udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
Därför bör du diskutera fördelarna med en Silapo-behandling med din läkare, särskilt om du är överviktig eller tidigare har haft blodproppar/blodproppssjukdomarDerfor bør De diskutere fordelene ved Silapo med Deres læge, især hvis De er overvægtig eller tidligere har haft blodpropper eller blodpropdannende lidelser
Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förebygga blodpropp (trombosprofylax), detta gäller speciellt om du har hjärtkärlsjukdomDu skal have tilstrækkelig blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper (thrombotisk profylakse), især hvis du lider af hjerte-kar-sygdomme
Efter kirurgisk knäledsplastik fick ‧ procent av patienterna som fick Xarelto blodproppar eller avled (‧ av ‧), jämfört med ‧ procent av patienterna som fick enoxaparin (‧ avI knæalloplastikundersøgelsen fik ‧ % af de patienter, som tog Xarelto, blodpropper eller døde (‧ ud af ‧) sammenlignet med ‧ % af de patienter, der fik enoxaparin (‧ ud af
Högre styrkor av Arixtra (‧, ‧, ‧ och ‧ mg) används för att behandla venösa tromboemboliska händelser, såsom djup ventrombos (blodpropp i benet) eller lungembolism (blodpropp i lunganArixtra anvendes ved højere styrker (‧, ‧, ‧ og ‧ mg) til at behandle venøs tromboemboli (VTE) såsom dyb venetrombose (DVT, en blodprop i benet) eller lungeemboli (PE, en blodprop i lungen
• stor sannolikhet för blodpropp i hjärtat (t ex som resultat av förträngning av en hjärtklaff eller förmaksflimmer• stor sandsynlighed for en blodprop i hjertet (fx på grund af forsnævring af en hjerteklap eller på grund af forkammerflimren
I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlenI mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
Blodproppar i venernaBlodpropper i venerne
Revlimid kan också orsaka blodproppar i venerna (trombosRevlimid kan ligeledes forårsage blodpropper i årerne (trombose
Läkemedel som ges för att lösa upp blodproppar eller tabletter som förhindrar bildning av blodproppar (kumarinderivat) kan öka risken för blödning om de ges samtidigtBlodpropnedbrydende medicin til eller tabletter til forebyggelse af blodpropper (coumariner) kan øge risikoen for blødning, hvis lægemidlerne anvendes på samme tid
blodpropp, t ex djup ventrombos i benet eller blodpropp i lunganBlodpropper benene eller blodpropper i lungerne
Var särskilt försiktig med Thelin: • Om du kan bli gravid eller om du är gravid (var god läs avsnittet " Graviditet och amning " nedan) • Om du utvecklar leverproblem eller symptom som kan vara relaterade till levern (se " Att testa för leverproblem " nedan) • Om du tar, eller börjar ta antikoagulationsmedel (t. ex. warfarin, acenocoumarol, fenprocoumon eller fluindion) för att förhindra blodpropparVær ekstra forsigtig med at tage Thelin: • Hvis De er i den fødedygtige alder eller er gravid (læs afsnittet ‘ Graviditet og Amning ’ nedenfor); • Hvis De får leverproblemer eller symptomer, som kan være relateret til leveren (se ‘ Test for leverproblemer ’ nedenfor); • Hvis De tager eller begynder at tage blodfortyndende medicin (f. eks. warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon eller fluindion) for at forebygge blodpropper
Arixtra är ett läkemedel som hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar i blodkärlen (ett antitrombosmedelArixtra er et lægemiddel, som hjælper med til at forhindre, at der dannes blodpropper i blodkarrene (et antitrombotisk middel
Risken för ventrombos (blodproppar iRisikoen for venetrombose (blodpropper i benene
Använder man Arixtra efter operationer minskar risken för blodpropp avsevärtBrug af Arixtra efter operationen begrænser risikoen for blodpropdannelse væsentligt
Sluta inte att använda Arixtra utan rådgivning Om du avbryter behandlingen tidigare än din läkare sagt till dig så finns det risk för att en blodpropp bildas i en ven i ditt ben eller i lunganStop ikke med at tage Arixtra uden vejledning Hvis du stopper behandlingen før det tidspunkt, lægen har sagt, er der risiko for, at du får en blodprop i en vene i benet eller i lungerne
blodproppar i venerna (ventrombosblodprop i en vene (venetrombose
förhöjt blodtryck blodproppar i benen blodproppar i lunganForhøjet blodtryk Blodpropper i benene Blodpropper i lungen
Läkaren har ordinerat detta läkemedlet till dig eftersom du löper ökad risk för att få blodproppar efter en operationLægen har ordineret denne medicin til dig, fordi du har øget risiko for at få blodpropper efter en operation
Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation • En något ökad förekomst av blodproppar har observeratsYderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret
Behandling med Revasc ska inledas av en läkare med erfarenhet av koagulationsstörningar (blodproppPåbegyndelse af behandlingen med Revasc bør foretages af en læge med erfaring i behandling af koagulationssygdomme
Clopidogrel BMS används för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller dödClopidogrel BMS tages for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f. eks. slagtilfælde, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser
Mindre vanliga (drabbar ‧ till ‧ användare av ‧): • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i venerIkke almindelige (påvirker ‧ ud af ‧. ‧ patienter): • Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene
Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än ‧ av ‧ kvinnor): • Onormal gråt • Ökat intresse för sex • Blodpropp i lungan • Gallblåseinflammation • Gulbruna pigmentfläckar i ansiktet • Oregelbunden menstruation • Nässelutslag vid appliceringsstället • Förhöjda kolesterolvärdenSjældne bivirkninger (påvirker ‧ til ‧ ud af ‧. ‧ kvinder): • Unormal gråd • Øget seksualdrift • Blodpropper i lungerne • betændelse i galdeblæren • Gulbrune pigmentpletter i ansigtet • Uregelmæssige menstruationer • Et hævet udslæt (nældefeber) der hvor plastret har siddet • Forhøjet kolesterol
Det kan emellertid påverka resultatet av blodprov för ett hormon som kallas gestagen och vissa test för blodproppDet kan dog påvirke resultatet af blodprøver for hormonet progesteron eller prøver for blodpropper
Viser side 1. Fundet 268 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,708 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.