Oversættelser til spansk:

  • queso de pasta semidura   

Eksempel sætninger med "halvfast ost", oversættelseshukommelse

add example
emballerede bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos envasados
Bløde og halvfaste oste, bortset fra friskosteQuesos blandos o semiblandos, con exclusión de los quesos frescos
samlet antal og andel af prøver, der ligger over grænsen på ‧ cfu/g Listeria monocytogenes i bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukter, der er omfattet af det samordnede overvågningsprogramprevalencia y proporción de muestras que superan el límite de ‧ ufc/g de Listeria monocytogenes en los quesos blandos y semiblandos, el pescado ahumado y marinado y los productos cárnicos tratados térmicamente cubiertos por el programa de seguimiento coordinado
Butterkäse: for en halvfast ost af fed konsistens af komælk, hvis mælkefedtindhold i tørstoffet er minimum ‧ %Butterkäse: para un queso de leche de vaca de pasta semi blanda y de consistencia grasa, con un contenido mínimo de grasas lácteas del ‧ % de la materia seca
Beskrivelse af medlemsstatens marked for bløde og halvfaste oste, røgede og gravad fisk samt varmebehandlede kødprodukterDescripción de los mercados de queso blando y semiblando, pescado ahumado y marinado y productos cárnicos tratados térmicamente en el Estado miembro
Opholdstiden er pr. kg mindst ‧ timer for bløde oste og mindst ‧-‧ timer for halvfaste osteBaumé, y, en función del peso del queso, dura un mínimo de ‧ horas, en el caso del queso de pasta blanda, y de ‧-‧ horas, en el de pasta semidura
bløde og halvfaste ostequesos blandos y semiblandos
prøver af bløde og halvfaste oste og varmebehandlede kødprodukter skal kun analyseres ved holdbarhedsperiodens udløben el caso de las muestras de quesos blandos y semiblandos y de las muestras de productos cárnicos tratados térmicamente, los análisis se efectuarán al término de su vida útil
Mærket skal anbringes på siden af osten med et stempel på de bløde oste og med varme på de halvfaste osteEsta marca debe figurar en el canto de la rueda de queso, en tinta en el caso de los quesos de pasta blanda, y al calor en los de pasta semidura
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ost, der fremstilles ved tilsætning af en original kultur af mælkesyrebakterier af stammen Lactococcus, som giver Slovenský oštiepok sine karakteristiske og særlige egenskaberEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no, que se obtiene añadiendo a la leche un cultivo original de bacterias lácticas del género Lactococcus, que otorgan al producto sus rasgos característicos y específicos
Slovenský oštiepok er en halvfast, halvfed, vandopvarmet eller ikke vandopvarmet, røget eller ikke røget ostEl Slovenský oštiepok es un queso semigraso, de pasta semidura, al vapor o no, ahumado o no
Ved fremstillingen af osten brydes ostekoaglet itu til korn på størrelse med en hasselnød, når der er tale om blød ost, og et majskorn for den halvfaste osts vedkommendeEn la elaboración del queso, se procede al corte de la cuajada hasta que los granos alcanzan el tamaño de una avellana, en el caso del queso de pasta blanda, y de un grano de maíz, en el de pasta semidura
Modningstiden er mindst ‧ dage for den bløde osts vedkommende og mindst fire måneder for den halvfaste osts vedkommendeEl tiempo mínimo de maduración es de veinte días para el queso de pasta blanda y de cuatro meses para el de pasta semidura
Giver en væskeblanding gelkonsistens (et halvfast præparat med nogen elasticitetReduce o elimina el entrelazado del cabello producido por alteraciones de su superficie o daños, ayudando de esa forma al peinado
blød til halvfast, efterhånden som lagringen skrider fremblanda o semidura (en caso de curación prolongada
smørefedt: et fast til halvfast præparat, der består af et fortykkelsesmiddel i et flydende smøremiddelgrasa: un preparado, que puede variar de sólido a semisólido, constituido por un agente espesante en un líquido lubricante
Ved denne metode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis- MSRV) som eneste selektive berigelsesmediumEn este método, se utilizará el medio semisólido Rappaport-Vassiladis (MSRV) modificado como único medio de enriquecimiento selectivo
Ostemassen er en blød til halvfast, elfenbensgullig masse med små hullerSu pasta, entre ligeramente resistente y flexible, tiene un color marfil, y puede presentar pequeñas grietas
Overfladen er skinnende og let rynket, farven rødlig og hvid, og konsistensen er halvfast til fastEs un embutido largo, de sección cilíndrica, recto, con una longitud entre ‧ y ‧ cm y un diámetro entre ‧ y ‧ cm
til ‧ g/‧ g presset saft eller svarende til samme mængde tørret presset saft i flydende eller halvfaste doseringsformera ‧ g/‧ g de jugo o cantidad equivalente de jugo deshidratado en presentaciones farmacéuticas líquidas o semisólidas
Viser side 1. Fundet 2169 sætninger matchende sætning halvfast ost.Fundet i 1,447 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.