Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
da organer: organer fra bryst-, bug- og bækkenhule, inklusive luft- og spiserør, og for fjerkræ også kro
it visceri: organi delle cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea e l'esofago, e il gozzo degli uccelli
da Jeg vil slutte med at citere Miguel de Cervantes, der som en ældre mand, ved slutningen af sit liv, sagde, at der var situationer, hvor man kunne vælge mellem at være kro eller vej.
it Concluderò, signor Presidente, citando Miguel de Cervantes il quale, ormai vecchio e alla fine della vita, disse che ci sono occasioni in cui dobbiamo decidere se essere una strada o una locanda.
da Tro ikke, at jeg, blot fordi jeg har nydt dit besøgt i dag er villig til at lave mit værksted om til en kro for vejfarende
it Non creda che solo perché ho apprezzato la sua visita di oggi sia disposto a trasformare il mio laboratorio in una locanda
da Ved alle præsentationer af fjerkrækroppe kan luft- og spiserør samt kro forblive i kroppen, hvis hovedet ikke er fjernet
it Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa
da Hvis der i Europa var en vis udligning mellem de rigeste og de fattigste områder, ville de fattigste selvfølgelig ikke have behov for den såkaldte »udvikling af landdistrikter«, dette ret vage begreb, der ikke følges op med særlig mange midler, og som vi alle ved kan tjene til hvad som helst i en slags »spansk kro«.
it Tuttavia è evidente che se in Europa vi fosse una sufficiente modulazione fra le aree più ricche e quelle più povere, queste ultime non avrebbero bisogno delle risorse cosiddette dello «sviluppo rurale», nozione piuttosto vaga e dotata di fondi abbastanza scarsi, ma che - lo sappiamo - è buona per tutte le stagioni.
da hos fjerkræ, hovedet-undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkel-spiserør, kro, tarme, kønsorganer
it dei volatili, la testa-ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola,-l
da Binocrit anvendes i følgende situationer: • til behandling af anæmi (for få røde blodlegemer), som giver symptomer hos patienter med kro-nisk nyresvigt (langvarig, fremadskridende nedsættelse af nyrefunktionen) eller andre nyresyg-domme • til behandling af anæmi hos voksne patienter, der får kemoterapi for visse kræftformer og til at mindske behovet for blodtransfusioner • til at øge mængden af blod, der kan tages hos voksne patienter med moderat anæmi, som skal ope-reres og som inden operationen donerer blod til brug under operationen (autolog blodtransfusion) • til at mindske behovet for blodtransfusioner hos voksne med let anæmi, som skal have foretaget større ortopædkirurgiske indgreb, f. eks. hofteoperationer
it Binocrit è usato nei seguenti casi: nel trattamento dell anemia (basso numero di globuli rossi) all origine di sintomi in pazienti con insufficienza renale cronica (diminuzione prolungata e progressiva della capacità funzionale dei reni) o da altri problemi a carico dei reni; nel trattamento dell anemia nei pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per determinati tipi di cancro e per ridurre la necessità di trasfusioni di sangue; per incrementare la quantità di sangue prelevabile in pazienti adulti con anemia moderata che stanno per sottoporsi ad un intervento e donare il proprio sangue prima dell intervento (trasfusione di sangue autologo); per ridurre la necessità di trasfusioni di sangue negli adulti affetti da lieve anemia e in procinto di sottoporsi ad un intervento ortopedico (alle ossa) importante, ad esempio all anca
da Slagtekroppe, hvis indmad er delvis udtaget, er slagtekroppe, hvorfra hjerte, lever, lunger, kråse, kro og nyrer ikke er udtaget
it Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,224 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.