udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  ''Rangifer tarandus''
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • deer       
  (noun, adjv   )

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

Rensdyret Rudolf
; Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
da Det er godt vi bor øverst oppe, så Julemanden kan parkere sine rensdyr
en It' s great we' re on the top floor so Santa can park his reindeers, and that
da Finder jeg ikke et rensdyr... så laver jeg et helt nyt
en lf I can' t find a reindeer...... l' il make one instead
da Bring os et rensdyr
en Bring us a reindeer
da Lapin Poron kylmäsavuliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtning
en Lapin Poron kylmäsavuliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
da Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsum
en This substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
da Disse uafhængige rensdyravlerkooperativer er geografisk strengt afgrænsede og er forskellige, hvad udstrækning og antal af rensdyr angår
en These independent reindeer husbandry units have strictly defined boundaries and they vary in terms of their size and number of reindeer
da Ivermectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for kvæg, svin, får og dyr af hestefamilien hvad angår lever og fedt og for hjorte, herunder også rensdyr, hvad angår lever, fedt, muskler og nyrer
en Ivermectin has been included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for bovine, porcine, ovine and Equidae for liver and fat and for deer including reindeer for liver, fat, muscle and kidney
da Om sommeren, inden slagtning, græsser rensdyrene i vådenge, flodenge, fjelde og skovrydninger
en In the summer, before they arrive for slaughter, reindeer graze on marshes, riverside meadows, fells and forest clearings
da Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Kan De bekræfte, om rensdyret var på jorden eller i luften på det pågældende tidspunkt?
en Mr President, on a point of order, I wish to ask whether you can confirm whether the reindeer were on the ground or in the air at the time.
da Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lav
en They feed principally on grasses, fungi and lichens
da Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, er ulvebestanden ikke vokset i de seneste år i de områder, hvor der avles rensdyr
en According to the information the Commission has received, there have been no reproductions of wolves in the reindeer herding area in recent years
da Om vinteren æder rensdyret også mosser og mange skud og afgnaver grenene på træer og buske
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
da Rensdyrene går frit i naturen i vidtrækkende øde områder
en Reindeer graze freely in a vast wilderness
da I det område, der svarer til det nuværende finske rensdyravlsområde, har man holdt rensdyr siden det ‧. århundrede
en In the area corresponding to the current Finnish reindeer husbandry area, reindeer have been kept since the ‧th century
da Rensdyr er en del af deres ejendom, og rovdyrene forårsager særlig og alvorlig skade
en The reindeer are their property, and predators are inflicting serious specific damage
da Slagteriets leder og veterinærinspektøren overvåger slagtning af rensdyr i slagteriet
en The director of the slaughterhouse and the veterinary inspector monitor reindeer slaughter in slaughterhouses
da Rensdyravlernes arbejde tager udgangspunkt i en viden om rensdyr og rensdyrkød, der er indsamlet i flere hundrede år
en The work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
da Uden for de områder, hvor der avles rensdyr, tillades drab på ulve kun i overensstemmelse med fravigelsen i artikel ‧, dvs. det er alene muligt i tilfælde, hvor der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde
en Outside the reindeer herding area killing of wolves is allowed only in accordance with Article ‧ derogation, i.e. it is possible only in cases where there is no satisfactory alternative and provided that the derogation is not detrimental to the maintenance of populations of the species concerned at a favourable conservation status in their natural range
da Dette gælder dermed for ulvebestande i de områder, hvor der avles rensdyr
en This therefore applies to wolf populations in the reindeer herding area
da Hvem ved?Måske var rensdyrene trætte og ville køre med tog!
en Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
da Rensdyr og produkter forarbejdet på basis af rensdyr, for så vidt at de ikke hører under kapitel ‧-‧ i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem eller er fastsat i protokol ‧ til EØS-aftalen, falder uden for aftalens generelle anvendelsesområde
en Reindeers and products processed from reindeers, in so far as they do not fall under Chapters ‧ to ‧ of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) or are specified in Protocol ‧ to the EEA Agreement, fall outside the general scope of the application of the Agreement
da Regionen med de markante årstider, rensdyrenes ernæring og den traditionelle ekspertise med hensyn til udvælgelse og forarbejdning af det rå rensdyrkød gør Lapin Poron kylmäsavuliha til noget særligt: kødet er mørt og kraftigt i smagen med den helt specielle rensdyrsmag
en The area's characteristics, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and processing the raw material for reindeer meat make Lapin Poron kylmäsavuliha what it is: a reindeer product that is tender, full-flavoured and has its own special reindeer taste
Viser side 1. Fundet 63 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,313 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.