Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
en Regarding the transfer of data to third countries, I can still recall a hilarious moment during the German Presidency when a representative of the Council stated that it was sometimes indeed necessary to transfer data very quickly to Iran.
da Med hensyn til overførsel af oplysninger til andre stater kan jeg stadig huske et rigtig muntert øjeblik under det tyske formandskab, hvor en repræsentant for Rådet erklærede, at det undertiden faktisk var nødvendigt at overføre oplysninger meget hurtigt til Iran.
en You' re fucking hilarious, Jerry
da Du er fandme morsom
en Hilary Benn (President-in-Office of the Council) spoke
da Hilary Benn (formand for Rådet) tog ordet
en I was hilarious once, wasn' t l?
da Der var gang i mig, ikke?
en Is this hilarious to you?
da Morer du dig?
en It was hilarious
da Virkelig sjovt
en That' s hilarious
da Det var sjovt
en However, we also need the support of all of you, and to this end I would ask you to sign the white band at the entrance to the Chamber as a sign of your action and your will to combat poverty, so that Hilary Benn can present a vigorous message from this Parliament in Gleneagles.
da Men vi har også brug for Deres støtte, og derfor beder jeg Dem om, at De underskriver på det hvide bånd, som befinder sig ved indgangen til salen som bevis på Deres handling og vilje til at bekæmpe fattigdommen, så Hilary Benn i Gleneagles kan forelægge et handlekraftigt budskab fra Europa-Parlamentet.
en My friends and I think it' s hilarious
da Mine venner og jeg er vilde med den
en That' s so fucking hilarious
da Det er så skide komisk
en In Darfur – as Hilary Benn, my colleague and friend, the Secretary of State for International Development in the United Kingdom – and I have both seen for ourselves, the government-backed militia has killed many thousands of people.
da Som Hilary Benn, min kollega og ven, der er Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, og jeg selv har set i Darfur, har den regeringsstøttede milits dræbt tusindvis af mennesker.
en I just think it' s hilarious that you think you could stop being a proud Latin woman
da Det er bare sjovt, at du tror, at du kan holde op med at være en stolt latina
en I note that Hilary Benn, the UK Environment Secretary, and the Shadow Secretary, have called for clearer labelling.
da Jeg bemærker, at Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges miljøminister, og skyggeministeren har udtrykt ønske om en klarere mærkning.
en Oh, that' s hilarious
da Det er sgu grinagtigt
en I should have found time to tell you earlier...... I did have children with my second wife, Hilary...... and there was a time when I was with Lindsay when that was all I wanted...... and, no, I' ve not been the best father in the world...... yes, I could have been there more than I have...... and obviously I' ve got regrets
da Jeg skulle havde fortalt dette tidligere...... Jeg fik faktisk børn med min anden kone, Hilary...... og der var en tid da jeg var sammen med Lindsay, hvor det var alt jeg ville have...... og nej, jeg har ikke været den bedste far i verden...... ja, jeg kunne godt have været der mere end jeg var...... Og selvfølgelig er der ting jeg fortryder
en I spoke with Mr Hilary Benn on Sunday about this very matter when we were at Remembrance Day in Leeds.
da Jeg talte med Hilary Benn i søndags om netop denne sag, da vi var til mindedag i Leeds.
en I welcome the statements made by President Barack Obama and Secretary of State Hilary Clinton who condemned David Kato Kisule's death and highlighted his efforts to establish a life of dignity in Uganda, regardless of sexual orientation and gender identity.
da Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.
en I would thank Mr Barroso and Mr Alexander for their positive comments in this Chamber today, and I should like to convey my thanks both to Commissioner Michel and to Secretary of State Hilary Benn for what I consider to be their very constructive cooperation.
da Barroso og hr. Alexander for deres positive kommentarer her i dag, og jeg vil også gerne takke både kommissær Michel og minister Benn for et efter min mening meget fint samarbejde.
en It' s hilarious
da Det var vanvittigt morsomt
en Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.
da Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
en Hilarious question, particularly from you
da Komisk spørgsmål.Særligt fra dig
en No, no, I just like to go to her concerts as a joke with a bunch of other hilarious people that I met on her Web site
da Nej, nej, jeg går til hendes koncerter som en joke sammen med en anden flok mennesker jeg har mødt på hendes hjemmeside
en On Wednesday morning, a debate will take place on Africa, on the challenges of globalisation and also, of course, on this campaign against poverty, in which Jack Straw, Hilary Benn and Louis Michel will participate.
da Onsdag formiddag afholdes der en debat om Afrika, om globaliseringens udfordringer og naturligvis også om denne kampagne mod fattigdom med deltagelse af Jack Straw, Hilary Benn og Louis Michel.
en Baroness Ashton, ending on a humorous note, I would like to express the hope that you have already sent your telephone number not only to Henry Kissinger, but also to Hilary Clinton.
da Baroness Ashton, jeg vil slutte humoristisk med at udtrykke håbet om, at De allerede har sendt Deres telefonnummer til ikke bare Henry Kissinger, men også til Hilary Clinton.
en While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing The Raspberry Ice Cream War, and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious 'Captain Euro', our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power.
da Mens vi bekymrer os om indlæring i tidlig alder og kommer med al vores propaganda om at skabe samhørighed i Europa og producerer "Krigen om jordbærisen", og mens vores børn opfordres til at læse den utilsigtet morsomme "Kaptajn Euro", overtages vores del af verden af stærkere lande, der har forstået fordelene ved decentralisering og uddelegering af magt.
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 0,458 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.