udtale: IPA: /ˈsano/

Oversættelser til dansk:

  • sundhed   
    (  w)
  • helbred   
  • helse   

Lignende sætninger i ordbogen esperanto dansk. (4)

Monda Organizaĵo pri Sano
WHO; Verdenssundhedsorganisationen
Monda Organizo pri Sano
Verdenssundhedsorganisationen

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "sano", oversættelseshukommelse

add example
eo Je la sano!
da Skål!
eo Ĉiu havas rajton je vivnivelo adekvata por la sano kaj bonfarto de si mem kaj de sia familio , inkluzive de nutraĵo , vestaĵoj , loĝejo kaj medicina prizorgo kaj necesaj sociaj servoj , kaj la rajton je sekureco en okazo de senlaboreco , malsano , malkapablo , vidvineco , maljuneco aŭ alia perdo de la vivrimedoj pro cirkonstancoj ekster sia povo .
da Enhver har ret til en sådan levefod , som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære , herunder til føde , klæder , bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed , sygdom , uarbejdsdygtighed , enkestand , alderdom elle r andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder , der ikke er selvforskyldt .
eo Sporto bonas por via sano.
da Sport er godt for dit helbred.
eo Lia bona sano ebligis lin labori ĝis la aĝo de sepdek kvin jaroj.
da Hans gode helbred gjorde det muligt for ham at arbejde til han blev 75 år.
eo Sporto estas bona por via sano.
da Sport er godt for dit helbred.
eo La freŝa frukto bonas por la sano.
da Frisk frugt er godt for helbredet.
eo Terpomflokoj ne estas bonaj por via sano.
da Chips er ikke godt for dit helbred.
Viser side 1. Fundet 16 sætninger matchende sætning sano.Fundet i 0,376 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.