udtale:    

Oversættelser til dansk:

 • ahorn   
  (Noun  n)
   
  tree of the Acer genus
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • løn   
  (  w, c)
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • ær   
  (  c)
   
  tree of the ''Acer'' genus
 • løn-slægten   

Andre betydninger:

 
A tree of the Acer genus, characterised by its usually palmate leaves and winged seeds.
 
Wood of the maple tree.
 
Tree or shrub of the family Acer.

Picture dictionary

løn
løn

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

field maplenavr
MapleLøn-slægten
maple syruplönnsirap; ahornsirup
maple treeahorn
Norway maplespidsløn; spids-løn
sycamore mapleær; ahorn

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "maple", oversættelseshukommelse

add example
Maple syrupAhornsirup
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧- American Clothing Associates v OHIM (Representation of a maple leaf) (Community trade mark- Application for a figurative Community trade mark representing a maple leaf- Absolute ground for refusal- Service mark- Article ‧(h) of Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧ter of the Paris Convention- Matters of law brought before the departments of OHIM and before the CourtSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. februar ‧- American Clothing Associates mod KHIM (gengivelse af et ahornblad) (EF-varemærker- ansøgning om et EF-figurmærke, der forestiller et ahornblad- absolut registreringshindring- servicemærke- artikel ‧, stk. ‧, litra h), i forordning (EF) nr. ‧/‧- Pariserkonventionens artikel ‧c- retlige oplysninger forelagt for Harmoniseringskontorets instanser og for Retten
CPA ‧.‧.‧: Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrupCPA ‧.‧.‧: Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup
Maple LeavesAhornblade
Maple street is your third left turnAhornvej er tredje vej på venstre hånd
And yellow leaves from the maple trees... that lined our streetGule bladepå ahorntræerne, derstodlangs med voresgade
The leaves on the maple trees have all gone, and the fact that the President is not at home on Pennsylvania AvenueAhorntræernes blade er væk-- og præsidenten er ikke hjemme på Pennsylvania Avenue
Guy has maple syrup for the past ‧ tuesdaysFyren har altid fået ahornsirup
Maple, I thinkAhorn, tror jeg
Joined Cases C-‧/‧ P and C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧- American Clothing Associates SA and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Appeal- Intellectual property- Regulation (EC) No ‧/‧- Community trade mark- Paris Convention for the Protection of Industrial Property- Absolute grounds for refusal to register a trade mark- Trade marks identical with or similar to a State emblem- Representation of a maple leaf- Applicability to service marksForenede sager C-‧/‧ P og C-‧/‧ P: Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. juli ‧- American Clothing Associates SA og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel- intellektuel ejendomsret- forordning (EF) nr. ‧/‧- EF-varemærker- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret- absolutte hindringer for registrering af et varemærke- varemærker, der er identiske med eller ligner et statsemblem- gengivelse af et ahornblad- anvendelighed på servicemærker
A block past MapleEn blok efter Maple
Hey, guys, I got a work card hit off of that maple syrup printAftrykket har givet gevinst
Viser side 1. Fundet 15 sætninger matchende sætning maple.Fundet i 0,929 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.