udtale:    

Oversættelser til dansk:

 • ahorn   
  (Noun  n)
   
  tree of the Acer genus
   
  tree of the ''Acer'' genus
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • løn   
  (  w, c)
   
  tree of the ''Acer'' genus
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • ær   
  (  c)
   
  tree of the ''Acer'' genus
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • løn-slægten   

Andre betydninger:

 
A tree of the Acer genus, characterised by its usually palmate leaves and winged seeds.
 
Wood of the maple tree.
 
Tree or shrub of the family Acer.

Did you mean: Maple

Picture dictionary

løn
løn

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (7)

Maple
Løn-slægten
maple syrup
lönnsirap; ahornsirup
Norway maple
spidsløn; spids-løn
sycamore maple
ær; ahorn
Toronto Maple Leafs
Toronto Maple Leafs

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "maple", oversættelseshukommelse

add example
en Hey, guys, I got a work card hit off of that maple syrup print
da Aftrykket har givet gevinst
en The leaves on the maple trees have all gone, and the fact that the President is not at home on Pennsylvania Avenue
da Ahorntræernes blade er væk-- og præsidenten er ikke hjemme på Pennsylvania Avenue
en Joined Cases C-‧/‧ P and C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧- American Clothing Associates SA and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Appeal- Intellectual property- Regulation (EC) No ‧/‧- Community trade mark- Paris Convention for the Protection of Industrial Property- Absolute grounds for refusal to register a trade mark- Trade marks identical with or similar to a State emblem- Representation of a maple leaf- Applicability to service marks
da Forenede sager C-‧/‧ P og C-‧/‧ P: Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. juli ‧- American Clothing Associates SA og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel- intellektuel ejendomsret- forordning (EF) nr. ‧/‧- EF-varemærker- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret- absolutte hindringer for registrering af et varemærke- varemærker, der er identiske med eller ligner et statsemblem- gengivelse af et ahornblad- anvendelighed på servicemærker
en Maple street is your third left turn
da Ahornvej er tredje vej på venstre hånd
en And yellow leaves from the maple trees... that lined our street
da Gule bladepå ahorntræerne, derstodlangs med voresgade
en Guy has maple syrup for the past ‧ tuesdays
da Fyren har altid fået ahornsirup
en A block past Maple
da En blok efter Maple
en Maple syrup
da Ahornsirup
en Maple, I think
da Ahorn, tror jeg
en CPA ‧.‧.‧: Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrup
da CPA ‧.‧.‧: Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup
en Maple Leaves
da Ahornblade
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧- American Clothing Associates v OHIM (Representation of a maple leaf) (Community trade mark- Application for a figurative Community trade mark representing a maple leaf- Absolute ground for refusal- Service mark- Article ‧(h) of Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧ter of the Paris Convention- Matters of law brought before the departments of OHIM and before the Court
da Sag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. februar ‧- American Clothing Associates mod KHIM (gengivelse af et ahornblad) (EF-varemærker- ansøgning om et EF-figurmærke, der forestiller et ahornblad- absolut registreringshindring- servicemærke- artikel ‧, stk. ‧, litra h), i forordning (EF) nr. ‧/‧- Pariserkonventionens artikel ‧c- retlige oplysninger forelagt for Harmoniseringskontorets instanser og for Retten
Viser side 1. Fundet 15 sætninger matchende sætning maple.Fundet i 0,72 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.