udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
sv Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar
da Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose
sv Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med Plavix rekommenderas inte
da Plavix må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
sv Kombinerade hormonella preventivmedel och blodpropp (trombos) Användning av kombinerade hormonella preventivmedel, inklusive EVRA, ökar risken för trombos (blodpropp
da Hormonelle kombinationspræventionsmidler og blodpropper (trombose) Brug af hormonelle kombinationspræventionsmidler, inklusive EVRA, øger risikoen for trombose (blodpropper
sv hjärtinfarkt, hjärnblödning, stroke, tillfälligt försämrad genomblödning i hjärnan, djupa ventromboser, artärtromboser, lungembolier, artärbråck (aneurysm), näthinnetromboser, och blodproppar i dialyssystemet har rapporterats hos patienter som behandlats med erytropoetinpreparat
da blodtilførslen i hjertet, hjerteanfald, hjerneblødning, slagtilfælde, forbigående forstyrrelse af blodtilførslen i hjernen, dyb veneblodprop, blodprop i pulsårerne, blodprop i lungen, udvidelse af væggen i et blodkar (aneurisme), blodpropdannelse på nethinden og blodprop i en kunstig nyre hos patienter i behandling med erythropoietin
sv I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlen
da I mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
sv Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation • En något ökad förekomst av blodproppar har observerats
da Yderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret
sv Det kan vara en blodpropp!
da Du kan få propper!
sv Cancerpatienter som behandlas med erytropoietinpreparat löper ökad risk att drabbas av blodpropp/blodkoagulationsrubbningar (trombotiska vaskulära komplikationer
da Cancerpatienter, som behandles med erythropoietin, har en øget risiko for blodprop/blodstørkningssygdomme (trombotiske vaskulære hændelser
sv Alla patienter Innan du börjar behandlingen ska du berätta för din läkare om du någon gång har haft blodpropp i en ven (trombos
da Alle patienter Før behandlingen indledes, bør du fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft blodpropper i årerne
sv I samtliga huvudstudier var Xarelto effektivare än enoxaparin när det gällde att förhindra att patienterna fick blodproppar eller avled
da I alle hovedundersøgelser var Xarelto mere effektiv end enoxaparin til at forebygge dannelse af blodpropper og til forebyggelse af død
sv blodpropp i venerna i benen eller svårigheter att få blodet att levra sig
da blodpropper i venerne i benene eller problemer med at få blodet til at størkne
sv Mindre vanliga (drabbar ‧ till ‧ användare av ‧): • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener
da Ikke almindelige (påvirker ‧ ud af ‧. ‧ patienter): • Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene
sv Behandling med Puregon (likt graviditeten i sig själv) kan öka risken för trombos (bildning av blodproppar i dina blodkärl, oftast i vener i benen eller lungorna
da Behandling med Puregon kan (ligesom graviditet) øge risikoen for dannelse af en blodprop i et blodkar, oftest i venerne i benene eller i lungerne
sv Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med clopidogrel rekommenderas inte
da Clopidogrel BMS må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
sv Andra mindre vanliga biverkningar som rapporterades var blodproppar, svimningsanfall, minnesstörningar och i sällsynta fall kramper
da Blandt de øvrige mindre hyppige bivirkninger var blodpropper, besvimelsesanfald, hukommelses-problemer og i sjældne tilfælde krampeanfald
sv Det huvudsakliga effektmåttet i båda studierna var antalet patienter som bildade blodproppar i venerna eller som av någon anledning avled under behandlingsperioden
da I begge undersøgelser var det primære parameter for virkning antallet af patienter, der dannede blodpropper i blodårerne, eller som døde uanset årsag i løbet af behandlingsperioden
sv Du har fått Clopidogrel Winthrop för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att
da De har fået recept på Clopidogrel Winthrop til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi
sv Biverkningar i ämnesomsättning, blod och hjärta/kärl som viktminskning, gikt, förhöjt blodsocker, blödningar, blodpropp och blåmärken, förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, blodkärlsdilatation
da Stofskifte-, blod-og karlidelser som f. eks. vægttab, ægte gigt, forhøjet blodsukker, blødning, blodansamling eller blå mærker, ændringer i blodtrykket, unormale hjerteslag og udvidelse af blodkarrene kan ses
sv Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än ‧ av ‧ kvinnor): • Onormal gråt • Ökat intresse för sex • Blodpropp i lungan • Gallblåseinflammation • Gulbruna pigmentfläckar i ansiktet • Oregelbunden menstruation • Nässelutslag vid appliceringsstället • Förhöjda kolesterolvärden
da Sjældne bivirkninger (påvirker ‧ til ‧ ud af ‧. ‧ kvinder): • Unormal gråd • Øget seksualdrift • Blodpropper i lungerne • betændelse i galdeblæren • Gulbrune pigmentpletter i ansigtet • Uregelmæssige menstruationer • Et hævet udslæt (nældefeber) der hvor plastret har siddet • Forhøjet kolesterol
sv Dessa biverkningar omfattar blodproppar i artärerna som kan leda till stroke (blodpropp eller hjärnblödning) eller hjärtattack
da Disse bivirkninger inkluderer blodprop i arterierne, som kan resulterer i slagtilfælde eller hjertetilfælde
sv Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med clopidogrel rekommenderas inte
da Clopidogrel Winthrop må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
sv Det behövs ofta en dosökning av en viss blodförtunnande medicin (heparin) under hemodialys, när behandling även sker med Retacrit, för att minimera risken för blodproppar
da Patienter, der er i behandling med Retacrit, har ofte behov for en forhøjet dosis af en særlig, blodfortyndende medicin (heparin) under hæmodialyse for at minimere risikoen for blodpropper
Viser side 1. Fundet 268 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,316 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.