udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

Rensdyret Rudolf
; Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
da Lapin Poron kuivaliha (tørret kød af rensdyr fra Lapland) er fremstillet af hele muskler (muskelgrupper) og muskeldele
en Lapin Poron kuivaliha (dried Lapland reindeer meat) is made from whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
da Om vinteren æder rensdyret også mosser og mange skud og afgnaver grenene på træer og buske
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
da Om sommeren, inden slagtning, græsser rensdyrene i vådenge, flodenge, fjelde og skovrydninger
en In the summer, before they arrive for slaughter, reindeer graze on marshes, riverside meadows, fells and forest clearings
da Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Kan De bekræfte, om rensdyret var på jorden eller i luften på det pågældende tidspunkt?
en Mr President, on a point of order, I wish to ask whether you can confirm whether the reindeer were on the ground or in the air at the time.
da Rensdyravlernes arbejde tager udgangspunkt i en viden om rensdyr og rensdyrkød, der er indsamlet i flere hundrede år
en The work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
da Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, er ulvebestanden ikke vokset i de seneste år i de områder, hvor der avles rensdyr
en According to the information the Commission has received, there have been no reproductions of wolves in the reindeer herding area in recent years
da Det gennemsnitlige vandindhold i kødet fra voksne rensdyr ligger på ‧ %, mens det i kalvekød ligger på mellem ‧ % og ‧ %
en Average water content in the meat of an adult reindeer is ‧ %, while it ranges between ‧ % and ‧ % in the case of calves
da Far, hvor vil du ha ' rensdyrene?
en Dad, where do you want these reindeer?
da Hvem ved?Måske var rensdyrene trætte og ville køre med tog!
en Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
da Da jeg fandt ud af, at grunden til forsinkelsen delvis var, at der løb rensdyr rundt på landingsbanen i den internationale lufthavn i Strasbourg, fandt jeg det fuldkommen utroligt.
en When I find out that part of the reason for the delay is reindeer running on the runway of the international airport in Strasbourg, I find that utterly incredible.
da Den første skriftlige omtale af rensdyr som føde og lovprisning af rensdyrkødet stammer fra beskrivelserne af Finland i De nordiske folks Historie af Olaus Magnus
en The first literary reference to the reindeer as food and the excellence of reindeer meat as food dates from ‧, from the descriptions of Finland in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus
da Rensdyr, nordamerikansk rensdyr
en Reindeers, caribous
da Rensdyrene går frit i naturen i vidtrækkende øde områder
en Reindeer graze freely in a vast wilderness
da Slagteriets leder og veterinærinspektøren overvåger slagtning af rensdyr i slagteriet
en The director of the slaughterhouse and the veterinary inspector monitor reindeer slaughter in slaughterhouses
da Det tilladte slagteniveau ligger for tiden på højst ‧-‧ rensdyr om året
en The slaughter rate at current authorised maximum levels is about ‧-‧ reindeer a year
da De finske myndigheders oplysninger til Kommissionen om rensdyrs dødelighed tyder på, at trafikdrab af rensdyr (‧ dyr i ‧) har langt større indflydelse end store kødædende dyrs jagt (‧-‧ dræbt af ulve i
en Information provided by the Finnish authorities to the Commission on reindeer mortality indicate that road kills (‧ animals in ‧) are far more significant than predation by large carnivores (‧-‧ killed by wolves in
da Rensdyrene ernærer sig hovedsagelig af græs, svampe og lav
en They feed principally on grasses, fungi and lichens
da Lapin Poron kylmäsavuliha (koldrøget kød af rensdyr fra Lapland) er fremstillet af røgede hele muskler (muskelgrupper) og muskeldele
en Lapin Poron kylmäsavuliha (cold-smoked reindeer meat from Lapland) is made from smoked whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
da Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtning
en The reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
da Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsum
en This substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
da I det område, der svarer til det nuværende finske rensdyravlsområde, har man holdt rensdyr siden det ‧. århundrede
en In the area corresponding to the current Finnish reindeer husbandry area, reindeer have been kept since the ‧th century
da Finder jeg ikke et rensdyr... så laver jeg et helt nyt
en lf I can' t find a reindeer...... l' il make one instead
da Koldrøget kød af rensdyr er mere finkornet end andre typer koldrøget kød
en Cold-smoked reindeer meat is finer-grained than other types of cold-smoked meat
da Betegnelsen dækker slagtekroppe af renkalve, som er under et år gamle, og slagtekroppe af voksne rensdyr (køer, stude og tyre), som er over et år gamle, samt del (opskæringer) heraf
en The designation covers the carcases of reindeer calves that are less than one year old and carcases of adult reindeer (cows, steers and bulls) that are over a year old as well as their parts (cuts
Viser side 1. Fundet 63 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,295 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.