udtale: IPA: [ˈsd̥eɡ̊əlsˌb̥æɐ̯] /stekəlsbɛr/

Oversættelser til engelsk:

 • gooseberry   
  (Noun  )
   
  fruit
   
  Currant-like, yellow-green or red-purple berry used primarily in jams and jellies.
   
  fruit
   
  fruit
 • currant     
  (noun   )
 • red currant   
 • gooseberries   
  (noun   )
 • gooseberry bush   
   
  g<u>oo</u>seberry

Andre betydninger:

 
gooseberry (fruit)
 
gooseberry (plant Ribes uva-crispa)

Picture dictionary

gooseberry, gooseberry
gooseberry, gooseberry

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (8)

stikkelsbær-busk
gooseberry; gooseberry bush

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "stikkelsbær", oversættelseshukommelse

add example
da Stikkelsbær
en gooseberries
da Vi har nu mulighed for at allokere yderligere betalinger til kirsebær og fuglekirsebær, og også til bærfrugt som f.eks. hindbær, jordbær, solbær og stikkelsbær.
en We are now presented with an opportunity to allocate additional payments to cherries and sweet cherries, and also to soft fruit such as raspberries, strawberries, blackcurrants and gooseberries.
da Polen har øget sin andel af markedet for stikkelsbær gennem de senere år på bekostning af importen fra tredjelande.
en In the case of frozen raspberries, Poland has increased its market share in the last few years, at the expense of imports from third countries.
da For det femte bør der indføres en støtteordning for forarbejdning af bær som f.eks. jordbær eller stikkelsbær i lighed med den ordning, der i øjeblikket gælder for tomater, ferskner og citrusfrugter, med henblik på at stabilisere markedet.
en A fifth recommendation is to implement a system to support the processing of berries such as strawberries or raspberries similar to that currently used for tomatoes, peaches or citrus fruits, to stabilise the market.
da går ind for, at der indføres støtteordninger for forarbejdning af bær (som f.eks. surkirsebær, ribs, hindbær, jordbær, stikkelsbær) og æbler for at tilpasse ordningen til de nuværende produktions- og markedsforhold; bemærker, at disse produkter er strategisk vigtige i de nye medlemsstater, hvor de ikke kun har økonomisk betydning, men også social betydning
en Declares itself in favour of introducing support schemes for the processing of soft fruits (such as sour cherries, currants, raspberries, strawberries and gooseberries) and apples in order to adjust to the present production and market conditions; notes that these products are strategically important in the new Member States where they constitute not only an economic but also a social asset
da Hvad angår indoxacarb, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på småfrugter og bær undtagen stikkelsbær, ribs og solbær
en As regards indoxacarb, such an application was made for the use on small fruits and berries except gooseberries and currants
da surkirsebærtræer, hindbær, stikkelsbær- ‧ ‧ pr. ha
en sour-cherry trees, raspberries, gooseberries ‧ ‧ per hectare
da Stikkelsbær
en gooseberries (cynorrhodon
da kræver, at bærfrugt såsom jordbær, ribs og solbær, hindbær, stikkelsbær, surkirsebær og sødkirsebær edtages i forarbejdningsstøtteordningerne i lighed med tomater, pærer, ferskner og citrusfrugter, for at tabilisere markederne for disse produkter; henleder opmærksomheden på, at disse produkter har stor betydning for nogle regioner i de gamle medlemsstater såvel som for de nye medlemsstater, hvor de har såvel ocial og landskabsmæssig som økonomisk værdi
en Calls for soft fruits, such as strawberries, currants, raspberries and gooseberries and sour and sweet cherries to be included in processing aid systems similar to those currently applied in the case of tomatoes, pears, peaches and citrus fruit, with a view to stabilising the market in these products more effectively; draws attention to the fact that these products are of strategic importance in certain regions of the old Member States and to the new Member States, where they are of social, and not just economic, value as well as enhancing the landscape
da der henviser til, at tiltrædelsen af ti nye medlemsstater til EU har ændret strukturen i frugt- og grønt-sagssektoren i EU-‧, så EU nu er storproducent af mange friske og forarbejdede frugt- og grøntsags-produkter som f.eks. surkirsebær, ribs, jordbær, stikkelsbær og æblesaft
en whereas the accession to the EU of ‧ new Member States has changed the structure of fruit and vegetable cultivation in the EU-‧, making the EU a major producer of many fresh and processed fruits and vegetables such as sour cherries, currants, strawberries, gooseberries and apple juice
Viser side 1. Fundet 10 sætninger matchende sætning stikkelsbær.Fundet i 0,182 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.