udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Picture dictionary

pomme
pomme
pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams ÆblerAdam’s apples
Gråsten-æbleGravenstein
stridens æblepomme de discorde
ÆblePomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tidla parole est d'argent mais le silence est d'or; la parole est d'argent et le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammenla pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og fersknerportant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
litas (‧ EUR)/ha areal med æbler, pærer, blommer, kirsebær og sødkirsebærlitas (‧ EUR) par hectare pour les pommes, les poires, les prunes, les cerises et les cerises douces
Pomme du Limousin er et friskt æble med følgende kendetegnLa Pomme du Limousin est une pomme fraîche qui se caractérise par
Områderne er domineret af podsolholdig og pseudopodsolholdig jord dannet på sand, ler og marginalaflejringer af gennemsnitlig og lav bonitet, som er ideel til dyrkning af æblerSur ces terrains dominent les sols podzoliques ou pseudo-podzoliques formés sur les sables, argiles ou dépôts marginaux, appartenant aux classes de valeurs moyennes et basses, et qui sont parfaitement adaptés pour la culture de vergers à pommes
LICITATION MED HENBLIK PÅTILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER OG ÆBLERPORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES
Shaanxi-æbler har en tyk skræl, mange voksagtige stoffer i frugtkødet, en kompakt frugt med stor fasthed og stort indhold af opløselige tørstofferLa pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
Eksempler: Co czwarte jabłko z Grójca (Hvert fjerde æble kommer fra Grójec, ‧), Z Grójca do Szwecji (Fra Grójec til Sverige, ‧), Jabłko ekologiczne (Det økologiske æble, ‧), Eurojabłka z Grójeckiego (Euro-æbler fra Grójec, ‧), Sady po klęsce (Frugthaverne efter katastrofen, ‧), Jabłkowe centrum Europy? (Europas æblecentrum?, ‧), Grójeckie jabłka najlepsze (Æblerne fra Grójec er bedstEn voici quelques exemples: Une pomme sur quatre provient de la région de Grójec (Co czwarte jabłko z Grójca) en ‧, De la région de Grójec jusqu'en Suède (Z Grójca do Szwecji) en ‧, La pomme écologique (Jabłko ekologiczne) en ‧, Les pommes européennes de la région de Grójec (Eurojabłka z Grójeckiego) en ‧, Les vergers après la surproduction (Sady po klęsce) en ‧, Le centre pomologique de l'Europe? (Jabłkowe centrum Europy?) en ‧, Les meilleurs pommes viennent de Grójec (Grójeckie jabłka najlepsze) en
Dér hang hun i sin tynde stilk, som æblet i paradisets haveElle oscillait sur sa branche comme la pomme du jardin de l' Eden
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og fersknerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches
Æblet falder ikke langt fra stammen.La pomme ne tombe pas loin du tronc.
Eller er det først "sufficiently processed", hvis man blander det til en multifrugtsaft, det vil sige med æbler og bananer, og andelen ligger under 50 %?Ou bien "suffisamment transformés" ne s'applique-t-il que si le jus est mélangé à un jus de pomme et de banane dans un cocktail de fruits où le jus d'orange ne dépasse pas 50%?
opfordrer til, at der indføres en projektpakke for rydning af plantager (navnlig for utidssvarende æble- og surkirsebærplantager) for at undgå, at der opstår en omfattende strukturel krise i hele EU; er overbevist om, at en sådan foranstaltning er absolut nødvendig for at sikre effektiv driftdemande la mise en place d'un projet global d'arrachage d'arbres fruitiers (principalement pour les vergers de pommiers et de cerisiers acides non modernes) afin d'éviter la survenue de crises structurelles majeures dans l'ensemble de la Communauté; est convaincu qu'une telle action est indispensable pour un fonctionnement efficace
Hvem har stjålet æblet?Qui a volé la pomme ?
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og fersknerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner og æblerDélivrance des certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges et pommes
Med hensyn til anvendelse på æbler og druer konkluderede den, at de data vedrørende restkoncentrationer, der er suppleret med nye overvågede forsøg og markundersøgelser, viser, at der ikke er nogen risici med hensyn til forbrugernes akutte og kroniske optagQuant à l’utilisation sur les pommes et les raisins, l’État membre est arrivé à la conclusion, étayée par les nouveaux essais contrôlés et essais en champ, que les informations sur les teneurs en résidus montrent l’absence de risques en matière d’ingestion aiguë et chronique par les consommateurs
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. februar ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerRectificatif au règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ février ‧ fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
Æbler er røde eller grønne.Les pommes sont rouges ou vertes.
Vi har altså først støtte til at producere æbler, pærer og nektariner, støtte, der fører til et overskud.Nous fournissons, d'abord, des aides à la production de pommes, de poires et de nectarines.
Varebetegnelsen på frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af-brændevin, f.eks. kirsebærbrændevin eller kirsch, blommebrændevin eller slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drue- eller anden frugtbrændevinLa dénomination de vente de l'eau-de-vie de fruit est eau-de-vie de suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise (ou kirsch), de prune (ou slivovice), de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit
Det er interessant, at de ikke har forsøgt at medtage sortlud, som var det vigtigste råstof i Sverige i 1920'erne, eller æbler eller kul eller bortfeldske roer, der alle tidligere er blevet brugt i Polen.Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas cherché à inclure le bisulfite résiduaire, qui était la matière première prédominante utilisée en Suède dans les années 20, ni les pommes, ni le charbon et les navets, qui ont tous été utilisés en Pologne autrefois.
Jeg spiser ikke kernehuset på et æble.Je ne mange pas le trognon d'une pomme.
TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, DRUER TIL SPISEBRUG, ÆBLER OG FERSKNERPORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, RAISINS DE TABLE, POMMES, PÊCHES
Viser side 1. Fundet 841 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,709 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.