udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.
   
  Fruit
 • pommier       
  (noun   )

Did you mean: Æble

Picture dictionary

pomme
pomme
pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (7)

Adams Æbler
Adam’s apples
Gråsten-æble
Gravenstein
stridens æble
pomme de discorde
Æble
Pomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tid
la parole est d'argent mais le silence est d'or; la parole est d'argent et le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammen
la pomme ne tombe pas loin de l'arbre; wörtlich: wie der Vater, so der Sohn

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
da For citroner og æbler afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den ‧. februar ‧, men inden den ‧. marts
fr Pour les citrons et les pommes, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article ‧er du règlement (CE) no ‧/‧, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le ‧ février et avant le ‧ mars ‧, sont rejetées
da De store udsving i dagtemperaturerne bidrager til, at der opsamles en ret stor mængde næringsstoffer i æbletræerne og giver æblerne et stort sukkerindhold og en særlig smag, som gør æblerne populære
fr La vaste amplitude des températures diurnes favorise l’accumulation relativement importante de nutriments dans les pommiers, laquelle permet à son tour aux fruits d’acquérir une forte teneur en sucres et cette saveur particulière qui sont à l’origine de leur succès
da Lang eftersmag med strejf af æble af sorten Zalema
fr Arrière-goût persistant avec des notes de pomme, provenant de la variété Zalema
da Jeg spiser et æble.
fr Je mange une pomme.
da For de licenser af type B, som der er ansøgt om fra den ‧. juli ‧ til den ‧. september ‧ for tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner, bør der fastsættes en endelig restitutionssats svarende til den vejledende sats og en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om
fr Il convient, pour les certificats du système B demandés du ‧er juillet ‧ au ‧ septembre ‧, pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. maj ‧ om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ mai ‧ relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
da En skive Prekmurska gibanica har således otte lag; de forskellige slags fyld ligger i en bestemt rækkefølge (birkes, kvark, nødder og æbler) og er af ensartet tykkelse
fr Une tranche de Prekmurska gibanica se compose de huit couches; les couches de farces se succèdent selon un ordre déterminé (graines de pavot, fromage blanc, noix, pomme) et elles ont la même épaisseur, en fonction du type de farce
da Bager du ogsa æbler?
fr Toi aussi, tu fais des pommes au four?
da om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, DRUER TIL SPISEBRUG, ÆBLER OG FERSKNER
fr PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, RAISINS DE TABLE, POMMES, PÊCHES
da Ikke alle børn kan lide æbler.
fr Tous les enfants n'aiment pas les pommes.
da Jordbunden i denne region opfylder således vilkårene for frugtkvaliteten og dermed også disse æblers egenart
fr Les sols de la région sont donc une condition essentielle de la qualité et, partant, de la spécificité des pommes Shaanxi ping guo
da om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da Æblernes kvalitet afhænger af mange faktorer
fr La qualité des pommes dépend de nombreux facteurs
da om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler
fr portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
da Reformforslaget er baseret på det, der allerede blev besluttet i 1990 for æbler og i sæsonen 1994-1995 for ferskner og nektariner med visse ændringer på baggrund af de indhøstede erfaringer.
fr La proposition de réforme se fonde sur les décisions prises en 1990 à propos des pommes et en 1994-1995 à propos des pêches et des nectarines, auxquelles viennent s'ajouter quelques modifications tenant compte de l'expérience acquise en la matière.
da Kan du ikke lide æbler?
fr N'aimes-tu pas les pommes ?
da Æbler, kvæder, pærer, ferskner, figner, druer og kvas heraf
fr pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes
da Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og ‧ i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport
fr Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et ‧ des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes
da Kan du ikke lide æbler?
fr Est-ce que tu aimes les pommes ?
da Æbler og tørrede blommer må ikke blandes
fr Il est interdit de mélanger pommes et pruneaux
da I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for æbler, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet
fr Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les pommes, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées
da Dette spørgsmål er ikke længere noget stridens æble.
fr Il s' agit d' une question qui ne suscite plus aucune contestation.
da Lave nattetemperaturer har en positiv indflydelse på de fysiologiske processer i æblet lige før høsten
fr Les basses températures nocturnes agissent positivement sur les processus physiologiques se produisant dans les pommes juste avant la récolte
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches
Viser side 1. Fundet 841 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,42 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.