udtale: IPA: /ɛɡəstɔk/ [ˈɛɡ̊əsd̥ʌɡ̊]

Oversættelser til engelsk:

 • ovary   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  female organ
   
  A female reproductive organ, often paired, that produces ova and in mammals secretes the hormones oestrogen and progesterone.
   
  female organ
   
  female organ

Andre betydninger:

 
ovary

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (7)

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æggestok", oversættelseshukommelse

add example
da Hun havde kræft i æggestokkene, der spredte sig til maven og leveren, og hun begik selvmord
en She had ovarian cancer, then it spread to her stomach and liver, and she took her own life
da Livensa anvendes til behandling af kvinder, der har fået fjernet deres uterus (livmoder) og begge ovarier (æggestokke), hvis de har manglende seksuallyst og seksuelle tanker, og dette volder dem problemer
en Livensa is used to treat women who have had their uterus (womb) and both ovaries removed, when they have a lack of sexual thoughts and sexual desire that is causing them distress
da Medicinen anvendes sammen med et andet hormon kaldet FSH (follikel stimulerende hormon), for at fremkalde udviklingen af follikler, som er den struktur i æggestokken, der modner æggene (oocytter
en The medicine is used together with another hormone called FSH (follicle stimulating hormone), to bring about the development of follicles, which are in the ovary, the structures maturing the eggs (ova
da De første symptomer på overstimulation af æggestokkene kan opleves som mavesmerter, utilpashed eller diarré
en The first symptoms of ovarian overstimulation may be noticed as pain in the abdomen, feeling sick or diarrhoea
da Når menstruationerne ophører, holder æggestokkene op med at producere det kvindelige kønshormon østrogen, som medvirker til at holde kvindens knogler sunde
en At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthy
da Ovarielt hyperstimulationssyndrom opstår, når æggestokkene overreagerer på behandlingen
en Ovarian hyperstimulation syndrome occurs when the ovaries over-respond to treatment
da FSH er nødvendigt for væksten og udviklingen af follikler i æggestokkene hos kvinder
en FSH is needed in women for the growth and development of follicles in the ovaries
da I mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
en In more severe cases symptoms may include enlargement of the ovaries, accumulation of fluid in the abdomen and/or chest, weight gain and the occurrence of blood clots in the circulation
da At overstimulering af en ung kvindes æggestokke kan medføre øget risiko for kræft i æggestokkene, er ikke en skrøne formidlet af det offentlige sundhedssystem.
en The hyper-stimulation of a young woman’s ovaries, involving an increased risk of ovarian cancer, is not a trivial public health issue.
da donorkøerne og donorerne af de æggestokke, oocyter og andre væv, der er anvendt til produktion af embryoner, har med negativt resultat gennemgået en serumneutralisationsprøve for akabane ved en blodprøve udtaget inden ‧ døgn efter indsamlingen
en the donor females and donors of ovaries, oocytes and other tissues used in the production of embryos were subjected to a serum neutralisation test for Akabane disease carried out with negative results on a blood sample taken not less than ‧ days following collection
da • hvis De har knuder i æggestokkene, brysterne, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamuskirtlen • hvis De er overfølsom (allergisk) over for follitropin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer • hvis De har kraftige eller uregelmæssige blødninger, hvor årsagen ikke er kendt • hvis De har en lidelse, hvor æggestokkene slet ikke fungerer • hvis De har cyster på æggestokkene eller forstørrede æggestokke, som ikke skyldes sygdommen polycystisk ovariesyndrom (PCOS) • hvis De har misdannelser i kønsorganerne, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet • hvis De har muskelknude (bindevævssvulst) i livmoderen, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet
en if you have a tumour of the ovary, breast, uterus, testis, pituitary gland or hypothalamus if you are allergic (hypersensitive) to follitropin beta or any of the other ingredients of Fertavid if you have heavy or irregular vaginal bleeding where the cause is not known if you suffer from primary ovarian failure if you have ovarian cysts or enlarged ovaries not caused by polycystic ovarian disease (PCOD) if you have malformations of the sexual organs which make a normal pregnancy impossible if you have fibroids in the uterus which make a normal pregnancy impossible if you suffer from primary testicular failure
da En for høj dosis kan forårsage overstimulation af æggestokkene
en Too high a dose may cause overstimulation of the ovaries
da Det bør desuden ikke anvendes ved forstørrelse af æggestokkene, ved cyster i æggestokkene af anden årsag end polycystisk ovariesyndrom (æggestokke med mange æganlæg) eller ved blødning fra skeden
en It should also not be used when there is ovarian enlargement or cyst not due to polycystic ovarian disease, or vaginal bleeding
da De hyppigste bivirkninger (som ses hos mellem ‧ og ‧ ud af hver ‧ patienter) er reaktioner og smerte på indsprøjtningsstedet, hovedpine, træthed, opkast, kvalme, mavesmerter samt overstimulering af æggestokkene (med f. eks. kvalme, vægtøgning og diarré
en The most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are a reaction or pain at the injection site, headache, tiredness, vomiting, nausea (feeling sick), abdominal (tummy) pain, and ovarian hyperstimulation syndrome (e. g. feeling sick, weight gain, diarrhoea
da Der udføres regelmæssige ultralydsscanninger af æggestokkene, og der tages regelmæssigt blod-og urinprøver
en Usually ultrasound scans of the ovaries are regularly made, and blood or urine samples are regularly taken
da Det anvendes sammen med et hormon af en anden type (follikelstimulerende hormon, FSH) til at stimulere ægmodningen i æggestokkene hos kvinder, der lider af svær mangel på luteiniserende hormon (LH) og FSH
en It is used with another type of hormone (follicle stimulating hormone, FSH) to stimulate the development of eggs in the ovaries of women with severe deficiency for luteinising hormone (LH) and FSH
da I overgangsalderen holder kvindens æggestokke op med at producere det kvindelige kønshormon østrogen, som er med til at holde knoglerne sunde og raske
en At the menopause, a woman s ovaries stop producing the female hormone oestrogen, which helps keep bones healthy
da Hvis æggestokkene ikke reagerer, forhøjes den daglige dosis gradvist, indtil follikelvæksten og/eller plasma østradiolkoncentrationen viser en tilstrækkelig reaktion
en If there is no ovarian response, the daily dose will then be gradually increased until follicle growth and/or plasma estradiol levels indicate an adequate response
da Puregon indgives for at stimulere æggestokkene til at producere mere end ét æg ad gangen Puregon kan også anvendes til at stimulere sædproduktionen hos mænd med hypogonadotrop hypogonadisme (en sjælden hormondefektsygdom
en Puregon is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at the time Puregon can also be used to stimulate sperm production in men who have hypogonadotrophic hypogonadism (a rare hormone deficiency disease
da Det bør desuden ikke anvendes til kvinder med forstørrede æggestokke, cyster i æggestokkene af anden årsag end polycystisk ovariesyndrom, eller med vaginal blødning
en In women, it must not be used when there is ovarian enlargement or cyst not due to polycystic ovarian disease, or vaginal bleeding
da GONAL-f gives for at stimulere æggestokkene til at producere flere end ét æg ad gangen. • Kvinder med svær mangel på luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH
en GONAL-f is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at the time. Women with severe hormone deficiency for luteinising hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH
Viser side 1. Fundet 151 sætninger matchende sætning æggestok.Fundet i 0,55 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.