udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

Rensdyret Rudolf
; Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
da Julemanden har rensdyr, der kan flyve
en I' m sorry, man.What you should do...... is make something happen for yourself
da Lapin Poron kuivaliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtning
en Lapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
da Råmaterialet, der anvendes til Lapin Poron kylmäsavuliha, er ryg (hel og udskåret) og filet af typen PE (P står for rensdyr på finsk og E for ekstra) eller kam af typen P‧ (P for rensdyr, og tallet er klassificeringen
en The raw material used for Lapin Poron kylmäsavuliha is type PE (P stands for reindeer in Finnish and E for extra) for whole rounds, cuts of round or fillets or type P‧ (the letter stands for reindeer in Finnish and the number for the classification) for chucks
da Julemanden har rensdyr, der kan flyve
en Hey, y' know what you should do?
da Rensdyret er den eneste store planteæder, som kan udnytte energien i lav under forhold, hvor sneen afbryder væksten i en stor del af året
en The reindeer is the only large herbivore able to process energy from lichens in conditions where snow interrupts growth for the greater part of the year
da Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lav
en They feed principally on grasses, fungi and lichens
da Klageren har ikke oplyst, om Boalvvir BA er involveret i andre aktiviteter end slagtning af rensdyr
en The complainant has not submitted information indicating that Boalvvir BA is involved in other activities than reindeer slaughtering
da Hvordan har rensdyret det?
en How is the reindeer?
da Rensdyrkødet skal stamme fra rensdyr, der er født og opdrættet i det ovenfor beskrevne område (afsnit ‧.‧), og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og for nogle dyrs vedkommende i den tidlige vinter inden slagtning
en the reindeer meat covered by the designation must originate from reindeer born and reared in the area defined in Section ‧.‧ which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and, for some of them, early winter before slaughter
da Jeg bruger udtrykket "rensdyr-syndromet", som mange kolleger vil have hørt mig bruge før.
en I use the term 'the reindeer syndrome', which many colleagues will have heard me say before.
da Om vinteren æder rensdyret også mosser og mange skud og afgnaver grenene på træer og buske
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
da Rensdyr og produkter forarbejdet på basis af rensdyr, for så vidt at de ikke hører under kapitel ‧-‧ i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem eller er fastsat i protokol ‧ til EØS-aftalen, falder uden for aftalens generelle anvendelsesområde
en Reindeers and products processed from reindeers, in so far as they do not fall under Chapters ‧ to ‧ of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) or are specified in Protocol ‧ to the EEA Agreement, fall outside the general scope of the application of the Agreement
da Hvem ved?Måske var rensdyrene trætte og ville køre med tog!
en Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
da Rusland har anmodet Kommissionen om at optage Yamalo-Nenets autonome okrug på listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere fersk kød af opdrættede rensdyr til Fællesskabet
en Russia has asked the Commission to include the Yamalo-Nenets autonomous area in the list of third countries or parts thereof from which the fresh meat of farmed reindeer may be imported into the Community
da I produktionsåret ‧-‧ optaltes ‧ rensdyr (til avl) ved vinterens afslutning i Finland
en In the reindeer husbandry year of ‧-‧, ‧ reindeer were left to live beyond the winter (breeding reindeer) in Finland
da Forarbejdningsvirksomhederne, der oftest ejes af familier, der også ejer rensdyr, anvender stadig i dag de traditionelle metoder til fremstilling af rensdyrkød
en Traditional methods for preparing reindeer meat are still employed today in reindeer meat processing establishments, most of which belong to families owning reindeer
da Far, hvor vil du ha ' rensdyrene?
en Dad, where do you want these reindeer?
da Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtning
en The reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
da At drive rensdyrene sammen er den mest tidkrævende del af rensdyravlernes virke
en Gathering the reindeer together is the most time-consuming task in reindeer husbandry
da Rensdyr er en del af deres ejendom, og rovdyrene forårsager særlig og alvorlig skade
en The reindeer are their property, and predators are inflicting serious specific damage
da Ulvebestande i finske områder, hvor der avles rensdyr, er undtaget fra bilag IV, litra a), men er opført i bilag V til samme direktiv
en Wolf populations in the reindeer herding area in Finland are exempted from Annex IV(a), but are listed in Annex V to the same Directive
da Rensdyrkød, der er omfattet af betegnelsen, skal stamme fra rensdyr, der er født og opdrættet i det finske rensdyravlsområde, og som har været græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtning
en The reindeer meat covered by the designation must be produced from reindeer born and reared in the Finnish reindeer husbandry area and which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
da Det gennemsnitlige vandindhold i kødet fra voksne rensdyr ligger på ‧ %, mens det i kalvekød ligger på mellem ‧ % og ‧ %
en Average water content in the meat of an adult reindeer is ‧ %, while it ranges between ‧ % and ‧ % in the case of calves
da Regionen med de markante årstider, rensdyrenes ernæring og den traditionelle ekspertise med hensyn til udvælgelse og forarbejdning af det rå rensdyrkød gør Lapin Poron kylmäsavuliha til noget særligt: kødet er mørt og kraftigt i smagen med den helt specielle rensdyrsmag
en The area's characteristics, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and processing the raw material for reindeer meat make Lapin Poron kylmäsavuliha what it is: a reindeer product that is tender, full-flavoured and has its own special reindeer taste
Viser side 1. Fundet 63 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,417 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.