udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
en A curriculum vitae will not be regarded as a supporting document
da Et curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation
en To make it easier to process applications, applicants are kindly requested to send their curriculum vitae and supporting letter by e-mail as well, preferably in Word format (and not using PDF format), to the following address
da For at lette behandlingen af ansøgningerne, bedes ansøgerne tillige sende deres curriculum vitae og begrundelse pr. e-mail (helst i Wordformat, ikke pdf) til
en covering letter, curriculum vitae, selection form, self-assessment form, privacy statements, declaration of commitment, declaration of interests and of conduct, declaration concerning confidentiality
da følgeskrivelse, curriculum vitae, udvælgelsesformular, selvvurderingsformular, databeskyttelseserklæring, loyalitetserklæring, interesse- og adfærdserklæring, fortrolighedserklæring
en the European curriculum vitae (hereinafter referred to as the European CV) referred to in Article
da det europæiske curriculum vitæ (herefter det europæiske cv), jf. artikel
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en We are talking about someone with an impeccable curriculum vitae and significant international experience in public and private institutions, someone who has always been extremely proactive (as for instance in his chairmanship of the Financial Stability Forum).
da Vi taler om en person med et perfekt cv og betydelig international erfaring i både private og offentlige institutioner, en der altid har været ekstremt proaktiv (f.eks. i forbindelse med sit formandskab for Forummet for Finansiel Stabilitet).
en All applications should contain all details useful for their assessment, this may include a curriculum vitae documenting the professional experience and level of expertise of the applicant and a short letter explaining the reasons for applying
da Ansøgninger skal omfatte alle oplysninger, som vil være nyttige for deres bedømmelse, herunder et levnedsløb (CV), som dokumenterer ansøgerens faglige erfaring og ekspertise, samt et kort brev, som forklarer, hvorfor man søger
en the European curriculum vitae developed by CEDEFOP
da Det af Cedefop udarbejdede europæiske curriculum vitæ
en Applications should be accompanied by a detailed curriculum vitae and any other supporting documents
da Ansøgningerne skal være ledsaget af et detaljeret curriculum vitæ og enhver anden form for relevante dokumenter og bevisligheder
en The following information must be included on the first page of the curriculum vitae
da Følgende oplysninger skal anføres på første side af curriculum vitæet
en The most important single criterion used in the technical evaluation of tenders for service contracts is the evaluation of the curriculum vitae of the long term experts proposed, in particular that of the team leader
da Det vigtigste enkeltstående kriterium, der anvendes ved den tekniske evaluering af bud på tjenesteydelser, er vurderingen af CV'erne for de eksperter, der skal varetage langvarige opgaver, især teamlederen
en a free-format curriculum vitae (CV
da et curriculum vitæ (cv
en The Europass documents are: the Europass curriculum vitae, the Europass mobility pass, which records periods of education abroad, the Europass diploma supplement, which contains information about the holder's achievements at a university level, the Europass language pass, which shows language knowledge, and the Europass certificate supplement, which shows the qualifications and competence defined by a vocational training certificate.
da Europass-dokumenterne er følgende: Europass-CV, Europass-mobilitetsbevis, som indeholder dokumentation for perioder, som indehaveren har tilbragt i udlandet i uddannelsesøjemed, Europass-tillæg til eksamensbeviser, der indeholder oplysninger om indehaverens uddannelse på en videregående uddannelsesinstitution, Europass-sprogmappe, der indeholder oplysninger om sprogkundskaber, og Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser, som beskriver indehaverens kompetencer og kvalifikationer som godtgjort i et bevis for gennemført erhvervsuddannelse.
en For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a letter of motivation and a free-format curriculum vitae
da For at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en begrundelse og et cv (ingen særlige krav til opstillingen
en For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a covering letter and a free-format Curriculum Vitae
da For at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en følgeskrivelse og et cv
en The applicant shall ensure that, before the detailed summaries referred to in the last subparagraph of Article ‧ are submitted to the competent authorities, they have been drawn up and signed by experts with the necessary technical or professional qualifications, which shall be set out in a brief curriculum vitae
da Ansøgeren drager omsorg for, at de i artikel ‧, stk. ‧, sidste afsnit, omhandlede udførlige resuméer udarbejdes og underskrives af personer, der har de nødvendige tekniske eller faglige kvalifikationer, hvilket skal fremgå af en kortfattet levnedsbeskrivelse, før materialet forelægges de kompetente myndigheder
en a curriculum vitae not exceeding four pages which must be submitted in either English, French or German
da et curriculum vitæ på højst fire sider, som skal indsendes på enten engelsk, fransk eller tysk
en You will be required to attach a curriculum vitae in word or pdf format to your application and to enter, online, a letter of motivation (maximum ‧ characters
da Ansøgerne skal sammen med ansøgningen indsende et curriculum vitæ i Word- eller pdf-format og sende en begrundelse ad elektronisk vej (maksimalt ‧ skrifttegn
en I have strong reservations in relation to up to five of the Commissioners, but based on his curriculum vitae and experience, Mr Buttiglione has the ability and aptitude for the job of Commissioner.
da Jeg har kraftige forbehold over for fem af kommissærerne, men på grundlag af hans cv og erfaring mener jeg, at hr. Buttiglione er egnet til posten som kommissær.
en All the things we are discussing here - curriculum vitae, employment structure, the world of work, the conditions governing appointment and promotion - all these things are based on the lives and experiences of men.
da Disse livsforløb, disse arbejdsstrukturer, arbejdsverdenen, alle ansættelses- og forfremmelsesvilkår er jo baseret på mændenes livsverdener, på mændenes livserfaringer.
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de Recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med en begrundelse og et CV (et Europass-CV) til
en The applicant must furnish information on the organisation's qualifications and professional experience, notably in the form of its most recent activity report, the curriculum vitae of the project manager and, if applicable, references to the organisation's participation in actions financed by the European Commission, agreements or contracts concluded with other international organisations or Member States
da Ansøgerorganisationen skal dokumentere sine kvalifikationer og sin faglige erfaring på området ved at fremlægge først og fremmest den seneste aktivitetsrapport, projektlederens curriculum vitæ samt eventuelle oplysninger om deltagelse i aktiviteter finansieret af Europa-Kommissionen, aftaler eller kontrakter indgået med andre internationale organisationer eller medlemsstater
en THE EUROPEAN CURRICULUM VITAE (CV
da DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE (CV
en All the questions on the form must be completed in full (whether or not the candidate decides to attach personal curriculum vitae
da Alle spørgsmålene på skemaet skal udførligt udfyldes (uanset om kandidaten beslutter at vedhæfte sit personlige curriculum vitæ eller ej
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 1,046 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.