattende territoriale og forfatningsmæssige mangler har gjort dens overholdelse usikker og sået tvivl om dens bidrag til en faktisk og stabil fred i området.Die Verschärfung der Lage im Kosovo gibt erneut zu Besorgnis Anlaß, wie dies schon nach dem Abschluß des Abkommens von Dayton der Fall war, das mit der Unbestimmtheit vieler seiner Artikel und seinen erheblichen Lücken im Bereich territorialer und verfassungsmäßiger Regelungen seine Einhaltung unsicher und seinen Beitrag zu einem echten und dauerhaften Frieden in dem Gebiet zweifelhaft macht.
Det er blot et spændende eventyr mereEr ist nur ein weiteres spannendes Abenteuer
Hvis vi er enige i, at vi ønsker at bygge det europæiske hus, og at dets fundament er demokrati og borgerlige rettigheder, så må vi konstatere, at denne regeringskonference ikke har styrket det europæiske hus' fundamenter, men at dette fundament tværtimod bliver mere skrøbeligt, spændende fra rettighederne til Europol, den manglende fælles beslutningstagning, de manglende grundlæggende rettigheder til denne teknokratiske konstruktions manglende demokratiske struktur.Wenn wir uns einig sind, daß wir das Haus Europa bauen wollen und daß sein Fundament Demokratie und Bürgerrechte sind, dann müssen wir feststellen, daß diese Regierungskonferenz die Fundamente des Hauses Europa nicht gestärkt hat, sondern daß dieses Fundament brüchiger wird, angefangen bei den Rechten für Europol, der mangelnden Mitentscheidung, der fehlenden Grundrechte bis hin zu der fehlenden demokratischen Struktur dieser technokratischen Konstruktion.
Jeg er naturligvis spændt på meddelelsen om optagelsen af miljøet i EU-lovgivningen.Selbstredend bin ich gespannt auf die Mitteilung über die Einbeziehung von Umweltbelangen in die EU-Rechtsvorschriften.
Jeg tror, at vi går overordentlig spændende forhandlinger i møde. Vi europæere - det er sagt særdeles ofte i dag - har her helt sikkert en historisk rolle at spille.Ich glaube, wir gehen sehr, sehr spannenden Verhandlungen entgegen. Wir Europäer - das wurde heute sehr oft angesprochen - haben dabei ganz gewiß eine historische Rolle zu spielen.
Jeg er meget spændt på, om kommissæren er af den opfattelse, at vi som Kommission og Europæisk Fællesskab ubetinget er nødt til at fastsætte nye bestemmelser.Ich bin sehr gespannt, ob der Kommissar der Auffassung ist, daß wir als Europäische Kommission und Europäische Gemeinschaft unbedingt neue Rechtsvorschriften erlassen müssen.
For det første har der mellem 1999 og i dag været en dyb økonomisk krise, der har spændt ben for virksomheder, industri og forbrug, så mange virksomheder ikke har været i stand til at foretage tilpasningerne.Erstens liegt zwischen 1999 und heute eine große Wirtschaftskrise, die Unternehmen, die Industrie und den Konsum stark beeinträchtigt hat, und entsprechend waren viele Betriebe nicht in der Lage, die geforderten Anpassungen durchzuführen.
Kommissionen fandt, at det tal, som de britiske myndigheder bruger, ligger inden for det gennemsnitlige spænd af rimelige scenarier, der blev resultatet af den analyse, som uafhængige konsulenter har udført med henblik på nærværende vurderingDie Kommission stellte fest, dass der vom Vereinigten Königreich verwendete Wert innerhalb des durchschnittlichen Rahmens realistischer Szenarios liegt, die unabhängige Berater für diesen Fall ermittelt haben
Jeg er spændt på at høre, hvad Europa-Parlamentet indtrængende nu burde sige til det.Ich frage mich, was das Europäische Parlament jetzt noch dringend dazu sagen sollte.
Spændt og afsikretSichern und laden!
Det er spændende, der er mange gode ting, der kan ske, men på nogle punkter hersker der frygt.Das ist aufregend; viel Gutes kann sich daraus ergeben, aber es besteht auch Grund zur Sorge.
Det går godt i spænd med vores ambition om yderligere integration i Latinamerika.Dies ergänzt unsere Bemühungen um mehr Integration auf dem lateinamerikanischen Kontinent.
glæder sig i den forbindelse over den indgåede aftale om et fremtidigt møde mellem Georgiens premierminister Zurab Zhvania og Sydossetiens separatistleder Eduard Kokoiti; opfordrer Rådet til at følge udviklingen nøje og gøre enhver indsats for at lette dialogen og hindre den spændte situation i at eskalerebegrüßt diesbezüglich die erzielte Einigung über ein künftiges Treffen des Ministerpräsidenten von Georgien, Surab Schwania, mit dem Separatistenführer von Südossetien, Eduard Kokoiti; fordert den Rat auf, die Entwicklungen genau zu verfolgen und dabei alles zu tun, um den Dialog zu erleichtern und die angespannte Situation vor einer Eskalation zu bewahren
Der var engang én, der sagde: "Når jeg hører ordet "kultur", spænder jeg hanen på min pistol".Jemand hat mal gesagt: "Wenn ich das Wort 'Kultur' höre, entsichere ich meinen Revolver."
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 0,97 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.