udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

rensdyrene
rensdyrenes
rensdyret
Rensdyret Rudolf; Rudolph the Red-Nosed Reindeer
rensdyrets
rensdyrs

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
Ivermectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for kvæg, svin, får og dyr af hestefamilien hvad angår lever og fedt og for hjorte, herunder også rensdyr, hvad angår lever, fedt, muskler og nyrerIvermectin has been included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for bovine, porcine, ovine and Equidae for liver and fat and for deer including reindeer for liver, fat, muscle and kidney
Rensdyravlernes arbejde tager udgangspunkt i en viden om rensdyr og rensdyrkød, der er indsamlet i flere hundrede årThe work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
Forarbejdningsvirksomhederne, der oftest ejes af familier, der også ejer rensdyr, anvender stadig i dag de traditionelle metoder til fremstilling af rensdyrkødTraditional methods for preparing reindeer meat are still employed today in reindeer meat processing establishments, most of which belong to families owning reindeer
Rensdyret er et langbenet, firtået medlem af hjortefamilien (Cervidae) og er planteædende drøvtyggerIt is a long-legged, four-toed member of the deer family (Cervidae), a herbivore and ruminant
Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lavThey feed principally on grasses, fungi and lichens
Lapin Poron kylmäsavuliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningLapin Poron kylmäsavuliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Den påståede støttemodtager i nærværende sag er en virksomhed, der er involveret i slagtning af rensdyrThe alleged aid recipient in the present case is a company involved in the slaughtering of reindeers
Den første skriftlige omtale af rensdyr som føde og lovprisning af rensdyrkødet stammer fra beskrivelserne af Finland i De nordiske folks Historie af Olaus MagnusThe first literary reference to the reindeer as food and the excellence of reindeer meat as food dates from ‧, from the descriptions of Finland in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus
De finske myndigheders oplysninger til Kommissionen om rensdyrs dødelighed tyder på, at trafikdrab af rensdyr (‧ dyr i ‧) har langt større indflydelse end store kødædende dyrs jagt (‧-‧ dræbt af ulve iInformation provided by the Finnish authorities to the Commission on reindeer mortality indicate that road kills (‧ animals in ‧) are far more significant than predation by large carnivores (‧-‧ killed by wolves in
Rensdyr, nordamerikansk rensdyrReindeers, caribous
Om vinteren æder rensdyret også mosser og mange skud og afgnaver grenene på træer og buskeIn the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
Det tilladte slagteniveau ligger for tiden på højst ‧-‧ rensdyr om åretThe slaughter rate at current authorised maximum levels is about ‧-‧ reindeer a year
Det er godt vi bor øverst oppe, så Julemanden kan parkere sine rensdyrIt' s great we' re on the top floor so Santa can park his reindeers, and that
Rensdyrkød, der er omfattet af betegnelsen, skal stamme fra rensdyr, der er født og opdrættet i det finske rensdyravlsområde, og som har været græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningThe reindeer meat covered by the designation must be produced from reindeer born and reared in the Finnish reindeer husbandry area and which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Far, hvor vil du ha ' rensdyrene?Dad, where do you want these reindeer?
Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, er ulvebestanden ikke vokset i de seneste år i de områder, hvor der avles rensdyrAccording to the information the Commission has received, there have been no reproductions of wolves in the reindeer herding area in recent years
Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Kan De bekræfte, om rensdyret var på jorden eller i luften på det pågældende tidspunkt?Mr President, on a point of order, I wish to ask whether you can confirm whether the reindeer were on the ground or in the air at the time.
Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningThe reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Julemanden har rensdyr, der kan flyveI' m sorry, man.What you should do...... is make something happen for yourself
Slagteriets leder og veterinærinspektøren overvåger slagtning af rensdyr i slagterietThe director of the slaughterhouse and the veterinary inspector monitor reindeer slaughter in slaughterhouses
Råmaterialet, der anvendes til Lapin Poron kylmäsavuliha, er ryg (hel og udskåret) og filet af typen PE (P står for rensdyr på finsk og E for ekstra) eller kam af typen P‧ (P for rensdyr, og tallet er klassificeringenThe raw material used for Lapin Poron kylmäsavuliha is type PE (P stands for reindeer in Finnish and E for extra) for whole rounds, cuts of round or fillets or type P‧ (the letter stands for reindeer in Finnish and the number for the classification) for chucks
Rensdyrene går frit i naturen i vidtrækkende øde områderReindeer graze freely in a vast wilderness
At drive rensdyrene sammen er den mest tidkrævende del af rensdyravlernes virkeGathering the reindeer together is the most time-consuming task in reindeer husbandry
Viser side 1. Fundet 63 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,244 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.