Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.
     
    candidosis

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
en Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE
da • Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
en The infection is caused by fungal (yeast) cells called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
en The infection is caused by fungal cells (yeasts) called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
en experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infection
da øjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
en Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or more
da Mycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
en These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyes
da Disse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
en Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and moulds
da Patienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
en Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal taste
da Mindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
en The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damage
da De mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
en Use of fresh, sound and undiluted yeast from recently completed fermentation
da Anvendelse af frisk, sundt og ufortyndet gær fra nylig gennemført gæring
en The trub created during hopping by the precipitation of malt proteins and hop tannins is separated from the hot hopped wort and the resulting clear wort is cooled, aerated and pitched with brewer's yeasts
da Den trub, der er dannet under humletilsætningen gennem udskillelse af maltproteiner og humletanniner, fjernes fra den endnu varme urt, og det klare slutprodukt nedkøles, luftes og tilsættes ølgær
en making the yeast-cake dough
da tilberedelse af dejen
en Inactive yeasts
da Inaktiv gær
en Allow the yeast (Saccharomyces cerevisiae) to act; this will leave the lactose intact
da Det forgærbare sukker forgæres med gær (Saccharomyces cerevisiae), hvorved lactosen ikke angribes
en Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead
da Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer
en for GBI: production and sale of different types of yeast including bakers' yeast and distillery yeast
da GBI: Fremstilling og salg af forskellige former for gær, herunder bagergær og ølgær
en General rules on the production of organic yeast
da Generelle regler for produktion af økologisk gær
en The reason for this prohibition is that certain strains of yeast of the Candida variety cultivated on n-alkanes are pathogenic and, in some circumstances, may give rise to hypersensitivity reactions, thus presenting potential hazards to animal or human health
da Grunden til dette forbud er, at visse stammer af gærsorterne Candida, der er dyrket på n-alkaner, er sygdomsfremkaldende eller under visse omstændigheder kan fremkalde overfølsomhedsreaktioner og derfor kan medføre risiko for menneskers og dyrs sundhed
en The juice has any slime removed from it, if necessary, and is put into wooden, plastic or stainless steel casks for targeted, pure fermentation by adding pure-bred yeast
da Derpå klares saften, hvis det er nødvendigt, og hældes på fade af træ, plast eller rustfrit stål til fermentering ved tilsætning af rendyrket gær
en Council Directive ‧/‧/EEC and Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes prohibit the placing on the market and the use in feed of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes
da I henhold til Rådets direktiv ‧/‧/EØF og Kommissionens beslutning ‧/‧/EØF af ‧. juli ‧ om forbud mod at anvende proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, må proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, ikke markedsføres eller anvendes som foder
en The surface antigen of the HBV (HBsAg) is produced by culture of genetically-engineered yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) which carry the gene coding for the major surface antigen of the HBV
da Overfladeantigenet af HBV (HBsAg) er fremstillet v. h. a. dyrkning af gensplejsede gærceller (Saccharomyces cerevisiae), som bærer genet, der koder for det vigtigste overfladeantigen af HBV
en It comes in the shape of flat cylinders, ‧ to ‧ cm in diameter, ‧ to ‧ cm high, convex on the outside, weighing between ‧ and ‧,‧ kg, with a fine bloom on the rind consisting of a white mould-type down that may have orange to ivory-coloured marbling of the kind caused by yeasts and bacteria active in the ripening process
da Skorpen består af et fint hvidt skimmellag, der under modningsprocessen kan antage nuancer af orange og elfenbenshvid på grund af gær eller bakterier
en It can be excluded that the transaction will further strengthen GBI's position on the market for liquid yeast in Portugal
da Det kan udelukkes, at transaktionen vil styrke GBI's stilling på markedet for flydende gær i Portugal yderligere
en produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) by recombinant DNA technology
da produceret på gærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved rekombinant DNA teknologi
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 4,254 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.