Oversættelser til engelsk:

 • best regards   
  (Noun  )
   
  a polite closing of a letter
   
  polite closing of a letter
 • yours sincerely   
  (advb   )
   
  a polite formula to end letters

Andre betydninger:

 
(literally) With friendly greetings.
 
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended by his or her name.

Eksempel sætninger med "med venlig hilsen", oversættelseshukommelse

add example
da Da vi står over for en global krise, må vi europæere ikke spørge os selv, hvor mange råd vi giver vores russiske venner, som er her i dag - og jeg hilser dem - men vi skal spørge os selv, hvad vores ansvar og rolle er, og til det formål har vi to aktiver: det ene er, at vi på 50 år har været i stand til at skabe et civiliseret område med et fællesmarked; det andet er euroen, som er et vigtigt aktiv, også før dens indførelse.
en Given that we are confronted by a global crisis, we Europeans should not be asking ourselves what advice we need to give our Russian friends - whom I welcome here - but rather what our responsibility is and what role we have to play. We can make a significant contribution in two ways: we have the experience of building a civilised common market area over the last 50 years, and we also have the euro, a significant asset even before it is born.
da Med venlig hilsen
en Yours faithfully
da Med venlig hilsen fra Chicagos Ungdomsmyndigheder
en Compliments from the Greater Chicago Youth Authority
da Med venlig hilsen
en I have the honour to be, Sir, yours faithfully
da Med venlig hilsen
en Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration
da Med venlig hilsen, Nim, Jack' s forskningsassistent
en Sincerely, Nim, Jack' s research associate
da Dette er " overskriften " i KDM' s log ind-vindue. Du kan lave en venlig hilsen der eller information om dit operativsystem. KDM vil erstatte følgende tegnpar med det respektive indhold: % d-> nuværende skærm % h-> værtsnavn, muligvis med domænenavn % n-> knudenavn, sandsynligvis værtsnavnet uden domænenavn % s-> operativsystemet % r-> operativsystemets version % m-> maskintypen (hardware) %%-> et enkelt %
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
da Med venlig hilsen
en Yours very sincerely
da Med venlig hilsen, Alex Rover
en Sincerely, Alex Rover
da Med venlig hilsen
en Please accept, Gentlemen, the assurance of my highest consideration
da Med venlig hilsen
en Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration
da Med venlig hilsen
en Yours sincerely
da Med venlig hilsen
en We have the honour to be, Sir, yours faithfully
da Med venlig hilsen fra major Reisman, sir
en Major Reisman' s compliments, sir
da Med venlig hilsen, Alex Rover. "
en Sincerely, Alex Rover. "
da " Med venlig hilsen...Gary Hallet, opdager. "
en Sincerely, Gary Hallet...... Special lnvestigator. "
da Med venlig hilsen
en Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration
da Med venlig hilsen
en Complimentary close
Viser side 1. Fundet 1055052 sætninger matchende sætning med venlig hilsen.Fundet i 78,906 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.