Oversættelser til engelsk:

 • best regards   
  (Noun  )
   
  a polite closing of a letter
   
  polite closing of a letter
   
  polite closing of a letter
 • yours sincerely   
  (Adjectival  ) (advb   )
   
  a polite formula to end letters
   
  a polite formula to end letters

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
da Med venlig hilsen
en Yours sincerely
da Med venlig hilsen, Alex Rover
en Sincerely, Alex Rover
da Med venlig hilsen
en Yours faithfully
da Med venlig hilsen
en I have the honour to remain, Sir, yours faithfully
da Med venlig hilsen
en Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration
da Med venlig hilsen
en Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration
da Med venlig hilsen
en Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration
da Hr. formand, den venlige hilsen til de damer og herrer i tilhørerlogen er for mig anledning til at give udtryk for min utilfredshed med, fru Green, at der her i Parlamentet gøres opmærksom på denne situation i denne form.
en Mr President, let me respond to Mrs Green's friendly words of welcome to the ladies and gentlemen in the gallery by expressing my disapproval of the way she has chosen to draw the attention of Parliament to this situation.
da Med venlig hilsen, Nim, Jack' s forskningsassistent
en Sincerely, Nim, Jack' s research associate
da Da vi står over for en global krise, må vi europæere ikke spørge os selv, hvor mange råd vi giver vores russiske venner, som er her i dag - og jeg hilser dem - men vi skal spørge os selv, hvad vores ansvar og rolle er, og til det formål har vi to aktiver: det ene er, at vi på 50 år har været i stand til at skabe et civiliseret område med et fællesmarked; det andet er euroen, som er et vigtigt aktiv, også før dens indførelse.
en Given that we are confronted by a global crisis, we Europeans should not be asking ourselves what advice we need to give our Russian friends - whom I welcome here - but rather what our responsibility is and what role we have to play. We can make a significant contribution in two ways: we have the experience of building a civilised common market area over the last 50 years, and we also have the euro, a significant asset even before it is born.
da Med venlig hilsen, Victoria
en Waterloo might not...- Yours affectionately, Victoria
da hilser Kommissionens meddelelse om en Small Business Act (SBA) for Europa velkommen og støtter den heri opstillede politiske dagsordens målsætning om at sikre et gennembrud for EU's politik til støtte for SMV'er ved at skabe rammer for fremme af iværksættervirksomhed og SMV-venlig lovgivning samtidig med at give SMV'er overalt i EU mulighed for vækst i kraft af anvendelsen af princippet tænk småt først
en welcomes the Commission’s communication on a Small Business Act (SBA) for Europe and endorses the policy agenda being pursued which strives to provide a breakthrough for EU SME policy by delivering a framework to facilitate the promotion of entrepreneurship and SME-friendly legislation while enabling the growth of small and medium sized enterprises across Europe through the application of the Think Small First principle
da Med venlig hilsen
en We have the honour to be, Sir, yours faithfully
da Med venlig hilsen fra Chicagos Ungdomsmyndigheder
en Compliments from the Greater Chicago Youth Authority
da Med venlig hilsen
en Yours very sincerely
da Med venlig hilsen
en I have the honour to be, Sir, yours faithfully
Viser side 1. Fundet 1055053 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 73,916 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.