udtale: IPA: /ɛɡəstɔk/ [ˈɛɡ̊əsd̥ʌɡ̊]

Oversættelser til engelsk:

 • ovary   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  female organ
   
  A female reproductive organ, often paired, that produces ova and in mammals secretes the hormones oestrogen and progesterone.
   
  female organ

Andre betydninger:

 
ovary

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (7)

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æggestok", oversættelseshukommelse

add example
da De første symptomer på overstimulation af æggestokkene kan opleves som mavesmerter, utilpashed eller diarré
en The first symptoms of ovarian overstimulation may be noticed as pain in the abdomen, feeling sick or diarrhoea
da Kvinder, som gennemgår stimulation af æggestokkene med henblik på at opnå udvikling af flere folliker forud for in vitro fertilisation eller anden assisteret reproduktionsteknologi
en Women undergoing ovarian stimulation for multiple follicular development prior to in vitro fertilisation or other assisted reproductive technologies
da • hvis De har knuder i æggestokkene, brysterne, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamuskirtlen • hvis De er overfølsom (allergisk) over for follitropin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer • hvis De har kraftige eller uregelmæssige blødninger, hvor årsagen ikke er kendt • hvis De har en lidelse, hvor æggestokkene slet ikke fungerer • hvis De har cyster på æggestokkene eller forstørrede æggestokke, som ikke skyldes sygdommen polycystisk ovariesyndrom (PCOS) • hvis De har misdannelser i kønsorganerne, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet • hvis De har muskelknude (bindevævssvulst) i livmoderen, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet
en if you have a tumour of the ovary, breast, uterus, testis, pituitary gland or hypothalamus if you are allergic (hypersensitive) to follitropin beta or any of the other ingredients of Fertavid if you have heavy or irregular vaginal bleeding where the cause is not known if you suffer from primary ovarian failure if you have ovarian cysts or enlarged ovaries not caused by polycystic ovarian disease (PCOD) if you have malformations of the sexual organs which make a normal pregnancy impossible if you have fibroids in the uterus which make a normal pregnancy impossible if you suffer from primary testicular failure
da I mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
en In more severe cases symptoms may include enlargement of the ovaries, accumulation of fluid in the abdomen and/or chest, weight gain and the occurrence of blood clots in the circulation
da En for høj dosis kan forårsage overstimulation af æggestokkene
en Too high a dose may cause overstimulation of the ovaries
da Når menstruationerne ophører, holder æggestokkene op med at producere det kvindelige kønshormon østrogen, som medvirker til at holde kvindens knogler sunde
en At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthy
da Efter at æggestokkene er fjernet, falder testosteronniveauet til det halve i sammenligning med niveauet før indgrebet
en After removal of the ovaries, testosterone drops to half of the levels compared to before the operation
da Hos kvinder, som har fået begge æggestokke fjernet, falder serumniveauet af testosteron med cirka ‧ % få dage efter indgre bet
en In women, who have undergone bilateral oophorectomy, serum levels of testosterone decline by approximately ‧ % within days after surgery
da Effekt kontra placebo var signifikant i en række undergrupper, som omfattede patienter opdelt i henhold til følgende baseline-karakteristika: alder (alle undergrupper op til ‧ år); legemsvægt (op til ‧ kg) og fjernelse af æggestokke (op til for ‧ år siden
en Efficacy versus placebo was significant across a range of subgroups which included patients separated by the following baseline characteristics: age (all subgroups up to age ‧ years); body weight (up to ‧ kg) and oophorectomy (up to ‧ years ago
da De hyppigste bivirkninger (som ses hos ‧ til ‧ ud af hver ‧ patienter) er reaktioner på injektionsstedet, hovedpine, søvntrang, kvalme, smerter i mave og underliv, overstimulering af æggestokkene (med f. eks. kvalme, vægtforøgelse og diarré), cyster i æggestokkene og smerter i brysterne
en The most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are reactions at the injection site, headache, somnolence (sleepiness), nausea (feeling sick), abdominal (tummy) pain, pelvic (lower abdominal) pain, ovarian hyperstimulation syndrome (e. g. feeling sick, weight gain, diarrhoea), ovarian cyst, and breast pain
da Puregon indgives for at stimulere æggestokkene til at producere mere end ét æg ad gangen Puregon kan også anvendes til at stimulere sædproduktionen hos mænd med hypogonadotrop hypogonadisme (en sjælden hormondefektsygdom
en Puregon is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at the time Puregon can also be used to stimulate sperm production in men who have hypogonadotrophic hypogonadism (a rare hormone deficiency disease
da donorkøerne og donorerne af de æggestokke, oocyter og andre væv, der er anvendt til produktion af embryoner, har med negativt resultat gennemgået en serumneutralisationsprøve for akabane ved en blodprøve udtaget inden ‧ døgn efter indsamlingen
en the donor females and donors of ovaries, oocytes and other tissues used in the production of embryos were subjected to a serum neutralisation test for Akabane disease carried out with negative results on a blood sample taken not less than ‧ days following collection
da Incurin anvendes til behandling af hormonafhængig urininkontinens som følge af sphincter mekanisme inkompetence (SMI) hos ovariehysterektomerede tæver (dvs. hos hunde, som kirurgisk har fået fjernet æggestokkene og livmoderen
en Incurin is used for the treatment of hormone-dependent urinary incontinence resulting from sphincter mechanism incompetence (SMI) in ovariohysterectomised bitches (i. e. in dogs having had the ovaries and uterus removed surgically
da GONAL-f gives for at stimulere æggestokkene til at producere flere end ét æg ad gangen. • Kvinder med svær mangel på luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH
en GONAL-f is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at the time. Women with severe hormone deficiency for luteinising hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH
da • hvis De har knuder i æggestokkene, brysterne, livmoderen, testiklerne, hypofysen eller hypothalamuskirtlen • hvis De er overfølsom (allergisk) over for follitropin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer • hvis De har kraftige eller uregelmæssige blødninger hvor årsagen ikke er kendt • hvis De har en lidelse, hvor æggestokkene slet ikke fungerer • hvis De har cyster på æggestokkene eller forstørrede æggestokke, som ikke skyldes sygdommen polycystisk ovariesyndrom • hvis De har misdannelser i kønsorganerne, som gør det umuligt at gennemføre en normal graviditet
en if you have a tumour of the ovary, breast, uterus, testis, pituitary gland or hypothalamus if you are allergic (hypersensitive) to follitropin beta or any of the other ingredients of Puregon if you have heavy or irregular vaginal bleeding where the cause is not known if you suffer from primary ovarian failure if you have ovarian cysts or enlarged ovaries not caused by polycystic ovarian disease (PCOD) if you have malformations of the sexual organs which make a normal pregnancy impossible if you have fibroids in the uterus which make a normal pregnancy impossible if you suffer from primary testicular failure
da Det anvendes til behandling af: • fremskredet AIDS-relateret Kaposis sarkom (en hudkræfttype, der ofte optræder hos AIDS-patienter), når behandling med antracykliner (en anden type midler mod kræft) er forsøgt uden resultat. • brystkræft, der er metastatisk (dvs. har bredt sig til andre dele af kroppen), når andre midler ikke har virket eller ikke kan anvendes. • fremskreden kræft i æggestokkene, i kombination med cisplatin (et andet middel mod kræft), • metastatisk kræft i æggestokkene, når andre midler (f. eks. kombinationsbehandling med platin) ikke har virket, • ikke-småcellet lungekræft, i kombination med cisplatin, når operation og/eller strålebehandling ikke kan anvendes
en It is used for the treatment of: advanced AIDS-related Kaposi s sarcoma (a skin cancer often found in AIDS patients), when treatment with anthracyclines (another type of anticancer medicines) has been tried but failed, metastatic breast cancer (breast cancer that has spread to other parts of the body), when other treatments have been tried but failed, or cannot be used, advanced cancer of the ovary, in combination with cisplatin (another anticancer drug), metastatic cancer of the ovary, when other treatments (such as platinum-containing combination therapy) have been tried but failed, non-small cell lung cancer, in combination with cisplatin, when patients cannot have surgery and/or radiation therapy
da Effekt kontra placebo var signifikant i en række undergrupper, som omfattede patienter opdelt i henhold til følgende baseline-karakteristika: alder (alle undergrupper op til ‧ år); legemsvægt (op til ‧ kg) og fjer nelse af æggestokke (op til for ‧ år siden
en Efficacy versus placebo was significant across a range of subgroups which included patients separated by the following baseline characteristics: age (all subgroups up to age ‧ years); body weight (up to ‧ kg) and oophorectomy (up to ‧ years ago
da LH bruges til frigivelse af modnede ægceller fra folliklerne og æggestokkene (ægløsning
en LH is needed to release the mature egg cells from the follicles and ovaries (i. e. ovulation
Viser side 1. Fundet 151 sætninger matchende sætning æggestok.Fundet i 0,237 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.