Eksempel sætninger med "kro", oversættelseshukommelse

add example
Vinder vi, kan jeg købe en kroVinciamo e potrò comprarmi una taverna
Sagsøgte: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) og Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEMEConvenute: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME
Hen imod slutningen af sit frugtbare liv, sagde Miguel de Cervantes, at der var øjeblikke i livet, hvor man måtte vælge at være enten en vej eller en kro.Giunto al termine della sua fertile esistenza, Miguel de Cervantes dichiarò che vi erano momenti nella vita in cui bisognava scegliere se essere una strada o una locanda.
Sag C-‧/‧: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den ‧. januar ‧- Paul Chevassus-Marche mod Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux Minérales d'Evian SA (SAEMECausa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il ‧ gennaio ‧- Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den ‧. januar ‧- Paul Chevassus-Marche mod Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux Minérales d'Evian SA (SAEMEDomanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il ‧ gennaio ‧- Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME
Ellers ville jeg ikke have besøgt den kroÈ per questo che sono andata con quegli amici stasera
hos fjerkræ, hovedet-undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkel-spiserør, kro, tarme, kønsorganerdei volatili, la testa-ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola,-l
Hr. Méndez de Vigo spurgte sig selv, idet han citerede Cervantes, om han var kro eller vej.L'onorevole Méndez de Vigo, citando Cervantes, si chiedeva se il Trattato fosse una sosta o un cammino.
Jeg vil slutte med at citere Miguel de Cervantes, der som en ældre mand, ved slutningen af sit liv, sagde, at der var situationer, hvor man kunne vælge mellem at være kro eller vej.Concluderò, signor Presidente, citando Miguel de Cervantes il quale, ormai vecchio e alla fine della vita, disse che ci sono occasioni in cui dobbiamo decidere se essere una strada o una locanda.
Viser side 2. Fundet 34 sætninger matchende sætning kro.Fundet i 0,335 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.