Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
en development of standardised comparative surveys on heavy drinking, binge-drinking (episodic heavy drinking), drunkenness, context of drinking, alcohol dependence and unrecorded consumption
da udvikling af standardanalyser, hvor der foretages en sammenligning af kraftigt drikkeri, kraftigt lejlighedsdrikkeri (binge-drinking), fuldskab, de forhold, hvorunder der indtages alkohol, alkoholisme og uregistreret forbrug
en To try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.
da Vi forsøger at løse problemet med unges kraftige lejlighedsdrikkeri.
en Mr President, I just wanted to point out that in the English version on page 9, it says binging instead of binding and I know Commissioner Bangemann would not want to be associated with binging.
da Hr. formand, jeg vil blot gøre opmærksom på, at der på side 9 i den engelske udgave står »binging« i stedet for »binding«, og jeg ved, at kommissær Bangemann ikke ønsker at blive sat i forbindelse med binging (æde- eller drikkegilde).
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
da Forventede bivirkninger Følgende bivirkninger kan forventes ved brug af Mirapexin:Unormale drømme, hukommelsestab, usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani; konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, søvnløshed, libido forstyrrelser, kvalme, paranoia, perifert ødem, kløe, udslæt og anden overfølsomhed, rastløshed, somnolens, pludselig opstået søvn, synkope, synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat synsskarphed, opkastning, vægttab, vægtøgning
en Hello, Chandler Bing!
da Mine børn får verdens bedste småkager
en Binge drinking in particular, where you literally drank yourself under the table, seemed to be popular.
da Især "comadruk", dvs. at drikke, indtil man bogstavelig talt falder om, ser ud til at være populært.
en in writing. - I supported this report and am pleased that there will now be a real effort to tackle under-age and binge drinking.
da skriftlig. - (EN) Jeg har støttet denne betænkning og glæder mig over, at der nu vil blive gjort noget reelt for at tage fat på problemet med drikkeri og drukture, især blandt de helt unge.
en Furthermore, patients and caregivers should be aware of the fact that other behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating and compulsive shopping can occur
da Patienter og pårørende bør være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster
en That was the Buy ' N ' Binge
da Det var Bay' N ' Binge der ringede
en binging research closer to society: sience and governance
da Tilnærmelse af videnskaben til samfundet: videnskab og styreformer
en At the present time, we are witnessing increasing regular consumption of alcohol and an increasing amount of 'binge-drinking' among young people in certain Member States.
da Man kan i dag konstatere et regelmæssigt alkoholforbrug og et stigende intensivt forbrug af alkohol blandt unge i nogle medlemsstater.
en All these problems and even issues relating to obesity and binge drinking have links with a long-hours culture.
da Clark. Alle disse problemer samt spørgsmål vedrørende fedme og druk knytter sig til en kultur for lange arbejdsdage.
en Alcohol sales promotions such as happy hour and two for one promotions also increase alcohol consumption and the likelihood of binge drinking among youth
da Salgsfremstød for alkoholholdige drikke såsom happy hour og to-for-én-tilbud øger ligeledes alkoholforbruget og sandsynligheden for, at unge vil lejlighedsdrikke i stort omfang
en In conclusion, the need for joint action on education and research is critical in the fight against binge drinking by children and adolescents.
da Man kan konkludere, at der er et stort behov for fælles tiltag i forbindelse med uddannelse og forskning til at bekæmpe drikkeriet blandt børn og unge.
en Binge drinking is increasing amongst young people and it is important that we tackle this development effectively.
da Det kraftige lejlighedsdrikkeri blandt unge er stigende, og det er vigtigt, at vi bekæmper denne udvikling effektivt.
en You' re a joker, Bing
da Jeg hedder Kristen
en The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behavious, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
da Følgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
en binge eating, hyperphagia
da Uhæmmet madindtagelse, hyperfagi
en As I have indicated to you, the measures that are being undertaken by my Directorate-General and by others in the Commission, seek to achieve a situation whereby there will be a reduction of binge drinking in particular, especially among young people.
da Som jeg har antydet over for Dem, har de foranstaltninger, som træffes af mit generaldirektorat og af andre i Kommissionen, til formål især at mindske omfanget af drikkegilder blandt unge.
en abnormal dreams, insomnia confusion, hallucinations, libido disorder, restlessness behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; delusion, hyperphagia, paranoia
da Unormale drømme, søvnløshed Konfusion, hallucinationer, ændring af libido Usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani, vrangforestillinger, hyperfagi, paranoia
en Manifestations observed include pathological gambling, compulsive shopping, binge eating, and compulsive sexual behaviour (hypersexuality
da Observerede manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet
Viser side 1. Fundet 6635 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 3,944 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.