Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyesDisse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
The infection is caused by fungal cells (yeasts) called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE• Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damageDe mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and mouldsPatienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal tasteMindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or moreMycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infectionøjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
The infection is caused by fungal (yeast) cells called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
Valtropin is made in the laboratory by a special process known as a recombinant DNA technology process in yeast cells (Saccharomyces cerevisiaeValtropin er fremstillet i laboratoriet via en speciel proces, som kaldes ‘ rekombinant DNA-teknologi ’ i gærceller (Saccharomyces cerevisiae
Brewer's yeast used exclusively for bottom fermenting (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum) is then addedDer tilsættes herefter ølgær, udelukkende til bundgæring (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum
Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, deadInaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer
Council Directive ‧/‧/EEC and Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes prohibit the placing on the market and the use in feed of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanesI henhold til Rådets direktiv ‧/‧/EØF og Kommissionens beslutning ‧/‧/EØF af ‧. juli ‧ om forbud mod at anvende proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, må proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, ikke markedsføres eller anvendes som foder
Cooling of the wort to ‧-‧ °C, the optimum temperature for yeast to propagateNedkøling af urten til ‧-‧ °C, som er den optimale temperatur for gæring
Customers need a cool room in which the compressed yeast is storedKunderne har brug for et kølerum, hvor pressegæren kan opbevares
produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) by recombinant DNA technologyproduceret på gærceller (Saccharomyces cerevisae) vha. rekombinant DNA-teknologi
A yeast-based croissant dough is usedDer benyttes en croissantdej med gær
The dough most often used is composed of the following ingredients: semi-coarse wheat flour, eggs, yeast, milk, granulated sugar, ethyl oxyhydrate-based aroma (hereinafter aroma), lemon peel, salt, nutmeg, chopped walnuts, almonds, apricot kernels, lard, vegetable oil, butter, caster sugar and vanilla sugarDejen fremstilles oftest af følgende ingredienser: halvgroft hvedemel, æg, gær, mælk, stødt melis, ethyloxyhydrat-baseret aroma (herefter benævnt aroma), citronskal, salt, muskat, hakkede valnødder, mandler og abrikoskerner, svinefedt, vegetabilsk olie, smør, puddersukker og vanillesukker
The main raw materials used to produce Českobudějovické pivo are water, malt and hops, using bottom-fermenting brewer’s yeastHovedråmaterialerne til fremstilling af Českobudějovické pivo er vand, malt og humle samt ølgær til undergæring
Cold-fermenting strains of bottom-fermenting brewer's yeast (W ‧- the type of bottom-fermenting yeast in common use) are employedTil gæringen tilsættes undergærende ølgærstammer (type W ‧- den hyppigst brugte gærtype til undergæring
After the reference to the pasteurisation of the milk, the specification now also mentions that it is inoculated with milk enzymes and a suspension of Penicillium spores and selected yeastsDet indføjes i varebeskrivelsen, at den pasteuriserede mælk podes med mælkesyrebakterier og en opslæmning af udvalgte penicillium- og gærsporer
Sorbates are chemical preservatives (anti-microbial agents) capable of retarding or preventing growth of micro-organisms, such as yeast, bacteria, moulds or fungi, used primarily in food and beveragesSorbater er kemiske konserveringsmidler (antimikrobielle stoffer), som kan forsinke eller forhindre vækst af mikroorganismer, f.eks. gær, bakterier, mug eller svamp, og som hovedsagelig anvendes i føde- og drikkevarer
Use of preparations of yeast cell wallsAnvendelse af gærcellemembraner
Beat together ‧ g of yeast, ‧ spoonfuls of soft white flour, 1⁄2 dl lukewarm water and the sugarg gær blandes med ‧ skefulde blødt hvedemel, 1⁄2 dl lunkent varm og sukkeret
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 4,086 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.