Oversættelser til engelsk:

 • best regards   
  (Noun  )
   
  a polite closing of a letter
   
  polite closing of a letter
 • yours sincerely   
  (advb   )
   
  a polite formula to end letters

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
Da vi står over for en global krise, må vi europæere ikke spørge os selv, hvor mange råd vi giver vores russiske venner, som er her i dag - og jeg hilser dem - men vi skal spørge os selv, hvad vores ansvar og rolle er, og til det formål har vi to aktiver: det ene er, at vi på 50 år har været i stand til at skabe et civiliseret område med et fællesmarked; det andet er euroen, som er et vigtigt aktiv, også før dens indførelse.Given that we are confronted by a global crisis, we Europeans should not be asking ourselves what advice we need to give our Russian friends - whom I welcome here - but rather what our responsibility is and what role we have to play. We can make a significant contribution in two ways: we have the experience of building a civilised common market area over the last 50 years, and we also have the euro, a significant asset even before it is born.
Med venlig hilsenYours faithfully
Med venlig hilsen, Alex RoverSincerely, Alex Rover
Dette er " overskriften " i KDM' s log ind-vindue. Du kan lave en venlig hilsen der eller information om dit operativsystem. KDM vil erstatte følgende tegnpar med det respektive indhold: % d-> nuværende skærm % h-> værtsnavn, muligvis med domænenavn % n-> knudenavn, sandsynligvis værtsnavnet uden domænenavn % s-> operativsystemet % r-> operativsystemets version % m-> maskintypen (hardware) %%-> et enkelt %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
Vi hilser Sverige velkommen som et økologisk venligt formandskab, men Sverige vil være helt i uoverensstemmelse med sig selv, hvis det sender MOX-brændstof til Sellafield.We welcome Sweden as an environmentally friendly presidency, but Sweden would be acting completely out of character if it were to send MOX fuel to Sellafield.
Jeg er væk fra kontoret indtil % ‧. Kontakt venligst fr. < vikar > e-mail: telefon: +‧ fax.: +‧ Med venlig hilsenI am out of office till %‧. In urgent cases, please contact Mrs. email: phone: +‧ ‧ fax.: +‧ ‧ Yours sincerely
Med venlig hilsenWe have the honour to be, Sir, yours faithfully
Med venlig hilsen fra Olympen!Best wishes from Olympia!
Jeg kommer med venlig hilsen fra direktørenI come with compliments from the manager
Med venlig hilsenYours sincerely
Med venlig hilsenPlease accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsenPlease accept, Gentlemen, the assurance of my highest consideration
Med venlig hilsen, Nim, Jack' s forskningsassistentSincerely, Nim, Jack' s research associate
" Med venlig hilsen, Warren Schmidt. "Yours Very Truly, Warren Schmidt
Viser side 1. Fundet 1055053 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 163,363 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.