Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
da Sagsøgt: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux Minérales d'Evian SA (SAEME
it Convenute: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME
da Jeg vil slutte med at citere Miguel de Cervantes, der som en ældre mand, ved slutningen af sit liv, sagde, at der var situationer, hvor man kunne vælge mellem at være kro eller vej.
it Concluderò, signor Presidente, citando Miguel de Cervantes il quale, ormai vecchio e alla fine della vita, disse che ci sono occasioni in cui dobbiamo decidere se essere una strada o una locanda.
da Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. januar ‧- Paul Chevassus-Marche mod Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) og Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation (Frankrig
it Sentenza della Corte (Prima Sezione) ‧ gennaio ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation- Francia)- Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME
da Vinder vi, kan jeg købe en kro
it Vinciamo e potrò comprarmi una taverna
da Tro ikke, at jeg, blot fordi jeg har nydt dit besøgt i dag er villig til at lave mit værksted om til en kro for vejfarende
it Non creda che solo perché ho apprezzato la sua visita di oggi sia disposto a trasformare il mio laboratorio in una locanda
da hos fjerkræ, hovedet (undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkel), spiserør, kro, tarme og kønsorganer
it nei volatili, la testa- ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola- l'esofago, il gozzo, gli intestini e gli organi dell'apparato genitale
da Det er ganske vist en kort vej sammenholdt med vores ambitioner, det er også en smal vej, og mange af os ville have ønsket, at denne vej var en avenue, men det er vigtigere, at være vej og komme fremad end at forholde sig passiv og være kro.
it Per questo motivo, desidero chiedere a quanti hanno sempre voluto che l'Europa andasse avanti, a quanti sono sempre stati promotori della costruzione europea, di riflettere e di percorrere questo cammino in nostra compagnia, cioè assieme a coloro che voteranno sì.
da Med at være en kro mente Cervantes at ligge stille og klage over at blive ignoreret og gro fast.
it Per Cervantes, essere una locanda significava restare fermi, lamentarsi di venir ignorati e rimanere immobili.
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,295 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.