udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Did you mean: Æble

Picture dictionary

pomme
pomme
pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams Æbler
Adam’s apples
Gråsten-æble
Gravenstein
stridens æble
pomme de discorde
Æble
Pomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tid
la parole est d'argent mais le silence est d'or; la parole est d'argent et le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammen
la pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
da om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da litas (‧ EUR)/ha areal med æbler, pærer, blommer, kirsebær og sødkirsebær
fr litas (‧ EUR) par hectare pour les pommes, les poires, les prunes, les cerises et les cerises douces
da Pomme du Limousin er et friskt æble med følgende kendetegn
fr La Pomme du Limousin est une pomme fraîche qui se caractérise par
da Områderne er domineret af podsolholdig og pseudopodsolholdig jord dannet på sand, ler og marginalaflejringer af gennemsnitlig og lav bonitet, som er ideel til dyrkning af æbler
fr Sur ces terrains dominent les sols podzoliques ou pseudo-podzoliques formés sur les sables, argiles ou dépôts marginaux, appartenant aux classes de valeurs moyennes et basses, et qui sont parfaitement adaptés pour la culture de vergers à pommes
da LICITATION MED HENBLIK PÅTILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER OG ÆBLER
fr PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES
da Shaanxi-æbler har en tyk skræl, mange voksagtige stoffer i frugtkødet, en kompakt frugt med stor fasthed og stort indhold af opløselige tørstoffer
fr La pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
da Eksempler: Co czwarte jabłko z Grójca (Hvert fjerde æble kommer fra Grójec, ‧), Z Grójca do Szwecji (Fra Grójec til Sverige, ‧), Jabłko ekologiczne (Det økologiske æble, ‧), Eurojabłka z Grójeckiego (Euro-æbler fra Grójec, ‧), Sady po klęsce (Frugthaverne efter katastrofen, ‧), Jabłkowe centrum Europy? (Europas æblecentrum?, ‧), Grójeckie jabłka najlepsze (Æblerne fra Grójec er bedst
fr En voici quelques exemples: Une pomme sur quatre provient de la région de Grójec (Co czwarte jabłko z Grójca) en ‧, De la région de Grójec jusqu'en Suède (Z Grójca do Szwecji) en ‧, La pomme écologique (Jabłko ekologiczne) en ‧, Les pommes européennes de la région de Grójec (Eurojabłka z Grójeckiego) en ‧, Les vergers après la surproduction (Sady po klęsce) en ‧, Le centre pomologique de l'Europe? (Jabłkowe centrum Europy?) en ‧, Les meilleurs pommes viennent de Grójec (Grójeckie jabłka najlepsze) en
da Dér hang hun i sin tynde stilk, som æblet i paradisets have
fr Elle oscillait sur sa branche comme la pomme du jardin de l' Eden
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches
da Æblet falder ikke langt fra stammen.
fr La pomme ne tombe pas loin du tronc.
da Eller er det først "sufficiently processed", hvis man blander det til en multifrugtsaft, det vil sige med æbler og bananer, og andelen ligger under 50 %?
fr Ou bien "suffisamment transformés" ne s'applique-t-il que si le jus est mélangé à un jus de pomme et de banane dans un cocktail de fruits où le jus d'orange ne dépasse pas 50%?
da opfordrer til, at der indføres en projektpakke for rydning af plantager (navnlig for utidssvarende æble- og surkirsebærplantager) for at undgå, at der opstår en omfattende strukturel krise i hele EU; er overbevist om, at en sådan foranstaltning er absolut nødvendig for at sikre effektiv drift
fr demande la mise en place d'un projet global d'arrachage d'arbres fruitiers (principalement pour les vergers de pommiers et de cerisiers acides non modernes) afin d'éviter la survenue de crises structurelles majeures dans l'ensemble de la Communauté; est convaincu qu'une telle action est indispensable pour un fonctionnement efficace
da Hvem har stjålet æblet?
fr Qui a volé la pomme ?
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner og æbler
fr Délivrance des certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges et pommes
da Med hensyn til anvendelse på æbler og druer konkluderede den, at de data vedrørende restkoncentrationer, der er suppleret med nye overvågede forsøg og markundersøgelser, viser, at der ikke er nogen risici med hensyn til forbrugernes akutte og kroniske optag
fr Quant à l’utilisation sur les pommes et les raisins, l’État membre est arrivé à la conclusion, étayée par les nouveaux essais contrôlés et essais en champ, que les informations sur les teneurs en résidus montrent l’absence de risques en matière d’ingestion aiguë et chronique par les consommateurs
da Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. februar ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler
fr Rectificatif au règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ février ‧ fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
da Æbler er røde eller grønne.
fr Les pommes sont rouges ou vertes.
da Vi har altså først støtte til at producere æbler, pærer og nektariner, støtte, der fører til et overskud.
fr Nous fournissons, d'abord, des aides à la production de pommes, de poires et de nectarines.
da Varebetegnelsen på frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af-brændevin, f.eks. kirsebærbrændevin eller kirsch, blommebrændevin eller slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drue- eller anden frugtbrændevin
fr La dénomination de vente de l'eau-de-vie de fruit est eau-de-vie de suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise (ou kirsch), de prune (ou slivovice), de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit
da Det er interessant, at de ikke har forsøgt at medtage sortlud, som var det vigtigste råstof i Sverige i 1920'erne, eller æbler eller kul eller bortfeldske roer, der alle tidligere er blevet brugt i Polen.
fr Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas cherché à inclure le bisulfite résiduaire, qui était la matière première prédominante utilisée en Suède dans les années 20, ni les pommes, ni le charbon et les navets, qui ont tous été utilisés en Pologne autrefois.
da Jeg spiser ikke kernehuset på et æble.
fr Je ne mange pas le trognon d'une pomme.
da TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, DRUER TIL SPISEBRUG, ÆBLER OG FERSKNER
fr PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, RAISINS DE TABLE, POMMES, PÊCHES
Viser side 1. Fundet 841 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,382 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.